Merhaba,
Label

THD Bilimsel Alt Komite Seçimleri

03.06.2022

Türk Hematoloji Derneği’nin Değerli Üyeleri,

48. Ulusal Hematoloji Kongresi’nde aşağıda yer alan bilimsel alt komitelerimiz için başkanlık seçimleri yapılacaktır. Bu alt komitelerden birine başkan adayı olmak isteyen üyelerimizin 5 Eylül 2022 tarihine kadar özgeçmişleri ve projeleri ile birlikte derneğimize resmi başvuru yapmaları gerekmektedir. Yönergede belirtildiği üzere her alt komiteye bir başkan seçilecek olup seçilen başkanlar sekreterlerini kendileri belirleyecektir. Alt komite başkanlık süresi 4 yıldır. Konuyla ilgili yönerge THD web sayfasında (https://www.thd.org.tr/thdData/userfiles/file/BAK_YONERGES%C4%B0.pdf) yer almaktadır.

Üyelerimizin bilgilerine saygı ile sunulur.
 
Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu 

 

Başkanlık Seçimi Yapılacak Bilimsel Alt Komiteler:

 • Eritrosit Hastalıkları ve Hemoglobin Bilimsel A.K.
 • Hematolojide Enfeksiyonlar ve Destek Tedavileri Bilimsel A.K.
 • Hematopatoloji Bilimsel A.K.
 • Hemofili Bilimsel A.K.
 • Hemostaz-Tromboz Bilimsel A.K.
 • Kemik İliği Yetersizliği Bilimsel A.K
 • Kök Hücre Nakli Bilimsel A.K.
 • Laboratuvar Standartları Bilimsel A.K
 • Lenfoma Bilimsel A.K.
 • Moleküler Hematoloji ve Sitogenetik Bilimsel A.K.
 • Multipl Myelom Bilimsel A.K.