THD Bilimsel Alt Komite Seçim Duyurusu

07.07.2014

 Türk Hematoloji Derneği'nin Değerli Üyeleri,

Bu sene 40. Ulusal Hematoloji Kongresinde oniki bilimsel alt komitemizde başkanlık seçimleri gerçekleşecektir. Bu alt komitelerden birine başkan adayı olmak isteyen üyelerimizin 1 Eylül 2014 tarihine kadar özgeçmişleri ile birlikte derneğimize resmi başvuru yapmaları gereklidir. Yönergede belirtildiği üzere her alt komiteye 1 başkan seçilecek olup seçilen başkanlar sekreterlerini kendileri belirleyecektir. Alt komite başkanlık süresi 4 yıldır. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi THD web sayfasında BAK yönergesinde yer almaktadır. Yönerge için tıklayınız.

Başkan seçimi gerçekleşecek alt komiteler:

 

Eritrosit Hastalıkları ve Hemoglobin Bilimsel Alt Komitesi

Hematoloijide Enfeksiyonlar ve Destek Tedavileri Bilimsel Alt Komitesi

Hematopatoloji Bilimsel Alt Komitesi

Hemofili Bilimsel Alt Komitesi

Hemostaz-Tromboz Bilimsel Alt Komitesi

Kemik İliği Yetersizliği Bilimsel Alt Komitesi

Kök Hücre Nakli Bilimsel Alt Komitesi

Kronik Miyelositer Lösemi ve Kronik Miyeloproliferatif Neoplaziler Bilimsel Alt Komitesi

Laboratuar Standartları Bilimsel Alt Komitesi

Lenfoma Bilimsel Alt Komitesi

Moleküler Hematoloji ve Sitogenetik Bilimsel Alt Komitesi

Multipl Miyelom Bilimsel Alt Komitesi

 

 

Saygılarımızla,

THD Yönetim Kurulu