Türk Hematoloji Derneği Hemopoietik Kök Hücre Nakli JACIE Çalışma Grubu

22.02.2016

Türk Hematoloji Derneği’nin Değerli Üyeleri,

Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu, 5 Şubat 2016 tarihinde NOLU KARARI İLE "Türk Hematoloji Derneği Hemopoietik Kök Hücre Nakli JACIE Çalışma Grubu” kurma kararı almıştır.  İlgili grubun kuruluş amaçları ve ilk seçilen grup üyeleri aşağıda yer almaktadır. Bilgilerinize saygılarımız ile duyururuz.

THD Yönetim Kurulu

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEMOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİ JACIE ÇALIŞMA GRUBU MİSYONU

  1. Hücre ve doku nakli merkezleri için uluslararası standartlara uyum konusunda farkındalık yaratılması,
  2. Hücre ve doku nakli merkezlerinin uluslararası standartlara uyum çalışmaları için gerekli eğitim desteği sağlanması, kurs ve paneller düzenlenmesi,
  3. Hücre ve doku nakli merkezlerinin uluslararası standartlara uyum hazırlıkları sırasında gerekli iç ve dış denetim planlamalarının koordine edilmesi,
  4. Hücre ve doku nakli merkezlerinin akreditasyon başvurularına kılavuzluk yapılması,
  5. Akredite olan ve olmayan merkezler arasında ortak fikir alışverişleri ve sorunların tartışılması için ortam hazırlanması,
  6. Hücre ve doku nakli merkezlerinin kalite yönetimi ve akreditasyon çalışmaları projelerinin değerlendirilmesi ve yürütülmesi için destek verilmesi,

JACIE ÇALIŞMA GRUBU BAŞKANI VE ÜYELERİNİN SEÇİLMESİ

JACIE Çalışma Grubu THD üyesi bir başkan ve grup üyelerinden oluşur. Grup üyeleri gönüllülük prensibine göre çalıştığından üye sayısı sınırlanmaz.

JACIE Çalışma Grubu başkanı, THD Kök Hücre Nakli BAK başkanı ve THD Yönetim kurulunun hemfikir olduğu gönüllü bir THD üyesi olarak seçilir. THD BAK seçimlerinde başkanın da yenilenmesi teklif edilebilir.

JACIE Çalışma Grubu başkanı, çalışmak istediği üyeleri THD Yönetim Kuruluna sunarak onay alır. Üyelik için sağlık sektöründe çalışma ve akreditasyon konularına hakim olma şartı aranır.

JACIE Çalışma Grubu her ulusal kongrede rutin toplantısını yaparak, THD ye  dönem faaliyetlerini sunar. JACIE Çalışma Grubu her türlü faaliyette THD BAK yönergesi ve tüzüğüne uygun olarak çalışır. Yürürlükteki  kanun ve yönetmeliklere aksi bir faaliyette bulunamaz.

1. DÖNEM JACIE ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ 

Başkan: Dr. Can Boğa
Sekreter: Dr. Leyla Gül Kaynar, 
Üyeler: Dr. Ender Altıok, Dr. İlknur Kozanoğlu