Merhaba,
Label

48.Ulusal Hematoloji Kongresi Başarıyla Tamamlandı

18.11.2022

48.ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Ülkemizde hematoloji alanında yapılagelen ve en önemli organizasyon olan Ulusal Hematoloji Kongresi’nin kırk yedincisi 1-5 Kasım 2022 tarihleri arasında 800’e yakın katılımcıyla Antalya’da hibrit kongre şeklinde düzenlendi.

Ülkemizden çok değerli bilim insanlarının konuşmacı/panelist olarak görev aldığı kongremizde her sene olduğu gibi American Society of Hematology (ASH) ve European Hematology Association (EHA) dernekleri ile ortak oturumları da dikkat çekti.

Kongreden bir gün önce “Tartışmalı Konular ve Zor Olgular Kursu” 134 katılımcı ile yapılmıştır.

Kongre kapsamında 27 bilimsel oturum, 9 uydu sempozyumu oturumu, 12 sözlü sunu oturumu ile 6 tartışmalı poster oturumu yer aldı. Bu yıl gönderilen 400’e yakın bildiriden hakem değerlendirmeleri sonucu, 8’ini Başkanın Seçtikleri oturumunda; 76’sını sözlü sunu oturumlarında; 36’sını tartışmalı poster oturumlarında dinleme imkânı bulduk.

Kongremizin ilk iki gününde bilimsel alt komitelerimizde “Başkanlık” seçimleri yapılmıştır. Yeni seçilen yönetimlerimizi tebrik eder, dört yıllık görev sürelerinde başarılar dileriz.

Ödül töreni kapsamında Ulusal Hematoloji Kongresi klasiği olan bildiri ödülleri seremonisi ve Türk Hematoloji Okulu mezunları ve Türk Kanbilim Akademisi “Akut Lösemiler Ustalık Sınıfı” ile “Kronik Myelositer Lösemi ve Kronik Myeloproliferatif Neoplaziler Ustalık Sınıfı” için mezuniyet töreni düzenlendi. Oldukça renkli ve keyifli gerçekleşen tören “Yeni Türkü” gala konseri ile tamamlandı.

Kongre süresince ek etkinlik olarak önceki yıllarda olduğu gibi üyelerimizin çektiği fotoğraflardan oluşan bir sergi düzenlendi. Her sene yoğun ilgiyle takip edilen sergi yine oldukça çekiciydi.
Kongremiz sırasında “THD 4.Yürüyüşü/Koşusu” da yoğun katılımla yapılmıştır.

Koşu etkinliğinde;
Kadınlar kategorisinde; 1.Reyhan Küçükkaya 2.İrem Cansu Kaya 3. Yeşim Oymak
Erkekler kategorisinde; 1. Yılmaz Ay 2. Umut Yılmaz 3.Emre Soydan dereceye girmiştir.

Kongrenin basın toplantısında konuşmacı olarak Dr. Muhlis Cem Ar, Dr. Şule Ünal Cangül, Dr. Leylagül Kaynar, Dr. Neslihan Andıç yer aldı.

ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

Klinik Hematoloji Dalında

YENİ NESİL DİZİLİM ANALİZİNE GÖRE BELİRLENEN HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLERİN NÜKS VE DİRENÇLİ MULTİPL MİYELOM HASTALARINDA ETKİNLİĞİ
Güldane Cengiz Seval 1 , Işınsu Kuzu 2 , Seher Yüksel 2 , Hülya Yılmaz 1 , Gül Yüksel 1 , Gülşah Kaygusuz 2 , Klara Dalva 1 , Muhit Özcan 1 , Meral Beksaç 1 1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı 2 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Bilim Dalı

Laboratuvar Hematoloji Dalında

KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİLİ HASTALARDA FOLİKÜLER SİTOTOKSİK T (TFC) HÜCRE ALT GRUPLARININ VE FONKSİYONLARININ İNCELENMESİ
1 Fatih Akboğa, 2 Fehmi Hindilerden, 2,3İpek Yönal Hindilerden, 2 Emine Gültürk, 1 Günnur Deniz, 1 Metin Yusuf Gelmez 1 İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp ve Araştırma Enstitüsü, İmmünoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye 2 İstanbul Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye 3 İstanbul Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

ÇOCUKLUK ÇAĞI BİFENOTİPİK AKUT LÖSEMİ HASTALARINDA MOLEKÜLER BELİRTEÇLER VE PROGNOSTİK ÖNEMİ
Fulya Küçükcankurt1, 2, Yücel Erbilgin1 , Tuğçe Sudutan1 , Zeynep Karakaş3 , Serap Karaman3 , Gül Nihal Özdemir4, 5, Çetin Timur6, 7, Tiraje Celkan8, 9, Müge Sayitoğlu1 1 İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik Anabilim Dalı 2 Altınbaş Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 3 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı 4 Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Hematoloji Bölümü 5 İstinye Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Anabilim Dalı 6 İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Çocuk Hematoloji Onkoloji Bölümü 7 Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 8 İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı 9 İstinye Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Deneysel Hematoloji Dalında

TÜRK LİYOFİLİZE PLAZMASI ÜRETİM METODU STANDARDİZASYON ÇALIŞMALARIMIZIN SONUÇLARI: SERİ ÜRETİM HEDEFİ ÖNCESİ SON DÖNEMEÇ
Özgür Esim1 , Soner Yılmaz2 , İbrahim Eker3 , Rıza Aytaç Çetinkaya4 , Aytekin Ünlü5 1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı 2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bölge Kan Merkezi 3 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı 4 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı 5 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Harp Cerrahi Bilim Dal

REKOMBİNANT FVIII İÇEREN TRANSGENİK MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERİN HEMOFİLİ A MODELİNDE İN VİTRO ETKİNLİĞİ
Cansu Hemşinlioğlu1, 2, Elif Sibel Aslan2 , Cihan Taştan1, 3, Didem Çakırsoy1, 4, Raife Dilek Turan1, 5, Utku Seyis1 , Muhammer Elek1 , Gözde Karakuş1 , Ömür Selin Günaydın1 , Selen Abanuz1, 6, Derya Dilek Kançağı1 , Bulut Yurtsever1 , Koray Yalçın1, 7, Murat Kasap8 , Ercüment Ovalı1 1 Acıbadem Labcell Hücresel Tedavi Merkezi, İstanbul, Türkiye; 2 Moleküler Biyoloji ve Tıbbi Genetik Bölümü, Biruni Üniversitesi, İstanbul, Türkiye; 3 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye; 4 Tıp Departmanı, Karolinska Enstitüsü, Stockholm, İsveç; 5 Genetik ve Biyomühendislik Bölümü, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, Türkiye; 6 Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye; 7 Medical Park Göztepe Hastanesi, Pediatrik Kemik İliği Nakil Ünitesi, İstanbul, Türkiye; 8 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

Çok Merkezli Çalışma Ödülü

GENETİK HLH HASTALIĞI NEDENİYLE KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILAN ÇOCUKLARDA FARKLI GENETİK MUTASYONLARIN TRANSPLANTASYON SÜRECİNE ETKİSİ
Gülyüz Öztürk1 , Akif Yeşilipek 2 , Arzu Akçay1 , Vedat Uygun3 , Gülcihan Özek4 , Gülsün Karasu2 , Ebru Yılmaz5 , Fatma Demir Yenigürbüz1 , Seda Öztürkmen3 , Serap Aksoylar4 , İkbal Ok Bozkaya6 , Koray Yalçın2 , Gizem Zengin Ersoy7 , Ekrem Ünal 5 , Burcu Akıncı1 , Hayriye Daloğlu3 , Barbaros Şahin Karagün8 , Savaş Kansoy4 , Namık Özbek 6 , Elif İnce 9 , Ahmet Demir10, Müge Gündoğdu11, Barış Malbora12, Musa Karakükçü5 , Murat Elli 13, Arzu Akyay14, Adalet Meral 15, Sinan Akbayram 16, Nazan Sarper17, Buket Erer Del Castello18, Volkan Hazar19, Bülent Antmen8 1 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Altunizade Hastanesi, Çocuk Hematoloji-onkoloji Bilim Dalı, İstanbul 2 Medical Park Göztepe Hastanesi, Çocuk Hematoloji-onkoloji Bölümü, İstanbul 3 Medical Park Antalya Hastanesi, Çocuk Hematoloji-onkoloji Bölümü, Antalya 4 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Hematoloji-onkoloji Bilim Dalı, İzmir 5 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Hematoloji-onkoloji Bilim Dalı, Kayseri 6 Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Hematoloji-onkoloji Bölümü, Ankara 7 Altınbaş Üniversitesi, Medical Park Bahçelievler Hastanesi, Çocuk Hematoloji-onkoloji Bölümü, İstanbul 8 Acıbadem Adana Hastanesi, Çocuk Hematoloji-onkoloji Bölümü, Adana 9 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Hematoloji-onkoloji Bilim Dalı, Ankara 10Memorial Ankara Hastanesi, Çocuk Hematoloji-onkoloji Bölümü, Ankara 11Memorial Bahçelievler Hastanesi, Çocuk Hematoloji-onkoloji Bölümü, İstanbul 12Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi, Çocuk Hematoloji-onkoloji Bölümü, İstanbul 13Medipol Üniversitesi Hastanesi, Çocuk Hematoloji-onkoloji Bilim Dalı, İstanbul 14İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Hematoloji-onkoloji Bilim Dalı, Malatya 15Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Hematoloji-onkoloji Bilim Dalı, Bursa 16Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Hematoloji-onkoloji Bilim Dalı, Gaziantep 17Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Hematoloji-onkoloji Bilim Dalı, Kocaeli 18Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Hematoloji-onkoloji Bilim Dalı, İstanbul 19Medstar Antalya Hospital, Çocuk Hematoloji-onkoloji Bölümü, Antalya