THD Bilimsel Alt Komiteleri Başkanlık Seçimi

18.09.2014

Bu sene 40. Ulusal Hematoloji Kongresi’nde oniki bilimsel alt komitemizde başkanlık seçimleri gerçekleşecektir. Başkan adayları aşağıda yer almaktadır.

Yönergede belirtildiği üzere her alt komiteye bir başkan seçilecek olup, seçilen başkanlar sekreterlerini kendileri belirleyecektir. Alt komite başkanlık süresi dört yıldır. Tüm üyelerimizi 22-23 Ekim 2014 tarihleri arasında Antalya Titanic Kongre Merkezi’nde THD standına oy kullanmaya davet ediyoruz. Seçimler kongrenin ilk iki günü “gizli oylama ve açık sayım prensibi”ile yapılacaktır. Mektupla veya elektronik posta ile oy kullanılamaz. 

Başkanlık seçimi gerçekleşecek alt komiteler:

Eritrosit Hastalıkları ve Hemoglobin Bilimsel A.K.

·           Şule ÜNAL

Hematolojide Enfeksiyonlar ve Destek Tedavileri Bilimsel A.K.

·           İrfan YAVAŞOĞLU

Hematopatoloji Bilimsel A.K.

·           Ayşegül ÜNER

Hemofili Bilimsel A.K.

·           Kaan KAVAKLI

Hemostaz-Tromboz Bilimsel A.K.

·           Cengiz BEYAN

Kemik İliği Yetersizliği Bilimsel A.K.

·           Mustafa ÇETİNER

Kök Hücre Nakli Bilimsel A.K.

·           Mutlu ARAT

Kronik Miyelositer Lösemi ve Kronik Miyeloproliferatif Hastalıklar Bilimsel A.K.

·           Burhan TURGUT

Lenfoma Bilimsel A.K.

·           Burhan FERHANOĞLU

Multipl Miyelom Bilimsel A.K.

·           Hayri ÖZSAN

Moleküler Hematoloji ve Sitogenetik Bilimsel A.K.

·           Uğur ÖZBEK