Merhaba,
Label

40. Ulusal Hematoloji Kongresi Başarıyla Tamamlandı

31.10.2014

40. Ulusal Hematoloji Kongresi, 22-25 Ekim 2014 tarihleri arasında Titanic Kongre Merkezi, Antalya’da başarı ile tamamlandı. Ulusal Hematoloji Kongre’leri 47 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Hematoloji Derneği tarafından düzenli olarak organize edilmekte ve ülke çapında hematoloji konusunda gerçekleştirilen en büyük organizasyon olma özelliğini taşımaktadır.

Bu yıl kongreye 750'yi aşkın katılım oldu. Kongre programında ondört bilimsel konferans oturumu, yedi uydu sempozyum, altı uzmanına danışın oturumu, oniki sözlü sunu ve çok merkezli bilimsel çalışmalara ayrılmış bir Türk Kan Bilim Ağı oturumu yer aldı.

Kongre sırasında uluslararası saygın hematoloji dernekleri ile ortak eğitim oturumları da gerçekleşti. Bu yıl kongrenin en önemli olayları arasında EHA ile THD arasında imzalanan protokol yer almaktadır. İki dernek arası ilişkiler bu imza töreni ile resmiyet kazandı ve gelecekte düzenlenecek ortak projelerin temeli atıldı.

Türk Hematoloji Derneğinin uluslararası hematoloji camiasındaki ilişki düzeyi bu toplantılar ile rutin hale geldi. EHA ile düzenlenen ortak oturumların yanısıra, kanama ve pıhtlaşma hastalıkları konusunda dünyadaki en önemli bilimsel dernek olan “International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH)” ile ortak düzenlenen eğitim oturumları katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.  

Kongreye 17 konu başlığında toplam 539 bildiri gönderildi. Bunlar arasından seçilen 72 bildiri sözel diğerleri ise poster olarak sunuldu. Kongremize sunulmak üzere gönderilmiş çok merkezli çalışmalardan seçilen  6’sı  TÜRKBA (Türk Kan Bilim Ağı) oturumunda sunuldu. Hakemler  tarafından çalışmaları başarılı bulunan 22 genç bilim insanına da kongreye katılabilmeleri için genç katılımcı ödülü verildi. 

Kongrenin üçüncü günü akşamında ise geleneksel ödül töreni düzenlendi. Tören başında hematoloji yan dalını tamamlayan Türk Hematoloji Okulu öğrencilerine mezuniyet töreni düzenlendi. Sonrasında THD Ulusal Hematoloji Kongresi bilimsel jürisi tarafından başarılı bulunan bilimsel çalışmaların sahiplerine ödülleri verildi. 

Ulusal Hematoloji Kongresi’nde Türk Hematoloji Derneği tarafından hazırlanmış olan, çeşitli kan hastalıkları ile ilgili yeni veya güncellenmiş tanı ve tedavi rehberleri, kitaplar ve benzeri basılı bilimsel kaynaklar hematologlara ulaştırıldı.

Kongrenin başarısında emeği olan tüm oturum başkanı, konuşmacı ve katılmcılara tekrar teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.

 

THD Yönetim Kurulu