Merhaba,
Label

HEM-TUYEK "Hematoloji Tıpta Uzmanlık Alanında Yeterlilik Yetkilendirme Belgesi"

12.04.2023

Değerli Meslektaşlarımız,

Hematoloji uzmanlarına hematoloji uzmanlık yeterlik sınavına girmeden bir defaya mahsus olmak üzere “Hematoloji Tıpta Uzmanlık Alanında Yeterlilik Yetkilendirme Belgesi” verilmesi planlanmaktadır. Yetkilendirme Belgeleri HEM-TUYEK Yönergesi Özel Durumlar Maddesine göre verilecektir. Yetkilendirme belgesini alma başvuruları gönüllülük esasına dayalı olup, HEM-TUYEK tarafından ilan edilen koşulları sağlayan ve belge almak için HEM-TUYEK sekretaryasına başvuran Hematoloji Uzmanlarına verilecektir. Başvuru şartları aşağıda verilmiştir. HEM-TUYEK çalışmalarına verdiğiniz destekler için teşekkür eder, saygılar sunarız. 

HEM-TUYEK Yürütme Kurulu

Gerekli Belgeler

1. Başvuru dilekçesi
2. Halen eğitim kurumunda çalışmakta olan Profesör, Doçent ve en az beş yıllık Doktor Öğretim Üyesi olan hematoloji uzmanlarının kurumlarından aldıkları kadro ve çalıştıkları süreyi gösteren belge
3. Güncellenmiş son beş yıllık yayın listesini de içeren özgeçmiş
4. Hematoloji uzmanlığını yurtdışında almış uzmanların orijinal uzmanlık belgesi ile denklik belgesi
5. Var ise uluslararası kuruluşlardan alınmış yeterlik belgesi ve/veya Türk Hematoloji Derneği’nin yeterlik sınav başarı belgesi
6. Kurum değişikliği yapan akademik ünvanlı hematoloji uzmanlarının; eğitim programı yürüten farklı kurumlarda toplamda en az beş yıllık eğitici rolü olduğunu gösterir belge
7. Farklı akademik unvanlı kadrolarda eğitici olarak görev almış ise toplamda beş yıllık eğiticiliğini gösterir belge
8. Bu belgeleri tamamlayan hematoloji uzmanlarının, belgelerini HEM-TUYEK sekretaryası olan info@hemtuyek.org adresine göndermeleri gerekmektedir.
9. Son başvuru tarihi 31 Aralık 2023 olarak ilan edilmiş olup bu tarihten sonra yapılan başvurular bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.
10.   HEM-TUYEK Yürütme Kurulu incelemesi sonrası uygunluğu kabul edilen hematoloji uzmanlarının belgeleri adreslerine gönderilecektir.
11.   Belgenin geçerlik süresi beş yıl olup, beş yılın sonunda re-sertifikasyon için başvurulması gerekmektedir.
12.   Re-sertifikasyon için gerekli koşullar daha sonra bir yönerge ile ilan edilecektir.

 

HEMATOLOJİ (Kanbilimi) TIPTA UZMANLIK YETERLİK KOMİSYONU (HEM-TUYEK)-Hematoloji Yeterlilik Sınavı

 

Hematoloji Tıpta Uzmanlık Yeterlik Komisyonu (HEM-TUYEK) tarafından düzenlenecek olan Hematoloji Yeterlilik Sınavı 29 Nisan 2023 Cumartesi günü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi binası 1.katta Kuramsal ve Uygulamalı olacak şekilde iki basamaklı yapılacaktır. 

Kuramsal Sınav saat 9.30’da, Uygulamalı Sınav ise 13.30’da başlayacaktır.

Sınava son başvuru tarihi 7 Nisan 2023’tür.

Sınava hematoloji tıpta uzmanlık eğitiminin son 6 (altı) ayına girmiş veya hematoloji uzmanı belgesini almış hekimler katılabilir. 

*Sınava katılım ücretsiz olmakla birlikte adayların konaklama ve yol masrafları kendilerine aittir. Sınava girecek adayların yanlarında kablosuz ağ erişimi olan bilgisayar getirmeleri gereklidir.

*Adayların, Sınav Başvuru Dilekçesi ile birlikte uzmanlığının son 6 ayında olduğunu veya mezuniyetini belgeleyen dokümanları info@hemtuyek.org adresine iletmeleri gerekmektedir.

*Sınav Başvuru Dilekçesi ’ne www.hemtuyek.org adresinden ulaşabilirsiniz.