34. UHK Kongre Bildiri Özetleri Değerlendirmesi

27.11.2008

Ulusal kongremize her yıl artan sayıda bildiri özeti kabul etmekteyiz. Etkin üye sayısı 500’ü aşan derneğimiz için gelen bildiri sayısı çok sevindiricidir. Her yıl kongre düzenleme kurulu kongre takviminde özetlerin on-line alınma, sistemin kapatılması, hakemlere gönderim ve sonuçların analizi ve sonuçların dağıtımını belirlemekte ve buna göre hareket etmektedir. Yenilenmiş hakem listesi ve puanlama tablosu ile bildiri özetleri sistemden atanarak on-line 70’i aşkın hakeme gönderildi ve değerlendirme 40 puan üzerinden yapıldı.

Gelen bildiri özeti sayısı 424’dür. Bu bildirilerin 203’ü (%48) klinik araştırma, 171’i (%40) olgu (veya kısa olgu serisi) sunumu ve 50’si deneysel hematoloji alanındadır. Bildiri özetlerinin çoğunluğu (%68) üniversitelerin ana bilim veya bilim dallarından gönderilmiştir, sağlık bakanlığı hastaneleri ikinci büyük kümeyi oluşturmakta (%23), özel merkezler ve araştırma merkezleri de katkıda bulunmaktadır. Merkezler hasta odaklarına göre incelendiğinde %38’i erişkin, %30’u çocuk hastaları takip eden kliniklerinden gönderilmişken, göz ardı edilemeyecek bir grubun da (%32) (patoloji, tıbbi genetik, tıbbi biyoloji, cerrahi dallar vb.) ünitelerce yollanmış olduğu anlaşıldı. Bu görece ön hesapsız ama dengeli dağılımı, THD ve ulusal kongremize katılım ve katkının çoğulcu yapısı ve ilgi konumuz olan kan bilimin “ne kadar çok diğer bilim dalları ile de örtüştüğünün!” çok güzel bir kanıtı olarak yorumladık.

Konulara (N=16) göre gelen bildiri sayısı değerlendirildiğinde; tüm bildirilerin yaklaşık %9-10 olacak şekilde lenfomalar, akut lösemiler, koagülasyon ve fibrinoliz, deneysel hematoloji takiben %6-8 oranında kırmız hücre fizyolojisi ve bozuklukları, trombosit bozuklukları ve tromboz , ve yaklaşık %5 diğer konular olarak sıralandı. Bildiri konu başlıkları arasında bu görece katmanlı ama ayrıksı olmayan biçim sağlıklı bir dağılım yelpazesi olarak değerlendirildi. Seçilecek sözel bildiri sayısı bu konu dağılımına göre oranlanarak yapıldı. Her yıl değişik bir popüler ajan kongremizde ilgi odağı olurken (monoklonal antikorlar, tirozik kinaz inhibitörleri gibi) bu yıl tam 26 sunumda adı geçen Ankaferd® bu konuda ulusal bir özgün bileşik olarak bir ilke imza attı.

Bildiri özetleri gönderilirken bildiri sahipleri çağdaşı olan kongreler de olduğu gibi çalışmanın nasıl sunulmasını arzu ettiği sorusuna yazarlarımız 83 (%19,6) öncelikle sözel, 139 (%32,8) sözel veya poster ve 202 (%47,6) sadece poster olarak cevap verdiler. Bu konuda yaptığımız analiz Tablo 1’de özetlenmiştir. Hakemlerimizin verdiği puanların ortalamalarına göre belli eşik değerin üzerindeki bildiri özetleri sözlü (%11,3), poster(%62,5) veya sadece bildiri özetinde basılacak (%26,2) şeklinde sıralandılar.

Tablo 1: Yazarların seçimleri ve hakem değerlendirme sonuçlarının çapraz tablosu

 

Hakem Değerlendirmesine Göre

Yazar İstemi

Sözel

Poster

Sadece Bildiri Özeti Kitabı

TOPLAM

Öncelikle Sözel

19

49

15

83

Sözel veya Poster

25

90

24

139

Sadece Poster

4

126

72

202

TOPLAM

48

265

111

424

 

Kopenhag’da yapılan son EHA kongresi bildiri özeti kitabı verilerine göre 1517 bildiri özetinin dağılımı sözel 158 (%10,4), poster 800 (%52,7) ve sadece bildiri özeti kitabı 559 (%36,9) izlendi. Bu dağılım ile 34. UHK verilerinin ne kadar benzeştiğini de göz önüne alarak hakemlerimizin değerlendirmelerinin sağlıklı bir kongre düzenleme konusunda nasıl destek olduğunun altını çizmek isterim. Tablo 1’de yazarların seçimlerinin hakem puanlamaları ile uyumlu olduğunu göstermektedir. Yazarların ve hakemlerin seçimlerine göre alınan puan ortancaları Tablo 2’de gösterilmiştir. Bu tablo sonuçlarından da yazarlarımızın seçimleri ile ve hakemlerden aldıkları puanlar arasındaki uyumu vurgulamak istedik.

Tablo 2: Bildiri özetinin aldığı puanın ortancalarının yazar istemi ve hakem puanlarına dağılımı

Yazar İstemi

Hakem

Öncelikle Sözel

28,6

Sözel

30,33

Poster veya Sözel

24,5

Poster

24,67

Sadece Poster

21,83

Sadece Bildiri Özeti

18,25

 

Bildiri özetleri kongrelerimizin en önemli bilimsel çeşitliliği ve zenginliğini oluşturmakta ve bilim insanlarına bir rekabet alanı yaratmaktadır. THD olarak hedefimiz bilim insanlarının çalışmalarını etik, ve iyi kinik araştırma ve laboratuvar araştırma kurallarına göre, aldıkları her türlü desteği de paylaşarak ulusal kongrelerde bizlere bir şekilde ulaştırabilmelerini ve duyurabilmelerini sağlamaktır. Tüm bildiri özetleri basılmakta ve THD web sayfasında kongreler bölümünde on-line tam metin olarak araştırıcıların ilgisine sunulmaktadır.

Tüm bildiri sahiplerine THD kongrelerine verdikleri önem için teşekkür ediyor, çalışma ve bilimsel başarılarının artışını arzuluyoruz.

 

Kongre Sekreteri, Dr. Mutlu Arat

purchase suprax overnight

suprax sale suprax overnight suprax suprax 200 mg

purchase suprax overnight

suprax sale suprax overnight antibiotic suprax suprax 200 mg

purchase suprax overnight

suprax sale suprax overnight 400 mg suprax suprax 200 mg

purchase suprax overnight

suprax sale suprax overnight suprax antibiotic cost suprax 200 mg

purchase suprax overnight

suprax sale suprax overnight suprax cost walgreens suprax 200 mg

350,000 problem gamblers

teen gambling gambling council on compulsive gambling of nj, inc.

350,000 problem gamblers

teen gambling http://www.800gambler.org/ council on compulsive gambling of nj, inc.

350,000 problem gamblers

teen gambling http://www.800gambler.org/ council on compulsive gambling of nj, inc.

350,000 problem gamblers

teen gambling http://www.800gambler.org/ council on compulsive gambling of nj, inc.

350,000 problem gamblers

teen gambling gambling council on compulsive gambling of nj, inc.

clarithromycin reviews

buy clarithromycin 250mg http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=63#buyclarithromycin clarithromycin online

clarithromycin reviews

buy clarithromycin 250mg buy clarithromycin clarithromycin online

clarithromycin reviews

buy clarithromycin 250mg buy clarithromycin clarithromycin online

clarithromycin reviews

buy clarithromycin 250mg buy generic biaxin clarithromycin online

clarithromycin reviews

buy clarithromycin 250mg buy clarithromycin clarithromycin online

buy clarithromycin canada

buy biaxin 500mg buy clarithromycin uk buy biaxin canada

buy clarithromycin canada

buy biaxin 500mg clarithromycin buy biaxin canada

buy clarithromycin canada

buy biaxin 500mg http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=63#buyclarithromycin buy biaxin canada

buy clarithromycin canada

buy biaxin 500mg http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=63#buyclarithromycin buy biaxin canada

buy clarithromycin canada

buy biaxin 500mg buy clarithromycin buy biaxin canada

buy discount clarithromycin

clarithromycin online http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=53 cheapest biaxin

buy discount clarithromycin

clarithromycin online cheapest biaxin cheapest biaxin

buy discount clarithromycin

clarithromycin online http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=53 cheapest biaxin

buy discount clarithromycin

clarithromycin online http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=53 cheapest biaxin

buy discount clarithromycin

clarithromycin online buy clarithromycin cheapest biaxin

buy clarithromycin usa

buy clarithromycin australia clarithromycin online cheap biaxin

buy clarithromycin usa

buy clarithromycin australia http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=43 cheap biaxin

buy clarithromycin usa

buy clarithromycin australia clarithromycin online cheap biaxin

buy clarithromycin usa

buy clarithromycin australia buy clarithromycin cheap biaxin

buy clarithromycin usa

buy clarithromycin australia buy clarithromycin cheap biaxin

buy clarithromycin no prescription

buy cheap biaxin generic biaxin buy generic clarithromycin

buy clarithromycin no prescription

buy cheap biaxin http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=63#buyclarithromycin buy generic clarithromycin

buy clarithromycin no prescription

buy cheap biaxin cheap biaxin buy generic clarithromycin

buy clarithromycin no prescription

buy cheap biaxin buy clarithromycin buy generic clarithromycin

buy clarithromycin no prescription

buy cheap biaxin http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=63#buyclarithromycin buy generic clarithromycin

where to buy abortion pills online

where can i buy abortion pills http://sagesoftware.co.in/Default.aspx buy the abortion pill online

where to buy abortion pills online

where can i buy abortion pills http://sagesoftware.co.in/Default.aspx buy the abortion pill online

where to buy abortion pills online

where can i buy abortion pills abortion pill buy the abortion pill online

where to buy abortion pills online

where can i buy abortion pills where to buy abortion pill buy the abortion pill online

where to buy abortion pills online

where can i buy abortion pills cytotec abortion buy the abortion pill online

online purchase abortion pill

where can i buy abortion pills cytotec abortion pill buy online order abortion pill online

online purchase abortion pill

where can i buy abortion pills http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=53 order abortion pill online

online purchase abortion pill

where can i buy abortion pills http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=53 order abortion pill online

online purchase abortion pill

where can i buy abortion pills where can i buy abortion pills order abortion pill online

online purchase abortion pill

where can i buy abortion pills cytotec abortion pill buy online order abortion pill online

how to order the abortion pill online

abortion pill online purchase on line abortion pill how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online

abortion pill online purchase abortion pill how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online

abortion pill online purchase where can i buy abortion pills how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online

abortion pill online purchase abortion pill how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online

abortion pill online purchase http://www.cengage.co.in/content/about-us how to order the abortion pill online

buy viagra online safe

alternative to viagra free viagra get viagra

buy viagra online safe

alternative to viagra http://www.cengage.co.in/content/privacy-statement get viagra

buy viagra online safe

alternative to viagra viagra kaufen get viagra

buy viagra online safe

alternative to viagra viagra online get viagra

buy viagra online safe

alternative to viagra viagra kaufen get viagra

female uk kamagra

cialis vs kamagra kamagra order kamagra online

female uk kamagra

cialis vs kamagra buy kamagra on the internet order kamagra online

female uk kamagra

cialis vs kamagra http://www.cengage.co.in/content/terms-of-use order kamagra online

female uk kamagra

cialis vs kamagra kamagra equivalent order kamagra online

female uk kamagra

cialis vs kamagra kamagra order kamagra online

problems with kamagra jelly

buy kamagra jelly in london england http://www.cengage.co.in/content/copyright-notice kamagra jelly side effects

problems with kamagra jelly

buy kamagra jelly in london england kamagra jelly kamagra jelly side effects

problems with kamagra jelly

buy kamagra jelly in london england kamagra jelly kamagra jelly side effects

problems with kamagra jelly

buy kamagra jelly in london england kamagra jelly kamagra jelly side effects

problems with kamagra jelly

buy kamagra jelly in london england kamagra jelly sale kamagra jelly side effects

generic amoxil

buy cheap amoxil online uk alternative to amoxil amoxil for sale

generic amoxil

buy cheap amoxil online uk buy amoxil amoxil for sale

generic amoxil

buy cheap amoxil online uk buy amoxil amoxil for sale

generic amoxil

buy cheap amoxil online uk amoxicillin amoxil for sale

generic amoxil

buy cheap amoxil online uk buy amoxil amoxil for sale

free synthroid sample

women does synthroid work buy thyroxine online synthroid dosage

free synthroid sample

women does synthroid work synthroid synthroid dosage

free synthroid sample

women does synthroid work thyroxine equivalent synthroid dosage

free synthroid sample

women does synthroid work where to buy thyroxine online synthroid dosage

free synthroid sample

women does synthroid work synthroid synthroid dosage

women does bisacodyl work

natural bisacodyl alternatives laxative get bisacodyl online

women does bisacodyl work

natural bisacodyl alternatives purchase laxative online get bisacodyl online

women does bisacodyl work

natural bisacodyl alternatives http://www.cengage.co.in/content/library-reference get bisacodyl online

women does bisacodyl work

natural bisacodyl alternatives purchase laxative online get bisacodyl online

women does bisacodyl work

natural bisacodyl alternatives generic laxative sale get bisacodyl online

buy ampicillin online safe

female herbal principen ampicillin principen for sale

buy ampicillin online safe

female herbal principen ampicillin principen for sale

buy ampicillin online safe

female herbal principen get ampicillin avoid prescription principen for sale

buy ampicillin online safe

female herbal principen ampicillin principen for sale

buy ampicillin online safe

female herbal principen alternative to ampicillin principen for sale

buy abortion pill online

pill for abortion online buy abortion pill order abortion pill

buy abortion pill online

pill for abortion online abortion pills order abortion pill

buy abortion pill online

pill for abortion online on line abortion pill order abortion pill

buy abortion pill online

pill for abortion online abortion pill order abortion pill

buy abortion pill online

pill for abortion online abortion pills order abortion pill

buy clarithromycin australia

discount clarithromycin http://www3.umu.se/kultmed/kurswebb/default.aspx?id=29 cheap clarithromycin

buy clarithromycin australia

discount clarithromycin clarithromycin cheap clarithromycin

buy clarithromycin australia

discount clarithromycin clarithromycin cheap clarithromycin

buy clarithromycin australia

discount clarithromycin clarithromycin cheap clarithromycin

buy clarithromycin australia

discount clarithromycin clarithromycin online cheap clarithromycin

generic cipro

natural ciprofloxacin order cipro online buy ciprofloxacin online a href

generic cipro

natural ciprofloxacin ciprofloxacin buy ciprofloxacin online a href

generic cipro

natural ciprofloxacin buy cheap cipro online uk buy ciprofloxacin online a href

generic cipro

natural ciprofloxacin cipro uk buy ciprofloxacin online a href

generic cipro

natural ciprofloxacin http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=37 buy ciprofloxacin online a href

order cleocin

order cleocin cleocin online uk cleocin dosage

order cleocin

order cleocin clindamycin cleocin dosage

order cleocin

order cleocin http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=62 cleocin dosage

order cleocin

order cleocin buy cleocin cleocin dosage

order cleocin

order cleocin http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=62 cleocin dosage

dexone uk

free dexone sample buy dexamethasone online order dexone

dexone uk

free dexone sample dexamethasone online shop in uk order dexone

dexone uk

free dexone sample http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=44 order dexone

dexone uk

free dexone sample dexamethasone online shop in uk order dexone

dexone uk

free dexone sample dexamethasone order dexone

cheap duricef tablets

duricef prescription buy cefadroxil generic Cefadroxil

cheap duricef tablets

duricef prescription buy http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=105 generic Cefadroxil

cheap duricef tablets

duricef prescription buy duricef samples generic Cefadroxil

cheap duricef tablets

duricef prescription buy purchase duricef online generic Cefadroxil

cheap duricef tablets

duricef prescription buy purchase duricef online generic Cefadroxil

buy vantin

photos cefpodoxime where to buy vantin online cefpodoxime equivalent

buy vantin

photos cefpodoxime cefpodoxime cefpodoxime equivalent

buy vantin

photos cefpodoxime where to buy vantin online cefpodoxime equivalent

buy vantin

photos cefpodoxime where to buy vantin online cefpodoxime equivalent

buy vantin

photos cefpodoxime cefpodoxime cefpodoxime equivalent

buy ceftin online

generic cefuroxime sale get cefuroxime cheap ceftin

buy ceftin online

generic cefuroxime sale cefuroxime cheap ceftin

buy ceftin online

generic cefuroxime sale fedex generic cefuroxime cheap ceftin

buy ceftin online

generic cefuroxime sale alternative to ceftin cheap ceftin

buy ceftin online

generic cefuroxime sale alternative to ceftin cheap ceftin

ordering abortion pills to be shipped to house

abortion pill online purchase pill for abortion online buy abortion pills online

ordering abortion pills to be shipped to house

abortion pill online purchase abortion pill buy abortion pills online

ordering abortion pills to be shipped to house

abortion pill online purchase abortion pill buy abortion pills online

ordering abortion pills to be shipped to house

abortion pill online purchase pill for abortion online buy abortion pills online

ordering abortion pills to be shipped to house

abortion pill online purchase pill for abortion online buy abortion pills online

cheap cephalexin

buy cheap keflex online uk buy keflex online a href cephalexin for sale

cheap cephalexin

buy cheap keflex online uk buy keflex online a href cephalexin for sale

cheap cephalexin

buy cheap keflex online uk buy keflex online a href cephalexin for sale

cheap cephalexin

buy cheap keflex online uk buy keflex online a href cephalexin for sale

cheap cephalexin

buy cheap keflex online uk cephalexin cephalexin for sale

buy chloromycetin on the internet

photos chloromycetin how does chloromycetin work chloromycetin samples

buy chloromycetin on the internet

photos chloromycetin http://www.fareastjournals.com/conf_detail.aspx?conf_id=6 chloromycetin samples

buy chloromycetin on the internet

photos chloromycetin chloramphenicol chloromycetin samples

buy chloromycetin on the internet

photos chloromycetin chloramphenicol chloromycetin samples

buy chloromycetin on the internet

photos chloromycetin chloramphenicol chloromycetin samples

buy abortion pills online

buy abortion pill online abortion pill ordering abortion pills to be shipped to house

buy abortion pills online

buy abortion pill online abortion pill ordering abortion pills to be shipped to house

buy abortion pills online

buy abortion pill online abortion pill online purchase ordering abortion pills to be shipped to house

buy abortion pills online

buy abortion pill online http://www.fareastjournals.com/journal_detail.aspx?jid=18 ordering abortion pills to be shipped to house

buy abortion pills online

buy abortion pill online medical abortion pill online ordering abortion pills to be shipped to house

where to buy clavulanate online

alternative to augmentin augmentin generic augmentin online

where to buy clavulanate online

alternative to augmentin how does augmentin work generic augmentin online

where to buy clavulanate online

alternative to augmentin augmentin generic augmentin online

where to buy clavulanate online

alternative to augmentin augmentin generic augmentin online

where to buy clavulanate online

alternative to augmentin augmentin generic augmentin online