THD Bilimsel Alt Komiteleri Başkanlık Seçimi

06.06.2016

Beş bilimsel alt komitemizde 42. Ulusal Hematoloji Kongresinde başkanlık seçimleri gerçekleşecektir. Bu alt komitelerden birine başkan adayı olmak isteyen üyelerimizin 2 Eylül 2016 tarihine kadar özgeçmişleri ve projeleri ile birlikte derneğimize resmi başvuru yapmaları gerekmektedir. Yönergede belirtildiği üzere her alt komiteye bir başkan seçilecek olup, seçilen başkanlar sekreterlerini kendileri belirleyecektir. Alt komite başkanlık süresi 4 yıldır. Konuyla ilgili güncel yönerge THD web sayfasında http://www.thd.org.tr/thdData/userfiles/file/BAK_YONERGESİ.pdf linkinde yer almaktadır. Üyelerimizin bilgilerine saygı ile sunulur.


THD Yönetim Kurulu

 

Başkan seçimi gerçekleşecek alt komiteler:

  • Akut Lösemiler Bilimsel A.K. 
  • İmmünohematoloji Bilimsel A.K. 
  • Kronik Miyelositer Lösemi ve Kronik  Miyeloproliferatif Neoplaziler Bilimsel A.K. 
  • Nadir Hematolojik Hastalıklar Bilimsel A.K. 
  • Transfüzyon Tıbbı-Kan Bankacılığı ve Hemaferez Bilimsel A.K.