Merhaba,
Label

15. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi Başarıyla Tamamlandı

23.03.2023

Ülkemizde düzenli olarak gerçekleştirilen büyük organizasyonlar arasında yer alan, yurtdışındaki benzerleri arasında alanındaki en önemli birkaç toplantıdan biri olma özelliği bulunan Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi’nin onbeşincisi 16-19 Mart 2023 tarihlerinde Antalya’da başarıyla gerçekleştirildi.

Giderek artan kemik iliği transplantasyonu merkezi ve nakil sayıları yanında bu alanda katlanarak çoğalan bilgi birikimi ve araştırmalar kongrenin önemini daha da artırmaktadır. Kongre bilimsel programı bu yıl da oldukça zengin bir içerikle gerçekleşti. Yetişkin ve çocukta kök hücre nakli ve hücresel tedavi konuları tartışılarak değerli bilim insanları tarafından güncel veriler sunuldu.

Kongremizde 600’e yakın katılımcı yer aldı. Kongre ve kurslarda alanında uzman 46 oturum başkanı ve 64 konuşmacı görev aldı. Toplam 18 bilimsel oturumun yer aldığı kongrede, ayrıca 3 kurs gerçekleştirildi.  Dört sözlü sunum oturumunda toplam 34 çalışma sunuldu.

Bilimsel programdan bir gün önce, İmmünoloji Kursu gerçekleştirildi. Kongre sırasında Donör Araştırmaları Takımı (DART) ve Kök Hücre Nakli Bilimsel Alt Komite toplantıları gerçekleştirildi. Bilimsel programda birbirinden değerli konuşmacı ve oturum başkanları ile transplantasyon konusu incelendi ve güncel gelişmelerle birlikte sorunlar tartışılarak çözüm yolları arandı.

Kongrenin ilk bilimsel oturumu TC. SB. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kan ve Kan Ürünleri Dairesi’nden temsilcilerin de yer aldığı “Sağlık Otoritesi” bölümüne yoğun ilgi ile başladı.

Kemik iliği nakil ünitelerinin başarısında, hekimlerin yanı sıra hemşire ve diğer çalışanlarımızın eğitimi önemli roller üstlenmektedirler. Bu doğrultuda ülkemizdeki kemik iliği nakli merkezlerinde görevli koordinatörlere yönelik olarak TC. SB. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kan ve Kan Ürünleri Dairesi’nden temsilcilerin de konuşmacı olarak yer aldığı 9. Transplantasyon Koordinatörleri Kursu düzenlendi. 15. Kemik İliği Transplantasyonu ve Aferez Hemşireliği Eğitim Programı da ülkemizde aktif olan kemik iliği nakli merkezlerinde görevli hemşirelerimizin yoğun katılımı ile düzenlendi.

Kongrenin son günü EBMT-THD Ortak Oturumu ile başarı ile tamamlandı.