Merhaba,
Label

40. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Ödülleri Sahiplerini Buldu

27.10.2014

Türk Hematoloji Derneği, 40. Ulusal Hematoloji Kongresi’ni 22-25 Ekim 2014 tarihleri arasında Antalya-Titanic Otel Kongre Merkezi’nde başarıyla düzenlenmiştir. Bu yıl kongreye gelen 17 konu başlığında toplam 539 adet bildiriden ödül kazananlar aşağıda yer almaktadır. Katılımcıları tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

 

TÜRKBA ÖDÜLLERİ

 

1)ABS:0522 T003

KML DIŞI MİYELOPROLİFERATİF NEOPLAZMLARDA MPL W515L/K VE JAK2 EKSON 12 MUTASYONLARININ

SIKLIĞI VE KLİNİK BULGULAR İLE İLİŞKİSİ: ÇOK MERKEZLİ BİR ÇALIŞMANIN ÖN BULGULARI. Veysel Sabri Hançer1, Demet Çekdemir2, Mutlu Arat3, Serkan Güvenç3, Fehmi Hindilerden3, İpek Yönal4, Deniz

Sargın7, Mesut Ayer5, Güven Yılmaz6, Emre Eşkazan9, Cem Ar9, Teoman Soysal9, Önder Arslan8, Muhit

Özcan8, Muzaffer Demir10, Reyhan Diz Küçükkaya3 1İstanbul Bilim Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, İstanbul, 2Özel Anadolu Sağlık Merkezi, Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi, 3İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul, 4İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul, 5İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, İstanbul, 6Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, 7Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul, 8Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, 9İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul, 10Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Edirne

 

2)Abstract: 0617 T-006

ÇOCUKLUK ÇAĞI NÜKS AKUT LÖSEMİDE GENOM BOYU METİLASYON ANALİZLERİ. Yücel Erbilgin1,

Özden Hatırnaz Ng1, Sinem Fırtına1, Tülin Tiraje Celkan2, Saniye Sema Anak3, Zeynep Karakaş3,

Aykan Güven3, Nazan Sarper4, Emine Sezgin4, Emine Türkkan5, Didem Yalçın Atay5, Yuk Yin Ng6, Ömer

Doğru7, Türkan Tansel8, Enver Dayıoğlu8, Müge Sayitoğlu1, Uğur Özbek1. 1İstanbul Üniversitesi, Deneysel

Tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik Anabilim Dalı, İstanbul, 2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk

Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, 3İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, 4Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, Kocaeli, 5Okmeydanı Egitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul, 6Bilgi Üniversitesi, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü, İstanbul, 7Göztepe Medical Park, Kemik İliği Nakil Merkezi, İstanbul,Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Antalya, 8İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

 

DENEYSEL HEMATOLOJİ

1) Abstract: 0357 SS-044

KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ TEDAVİ DOZUNDAKİNİL OTİNİB’İN FOLİKÜLOGENEZ VE SPERMATOGENEZ

ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN SAĞLIKLI FARE MODELİNDE GÖSTERİLMESİ. Güldane Cengiz Seval1, Sinan

Özkavukçu2, Murat Seval3, Meltem Aylı1. 1Ufuk Üniversitesi Tıp Fakütesi Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, 2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ÜYTE Merkezi, Ankara, 3Ankara

Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Ankara

 

2) Abstract: 0618 SS-004

PEDİATRİK AKUT LÖSEMİ HASTALARINDA LEF1 MUTASYON ANALİZİ. Fulya Tozan1, Yücel Erbilgin1,

İsmail Can1, Özden Hatırnaz Ng1, Orçun Taşar1, Sevcan Mercan1, Sinem Şişko1, Deniz Çakmak1,

Sinem Fırtına1, Zeynep Karakaş2, Tülin Tiraje Celkan3, Saniye Sema Anak2, Nazan Sarper4, Emine Türkkan5,

Yıldız Yıldırmak6, Gönül Aydoğan7, Çetin Timur8, Uğur Özbek1, Müge Sayitoğlu1. 1İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik Anabilim Dalı, İstanbul, 2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığıve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji/Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, 3İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,Çocuk Hematoloji/Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, 4Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji/Onkoloji Bilim Dalı, Kocaeli, 5Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul, 6Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları Kliniği, İstanbul, 7İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı

ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul, 8Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji/Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul

 

KLİNİK LABORATUVARI ÖDÜLLERİ

1)Abstract: 0331 SS-011

LÖSEMİ OLUŞUMUNDA TBX3 VE MITF  PROTEİNLERİNİN ROLÜ. Durmuş Burgucu1, Ozan

Salim2, İhsan Karadoğan2, Levent Ündar2, Uğur Yavuzer1. 1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji

Anabilim Dalı, Antalya 2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Antalya

 

2) Abstract: 0505 SS-036

HODGKİN LENFOMADA PROGRAMLI ÖLÜM-1 (PD-1), PROGRAMLI ÖLÜM LİGAND -1 (PDL-1) VE EBV

KODLAYAN RNA (EBER) EKSPRESYONU. Semra Paydas1, Emine Bağır2, Melek Ergin2, Vehbi Erçolak1, Gülşah

Seydaoğlu3. 1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Onkoloji Bilim Dalı, Adana, 2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Adana, 3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Adana

 

KLİNİK HEMATOLOJİ ÖDÜLLERİ

1) Abstract: 0661 SS-015

PAROKSİSMAL NOKTÜRNAL HEMOGLOBİNÜRİ VE APLASTİK ANEMİLİ OLGULARDA DOLAŞAN ENDOTEL

ÖNCÜL HÜCRELERİ VE TROMBOZA ETKİSİ. Esra Turan Erkek, Esra Nazlıgül, Meliha Nalçacı, Melih

Aktan, Mustafa Nuri Yenerel. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,

Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul

 

2) Abstract: 0678 SS-051

KML LÖSEMİK KÖK HÜCRESİ: TANIDA VE TKI TEDAVİSİ ALTINDA SİTOGENETİK/MOLEKÜLER

YANIT DURUMUNDA BİLE VAR!. Atilla Uslu, Selami Koçak Toprak, Pervin Topçuoğlu, Erden Atilla, Aydın

Öztürk, Klara Dalva, Osman İlhan. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara

 

EN GÜZEL TÜRKÇE ÖDÜLÜ

 

Abstract: 0275 P-025

AKUT LÖSEMİ VE ABO VE RH KAN GRUPLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Hatice Terzi1, Mehmet Şencan1,

Ahmet Kerim Türesin2, Gülşah Altun2, Serdal Korkmaz3. 1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı, Sivas, 2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları

Anabilim Dalı, Sivas, 3Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Bölümü, Kayseri