5th ICLLM Bildiri Gönderimi Başladı

12.01.2015

Türk Hematoloji Derneği tarafından düzenlenen International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma’nın beşincisi 21-23 Mayıs 2015 tarihlerinde İstanbul’da yapılacaktır.

Hematologların yakından tanıdığı, konusunda uzman uluslararası isimlerin bilimsel programını yaptığı ve oturumları yöneteceği kongrede, oturum programlarını belirleyen uzmanlarca seçilen konuşmacılar yer alacaktır. Program kongre web sayfasında (www.icllm2015.org) yer almaktadır.

Kongre bildiri gönderim sistemi açılmıştır. Bildirilerinizi kongre web sayfasından http://www.abstractmodule.com/2015icllm/?plng=eng 6 Şubat 2015 tarihine kadar gönderebilirsiniz. 

 

Saygılarımızla, 

 

THD Yönetim Kurulu