Merhaba,
Label

Olağan Genel Kurul İlanı

26.06.2023

Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan Olağan Genel Kurul İlanı

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 8 Eylül 2023 tarihinde saat 10:00’da Ankara Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah. Fahreddin Paşa Sok. No: 8 Çankaya-Ankara adresinde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır. Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 5 Kasım 2023 tarihinde aynı gündemle Susesi Otel ve Kongre Merkezi Belek, İskele Mevkii, 07450 Serik/Antalya adresinde saat 09:00’da nisapsız olarak yapılacaktır.

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu

GÜNDEM

 1. Açılış konuşması, saygı duruşu
 2. Kıdemli üyelerimizin plaket töreni
 3. Toplantı yeter sayısı ile karar yeter sayısının tespitine ilişkin tutanağın okunması
 4. Divan başkanı ve iki yazmanın seçimi
 5. Raporların okunması ve üzerlerinde görüşme açılması
  1. Yönetim Kurulu faaliyet raporu (Dernek Sekreteri)
  2. Mali rapor (Dernek Saymanı)
  3. Denetleme Kurulu raporlarının okunması (Denetleme Kurulu Başkanı)
  4. Raporların genel görüşmeye açılması
 6. Yönetim Kurulu faaliyetlerinin aklanması
 7. İki yıllık tahmini gelir ve gider bütçesinin görüşülmesi, onaylanması ve aidatların belirlenmesi ve kabulü
 8. Yeni üyelik başvuruları ve üyelikten ayrılma hakkındaki Yönetim Kurulu Kararlarının, Genel Kurul onayına sunulması
 9. Yönetim Kurulu Başkanının konuşması
 10. Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi:
  1. Başkan
  2. İkinci Başkan
  3. Genel Sekreter
  4. Sayman
  5. Araştırma sekreteri
  6. 1. Üye
  7. 2. Üye
  8. 1. Yedek üye
  9. 2. Yedek üye
  10. 3. Yedek üye
  11. 4. Yedek üye
  12. 5. Yedek üye
 11. Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi:
  1. 1. Asil üye
  2. 2. Asil üye
  3. 3. Asil üye
  4. 1. Yedek üye
  5. 2. Yedek üye
  6. 3. Yedek üye
 12. Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
  1. 1. Asil üye
  2. 2. Asil üye
  3. 3. Asil üye
  4. 1. Yedek üye
  5. 2. Yedek üye
  6. 3. Yedek üye
 13. Dilekler ve kapanış.