THD Kök Hücre Nakli Bilimsel Alt Komitesi Form ve Kılavuzları

18.02.2016

Türk Hematoloji Derneği Kök Hücre Nakli Bilimsel Alt Komitesi HKHT olgularında takip ve değerlendirmede yaralanabilecek hazır form ve kılavuzlar http://www.thd.org.tr/BAK/18/kok-hucre-nakli-bilimsel-a-k/calismalar/ adresinde yer almaktadır.