Merhaba,
Label

14. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi Başarıyla Tamamlandı

17.03.2022

Ülkemizde düzenli olarak gerçekleştirilen büyük organizasyonlar arasında yer alan ve yurtdışındaki benzerleri arasında da alanındaki en önemli birkaç toplantıdan biri olma özelliğini koruyan Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi’ninondördüncüsü 10-12 Mart 2022 tarihlerinde Antalya’da hibrit kongre şeklinde başarıyla gerçekleştirildi.

Giderek artan kemik iliği transplantasyonu merkezi ve nakil sayıları yanında bu alanda katlanarak çoğalan bilgi birikimi ve araştırmalar kongrenin önemini daha da artırmaktadır. Kongre bilimsel programı bu yıl da oldukça zengin bir içerikle gerçekleşti. Yetişkin ve çocukta kök hücre nakli ve hücresel tedavi konuları her yönüyle tartışılıp değerli bilim insanları tarafından güncel veriler sunuldu.

Kongremizde 550’ye yakın katılımcı yer aldı. Kongre ve kurslarda alanında uzman 67 oturum başkanı ve 142 konuşmacı görev aldı. Toplam 14 bilimsel oturumun yer aldığı kongrede, ayrıca 3 kurs gerçekleştirildi.  Beş sözlü sunum oturumunda toplam 40 çalışma sunuldu. 

Bilimsel programdan bir gün önce, Tartışmalı Konular ve Zor Olgular Kursu, Donör Araştırmaları Takımı (DART) ve Hematolojide Enfeksiyonlar ve Destek Tedavileri Bilimsel Alt Komite toplantıları gerçekleştirildi. Bilimsel programda birbirinden değerli konuşmacı ve oturum başkanları ile transplantasyon konusu ayrıntılı olarak incelendi ve güncel gelişmelerle birlikte sorunlar tartışılarak çözüm yolları arandı.

Kemik iliği nakil ünitelerinin başarısında, hekimlerin yanı sıra hemşire ve diğer çalışanların eğitimi önemli rol oynamaktadır. Bu kapsamda ülkemizdeki kemik iliği nakli merkezlerinde görevli koordinatörlere yönelik olarak TC.SB. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kan ve Kan Ürünleri Dairesi’nden temsilcilerin de konuşmacı olarak yer aldığı 8. Transplantasyon Koordinatörleri Kursu düzenlendi. 14. Kemik İliği Transplantasyon ve Aferez Hemşirelik Eğitim Programı da ülkemizde aktif olan kemik iliği nakli merkezlerinde görevli hemşirelerimizin yoğun katılımı ile düzenlendi.

Kongrenin ilk günü akşamında ödül töreni yapıldı. Kongrede sunulan çalışmalar arasından ödül jürisinin seçtiği aşağıda yer alan çalışmalar ödül almaya hak kazandı;

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

“Amniyon Sıvısının, Vpa İle Ekspande Hematopoietik Kök Hücre Nakli Sonrası Engrafmana Etkisinin in Vivo Araştırılması”

Emine Begüm Gençer Öncül1 , Eylül Turasan1 , Mahsa Yousefzadeh1 , Hasan Yalım Akın1 , Pınar Yurdakul Mesutoğlu2 , Klara Dalva3, 4, Meral Beksaç1, 5

1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kordon Kanı Bankası

2 İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji ABD

3 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Hematoloji BD

4 Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü

5 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Hematoloji Anabilim Dalı

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

“Türkiye’de Ulusal Pediatrik Kök Hücre Transplantasyonları”

Savaş Kansoy7, Akif Yeşilipek2, Gülsün Karasu3, Alphan Küpesiz1, Serap Aksoylar7, Gülyüz Öztürk4, Mehmet Ertem5, Tunç Fışgın10, Duygu Uçkan Çetinkaya6,  Koray Yalçın2, Vedat Uygun3, Musa Karakükçü9, İlgen Şaşmaz14, Elif Güler1, Barış Malbora19, İbrahim Bayram13, Gülcihan Özek7, Didem Atay4, Sema Anak16,  Aydan İkincioğulları5, Ceyhun Bozkurt10, Namık Özbek8, Barış Kuşkonmaz6, Seda Öztürkmen3 , Suna Celen2, Orhan Gürsel12, Ekrem Ünal5,  Barbaros Şahin Karagün14, Funda Tayfun Küpesiz1, Canan Albayrak15, Gündüz Gedikoğlu11 , Ülker Koçak17, Gülay Sezgin13 , Arzu Akçay4 , Yöntem Yaman16, Haldun Öniz19, Başak Adaklı Aksoy10, Hakan Sarbay19 , Emin Kürekçi30, Avni Atay19,  Davut Albayrak22, Serhan Küpeli13, Müge Gökçe31, Şebnem Yılmaz41, Atilla Tanyeli23, Sinan Akbayram29 ,  Salih Gözmen27 , Süar Çakı Kılıç26,  Volkan Hazar3, Müge Gökçe18, İkbal Ok Bozkaya8, Ebru Yılmaz9, Emel Ünal5,  İlhan Tezcan6, Zühre Kaya17, Erman Ataş12, Şebnem Yılmaz21, Murat Elli16, Zuhal Önder Siviş19, İdil Yenicesu24, Nurdan Taçyıldız5, Dilek Gürlek Gökçebay8, Hale Ören21, Adalet Meral Güneş25, Arzu Akyay28, Nevin Yalman33, Bülent Antmen14

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Kök Hücre Nakli Çalışma Grubu adına

1Akdeniz Ü  2MP Göztepe H3 MP Antalya H  4AB Altunizade/Atakent Ü  5Ankara Ü  6Hacettepe Ü. 7Ege Ü   8Ankara Şehir H   9Erciyes Ü  10Altınbaş Ü MP Bahçelievler  11BLÇV  12Gülhane TF        13Çukurova Ü  14AB Adana  1519 Mayıs Ü    16Medipol Ü  17Gazi Ü  18G. Osman Paşa Ü    19Tepecik EH  20İstanbul Ü  21Dokuz Eylül Ü  22MP Samsun  23Memorial Şişli H   24Memorial Ankara H   25Uludağ Ü    26Ümraniye EH   27Behçet Uz EH    28Malatya Ü  29Gaziantep Ü 30LÖSANTE H   31Memorial Bahçelievler H, 32Behçet Uz EH

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

“Primer Amiloidozda Otolog Kök Hücre Nakli Süreci Ve Sonrası : Tek Merkez Deneyimi”

Şükran Erdem1 , Umut Yılmaz2 , Tuğrul Elverdi2 , Selin Küçükyurt2 , Abdülkadir Erçalışkan2 , Tuba Özkan Tekin2 , Damla Ortaboz2 , Deniz Özmen2 , Şeniz Öngören2 , Zafer Başlar2 , Ahmet Emre Eşkazan2 , Ayşe Salihoğlu2 , Muhlis Cem Ar2 , Teoman Soysal2

1 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

2 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı