İlaç yazımında yeni kurallar

30.01.2003


habervitrini.com
 
Hükümetin sağlık harcamalarına yönelik önlemler paketi çerçevesinde, sağlık ocakları, ana çocuk sağlığı ve sağlık merkezlerindeki tedavi hizmetleri de paralı oluyor.

Başbakanlığa gönderilen Bütçe Uygulama Talimatı’yla vatandaşlar devlet hastanelerinde 6.5 milyon lira, sağlık ocaklarında da 2 milyon lira muayene parası ödeyecek.

Antibiyotik yazımına sınırlama geldi. Gripal enfeksiyonlarda ancak uzman doktor antibiyotik yazabilecek. Devlet artık vitamin, boğaz pastili ve serum fizyolojik burun damlalarının parasını ödemeyecek.

Hemofili hastalarına da, bildirim zorunluluğu geliyor. Bu hastalar için özel sağlık karnesi ve özel reçete kullanılacak. Hasta faturalarının şişirilmesine engel olmak için, tedavi sonrası hastaya “sana ne yapıldı” diye sorulacak.

Maliye Bakanlığı, sağlık hizmetlerine yönelik uygulama esaslarının belirlendiği Bütçe Uygulama Talimatı’nı Başbakanlığa gönderdi. Hafta sonuna kadar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemelerle, “birinci basamak sağlık hizmetleri, diyaliz uygulaması, antibiyotik kullanımı, vitamin yazımı, tomografi ve magnetik rezonans tetkikleri, hemofili hastaların bildirimi” gibi konularda yeni esaslar getirildi.

Bütçe Uygulama Talimatı’nın getirdiği en önemli unsurlardan birisi, teşhis ve tedavi için birinci basamak sağlık kuruluşlarına gidilmesinin de normal sisteme dahil edilmesi oldu. Bu çerçevede sağlık ocakları, ana çocuk sağlığı ve sağlık merkezleri ile halk sağlığı laboratuvarları da paralı tedavi hizmeti sunacak. Çocuk aşıları ile hepatit ve kuduz aşısı gibi koruyucu sağlık hizmetleri ise ücretsiz verilmeye devam edecek. 2002’de uygulanan sağlık hizmeti tarifelerini bu yıl için yüzde 11 ile yüzde 20 arasında arttıran düzenleme uyarınca, devlet hastanelerinde muayene ücreti olarak 6.5 milyon lira, sağlık ocaklarında ise 2 milyon lira alınacak.

Tetkiklerdeki ücret tarifesi ise birinci basamak sağlık kuruluşlarında yüzde 30 indirimli olarak uygulanacak. Böylece 12-20 parametre arası hemogram için hastanelerde 15 milyon lira, sağlık ocaklarında 10.5 milyon lira, 6-12 parametre için de hastanelerde 7.5 milyon lira, sağlık ocaklarında ise 5 milyon 250 bin lira alınacak.

Bütçe Uygulama Talimatı’nda sağlık hizmetleri alanında getirilen diğer yeni düzenlemeler de şöyle sıralandı:
Özel diyaliz merkezlerindeki diyaliz uygulaması sırasında yapılan tetkik ve tahlil fiyatlandırılması sınırlandırılıyor. Resmi sağlık kurumlarının fiyatlarının esas alınması hükmü getiriliyor. Bu şekilde önüne gelenin diyaliz merkezine gitmesi uygulaması son bulacak.

Doktorlar, kendilerinin çalıştığı ya da eşine ve diğer yakınlarına ait olan diyaliz merkezlerine hasta sevkedemeyecek. Diyaliz merkezlerine sevk konusundaki suiistimal olaylarından başhekimler de sorumlu tutulacak.
Antibiyotik reçete edilmesi yeni esaslara bağlanıyor, rasyonel ilaç kullanımı uygulamasına geçiliyor. Sağlık ve Maliye Bakanlıkları ile Türk Tabipler Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türkiye İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası ile Türkiye İlaç Sanayi Derneği yetkililerinin mutabakatı ile hazırlanan düzenleme uyarınca, antibiyotik yazımı belli kurallara bağlı olacak. Antibiyotiğe gereksinim duymayan hastalara bu ilaçlar reçete edilmeyecek.

Antibiyotik yazımında pratisyen hekim, uzman doktor ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı şeklinde ayrıma giden düzenleme ile örneğin penisilin grubunda yeralan amoksisilini bütün doktorlar, mezlosisilini sadece uzman doktorlar, tikorsisilin klavulanatı da sadece enfeksiyon hastalıkları uzmanı doktorlar yazabilecek.

Yine sinüzit ve anti tüberküloz tedavisindeki ilaçları sadece uzman doktorlar reçete edebilecek. Bu çerçevede gripal enfeksiyonlarda antibiyotik alımı da uzman doktor onayı gerektirecek.

Hastalıklarda tedavinin 72 saati aşması durumunda, ikinci reçete de mutlaka uzman doktor ya da enfeksiyon uzmanı tarafından hazırlanacak.

Doğrudan tedavi etmeyen, ancak vücudun günlük beslenme ihtiyacını takviye amacıyla ruhsatlandırılmış bulunan ilaç bedelleri artık ödenmeyecek. İlgili kuruluşların mutabakatı ile hazırlanan negatif listeye, vitamin, mineral, sarımsak tableti, balık yağı, boğaz pastili ve serum fizyolojik burun damlaları ile topikal akne preparatları (Yüzde 5 ve aşağısı) girecek.
Devlet, reçetede yazılı da olsa bu tür ilaçların bedelini ödemeyecek.

Tomografi ve magnetik rezonans (MR) gibi tetkiklerin dışarıdan yapılmasına ilişkin sevkler yeni esaslara bağlanıyor. Sözkonusu merkezlere hastaların yönlendirilmesinde sağlık kurum amirlerinin daha titiz davranmaları öngörülüyor.

Bunun için de doktorların bu tür yerlere yaptıkları sevkler sırasında bunun gerekçesini yazması, sevk kağıtlarının da başhekim tarafından onaylanması zorunluluğu getiriliyor.

Yetkililer, İstanbul’da MR merkezlerine gönderilen hasta sayısının Hollanda’nın tümünden fazla olduğuna dikkat çekiyor.

Hemofili hastalarda kullanılan kan ürünlerinden faktör olarak adlandırılan ve milyarlarla ifade edilen ilaçların kullanımınının devamında sağlık kurulu raporu ile faktör düzeylerinin ölçümü mecburiyeti getiriliyor. Yeni düzenleme kapsamında hemofili hastalar da bildirim zorunluluğu kapsamında olacak. İl Sağlık Müdürlükleri, bu tür hastaları Sağlık Bakanlığına bildirecek. Özel sağlık karnesi ve özel reçete uygulanacak hemofili hastalarının kullandıkları ilaçların da faktör düzeyleri dikkate alınacak.

Daha önce getirilen sınırlamalarla, 2000 yılında 608 bin kayıtlı hemofili hasta sayısının 253 bine düştüğü belirtiliyor.

Yatan hastalarda kullanılan 84 kalem sarf malzemesinin reçete edilmek suretiyle dışarıdan aldırılması uygulamasına son veren düzenlemede daha sonra kapsam dışına çıkarılan 9 kalem sarf malzemesi, 1 Mayıs 2003 tarihinden itibaren yeniden dışarıdan aldırılamayacak malzeme listesine dahil edilecek.

Sağlık kurumlarınca düzenlenen faturaların kontrolünü sağlamak amacıyla hastaların taburcu edilmesi ile birlikte hastanelerce faturanın veya proforma faturanın düzenlenmesi, bunların bir örneğinin de hastaya verilmesi uygulamasına geçiliyor.

Söz konusu düzenlemede, hastanelerin faturaları şişirmesinin önüne geçilmesi için kamu görevlisinin çalıştığı kurum ya da Emekli Sandığı, daha sonra tedavi hizmeti alan kişinin bilgisine başvuracak.
Bu çerçevede, kişiye “Hastanede sana ne yapıldı, ne tür tetkikler uygulandı“ diye sorulacak. Bu bilgiler, fatura dökümleriyle karşılaştırılacak.

purchase suprax overnight

suprax sale suprax overnight overnight suprax ups suprax 200 mg

purchase suprax overnight

suprax sale suprax overnight suprax antibiotic cost suprax 200 mg

purchase suprax overnight

suprax sale suprax overnight 400 mg suprax suprax 200 mg

purchase suprax overnight

suprax sale suprax overnight 400 mg suprax suprax 200 mg

purchase suprax overnight

suprax sale suprax overnight suprax cefixime tablets 400 mg suprax 200 mg

350,000 problem gamblers

teen gambling teen gambling council on compulsive gambling of nj, inc.

350,000 problem gamblers

teen gambling http://www.800gambler.org/ council on compulsive gambling of nj, inc.

350,000 problem gamblers

teen gambling teen gambling council on compulsive gambling of nj, inc.

350,000 problem gamblers

teen gambling 1-800-gambler® council on compulsive gambling of nj, inc.

350,000 problem gamblers

teen gambling click here council on compulsive gambling of nj, inc.

clarithromycin reviews

buy clarithromycin 250mg buy cheap clarithromycin clarithromycin online

clarithromycin reviews

buy clarithromycin 250mg buy clarithromycin clarithromycin online

clarithromycin reviews

buy clarithromycin 250mg buy discount biaxin clarithromycin online

clarithromycin reviews

buy clarithromycin 250mg buy biaxin online clarithromycin online

clarithromycin reviews

buy clarithromycin 250mg buy clarithromycin clarithromycin online

buy clarithromycin canada

buy biaxin 500mg buy biaxin without prescription buy biaxin canada

buy clarithromycin canada

buy biaxin 500mg buy clarithromycin buy biaxin canada

buy clarithromycin canada

buy biaxin 500mg http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=63#buyclarithromycin buy biaxin canada

buy clarithromycin canada

buy biaxin 500mg buy biaxin without prescription buy biaxin canada

buy clarithromycin canada

buy biaxin 500mg buy clarithromycin buy biaxin canada

buy discount clarithromycin

clarithromycin online http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=53 cheapest biaxin

buy discount clarithromycin

clarithromycin online buy clarithromycin cheapest biaxin

buy discount clarithromycin

clarithromycin online clarithromycin buy cheapest biaxin

buy discount clarithromycin

clarithromycin online buy clarithromycin cheapest biaxin

buy discount clarithromycin

clarithromycin online buy clarithromycin cheapest biaxin

buy clarithromycin usa

buy clarithromycin australia buy clarithromycin cheap biaxin

buy clarithromycin usa

buy clarithromycin australia http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=43 cheap biaxin

buy clarithromycin usa

buy clarithromycin australia buy clarithromycin cheap biaxin

buy clarithromycin usa

buy clarithromycin australia http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=43 cheap biaxin

buy clarithromycin usa

buy clarithromycin australia clarithromycin cheap biaxin

buy clarithromycin no prescription

buy cheap biaxin generic biaxin buy generic clarithromycin

buy clarithromycin no prescription

buy cheap biaxin generic biaxin buy generic clarithromycin

buy clarithromycin no prescription

buy cheap biaxin buy clarithromycin buy generic clarithromycin

buy clarithromycin no prescription

buy cheap biaxin purchase clarithromycin buy generic clarithromycin

buy clarithromycin no prescription

buy cheap biaxin cheap clarithromycin buy generic clarithromycin

where to buy abortion pills online

where can i buy abortion pills abortion pill buy the abortion pill online

where to buy abortion pills online

where can i buy abortion pills cytotec abortion pill buy online buy the abortion pill online

where to buy abortion pills online

where can i buy abortion pills http://sagesoftware.co.in/Default.aspx buy the abortion pill online

where to buy abortion pills online

where can i buy abortion pills http://sagesoftware.co.in/Default.aspx buy the abortion pill online

where to buy abortion pills online

where can i buy abortion pills abortion pill buy the abortion pill online

online purchase abortion pill

where can i buy abortion pills where can i buy abortion pills order abortion pill online

online purchase abortion pill

where can i buy abortion pills http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=53 order abortion pill online

online purchase abortion pill

where can i buy abortion pills cytotec abortion pill buy online order abortion pill online

online purchase abortion pill

where can i buy abortion pills abortion pill order abortion pill online

online purchase abortion pill

where can i buy abortion pills abortion pill order abortion pill online

how to order the abortion pill online

abortion pill online purchase abortion pill how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online

abortion pill online purchase where can i buy abortion pills how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online

abortion pill online purchase order abortion pill online how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online

abortion pill online purchase on line abortion pill how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online

abortion pill online purchase http://www.cengage.co.in/content/about-us how to order the abortion pill online

buy viagra online safe

alternative to viagra viagra online get viagra

buy viagra online safe

alternative to viagra viagra online get viagra

buy viagra online safe

alternative to viagra free viagra get viagra

buy viagra online safe

alternative to viagra free viagra get viagra

buy viagra online safe

alternative to viagra viagra online get viagra

female uk kamagra

cialis vs kamagra kamagra order kamagra online

female uk kamagra

cialis vs kamagra mail order kamagra order kamagra online

female uk kamagra

cialis vs kamagra http://www.cengage.co.in/content/terms-of-use order kamagra online

female uk kamagra

cialis vs kamagra kamagra equivalent order kamagra online

female uk kamagra

cialis vs kamagra buy levitra online kamagra order kamagra online

problems with kamagra jelly

buy kamagra jelly in london england kamagra jelly kamagra jelly side effects

problems with kamagra jelly

buy kamagra jelly in london england cheapest place to buy kamagra kamagra jelly side effects

problems with kamagra jelly

buy kamagra jelly in london england cheapest place to buy kamagra kamagra jelly side effects

problems with kamagra jelly

buy kamagra jelly in london england kamagra jelly kamagra jelly side effects

problems with kamagra jelly

buy kamagra jelly in london england kamagra jelly kamagra jelly side effects

generic amoxil

buy cheap amoxil online uk amoxicillin amoxil for sale

generic amoxil

buy cheap amoxil online uk amoxicillin amoxil for sale

generic amoxil

buy cheap amoxil online uk amoxicillin amoxil for sale

generic amoxil

buy cheap amoxil online uk amoxicillin amoxil for sale

generic amoxil

buy cheap amoxil online uk amoxicillin amoxil for sale

free synthroid sample

women does synthroid work thyroxine equivalent synthroid dosage

free synthroid sample

women does synthroid work thyroxine prescription synthroid dosage

free synthroid sample

women does synthroid work http://www.cengage.co.in/content/english-language-teaching synthroid dosage

free synthroid sample

women does synthroid work synthroid synthroid dosage

free synthroid sample

women does synthroid work synthroid synthroid dosage

women does bisacodyl work

natural bisacodyl alternatives laxative get bisacodyl online

women does bisacodyl work

natural bisacodyl alternatives natural laxative get bisacodyl online

women does bisacodyl work

natural bisacodyl alternatives generic laxative sale get bisacodyl online

women does bisacodyl work

natural bisacodyl alternatives laxative get bisacodyl online

women does bisacodyl work

natural bisacodyl alternatives http://www.cengage.co.in/content/library-reference get bisacodyl online

buy ampicillin online safe

female herbal principen ampicillin principen for sale

buy ampicillin online safe

female herbal principen mail order ampicillin principen for sale

buy ampicillin online safe

female herbal principen http://www.cengage.co.in/content/competitive-examinations principen for sale

buy ampicillin online safe

female herbal principen ampicillin principen for sale

buy ampicillin online safe

female herbal principen female free sample principen principen for sale

buy abortion pill online

pill for abortion online abortion pill order abortion pill

buy abortion pill online

pill for abortion online http://www3.umu.se/kultmed/kurswebb/default.aspx?id=1 order abortion pill

buy abortion pill online

pill for abortion online http://www3.umu.se/kultmed/kurswebb/default.aspx?id=1 order abortion pill

buy abortion pill online

pill for abortion online abortion pill order abortion pill

buy abortion pill online

pill for abortion online abortion pill order abortion pill

buy clarithromycin australia

discount clarithromycin clarithromycin online cheap clarithromycin

buy clarithromycin australia

discount clarithromycin clarithromycin cheap clarithromycin

buy clarithromycin australia

discount clarithromycin clarithromycin cheap clarithromycin

buy clarithromycin australia

discount clarithromycin order clarithromycin 250mg cheap clarithromycin

buy clarithromycin australia

discount clarithromycin clarithromycin cheap clarithromycin

generic cipro

natural ciprofloxacin order cipro online buy ciprofloxacin online a href

generic cipro

natural ciprofloxacin ciprofloxacin buy ciprofloxacin online a href

generic cipro

natural ciprofloxacin ciprofloxacin buy ciprofloxacin online a href

generic cipro

natural ciprofloxacin ciprofloxacin buy ciprofloxacin online a href

generic cipro

natural ciprofloxacin ciprofloxacin buy ciprofloxacin online a href

order cleocin

order cleocin http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=62 cleocin dosage

order cleocin

order cleocin buy cleocin cleocin dosage

order cleocin

order cleocin http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=62 cleocin dosage

order cleocin

order cleocin clindamycin cleocin dosage

order cleocin

order cleocin buy cleocin cleocin dosage

dexone uk

free dexone sample buy dexamethasone online order dexone

dexone uk

free dexone sample fedex generic dexamethasone order dexone

dexone uk

free dexone sample fedex generic dexamethasone order dexone

dexone uk

free dexone sample dexamethasone order dexone

dexone uk

free dexone sample dexamethasone order dexone

cheap duricef tablets

duricef prescription buy cefadroxil generic Cefadroxil

cheap duricef tablets

duricef prescription buy cefadroxil generic Cefadroxil

cheap duricef tablets

duricef prescription buy cefadroxil generic Cefadroxil

cheap duricef tablets

duricef prescription buy cefadroxil generic Cefadroxil

cheap duricef tablets

duricef prescription buy cefadroxil generic Cefadroxil

buy vantin

photos cefpodoxime cefpodoxime cefpodoxime equivalent

buy vantin

photos cefpodoxime generic vantin cefpodoxime equivalent

buy vantin

photos cefpodoxime cefpodoxime cefpodoxime equivalent

buy vantin

photos cefpodoxime cefpodoxime cefpodoxime equivalent

buy vantin

photos cefpodoxime http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=151 cefpodoxime equivalent

buy ceftin online

generic cefuroxime sale cefuroxime cheap ceftin

buy ceftin online

generic cefuroxime sale http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=154 cheap ceftin

buy ceftin online

generic cefuroxime sale alternative to ceftin cheap ceftin

buy ceftin online

generic cefuroxime sale cefuroxime cheap ceftin

buy ceftin online

generic cefuroxime sale cefuroxime cheap ceftin

ordering abortion pills to be shipped to house

abortion pill online purchase pill for abortion online buy abortion pills online

ordering abortion pills to be shipped to house

abortion pill online purchase order abortion pill buy abortion pills online

ordering abortion pills to be shipped to house

abortion pill online purchase abortion pill buy abortion pills online

ordering abortion pills to be shipped to house

abortion pill online purchase abortion pill buy abortion pills online

ordering abortion pills to be shipped to house

abortion pill online purchase medical abortion pill online buy abortion pills online

cheap cephalexin

buy cheap keflex online uk buy keflex online a href cephalexin for sale

cheap cephalexin

buy cheap keflex online uk keflex without prescription cephalexin for sale

cheap cephalexin

buy cheap keflex online uk keflex for sale cephalexin for sale

cheap cephalexin

buy cheap keflex online uk http://www.fareastjournals.com/conf_detail.aspx?conf_id=5 cephalexin for sale

cheap cephalexin

buy cheap keflex online uk cephalexin cephalexin for sale

buy chloromycetin on the internet

photos chloromycetin where to buy chloramphenicol online chloromycetin samples

buy chloromycetin on the internet

photos chloromycetin natural chloramphenicol alternatives chloromycetin samples

buy chloromycetin on the internet

photos chloromycetin chloramphenicol chloromycetin samples

buy chloromycetin on the internet

photos chloromycetin where to buy chloramphenicol online chloromycetin samples

buy chloromycetin on the internet

photos chloromycetin http://www.fareastjournals.com/conf_detail.aspx?conf_id=6 chloromycetin samples

buy abortion pills online

buy abortion pill online abortion pill ordering abortion pills to be shipped to house

buy abortion pills online

buy abortion pill online abortion pill ordering abortion pills to be shipped to house

buy abortion pills online

buy abortion pill online abortion pill online purchase ordering abortion pills to be shipped to house

buy abortion pills online

buy abortion pill online abortion pill ordering abortion pills to be shipped to house

buy abortion pills online

buy abortion pill online abortion pill ordering abortion pills to be shipped to house

where to buy clavulanate online

alternative to augmentin augmentin generic augmentin online

where to buy clavulanate online

alternative to augmentin http://www.fareastjournals.com/journal_detail.aspx?jid=22 generic augmentin online

where to buy clavulanate online

alternative to augmentin how does augmentin work generic augmentin online

where to buy clavulanate online

alternative to augmentin augmentin generic augmentin online

where to buy clavulanate online

alternative to augmentin augmentin generic augmentin online