42. Ulusal Hematoloji Kongresi Antalya'da Düzenlendi

27.10.2016

Türk Hematoloji Derneği'nin Değerli Üyeleri,

Ülkemizde hematoloji alanında yapılagelen ve en önemli organizasyon olan Ulusal Hematoloji Kongresi'nin kırkikincisi 19-22 Ekim 2016 tarihleri arasında Antalya’da düzenlendi.

Bu yıl kongremiz “Klinisyen-Patolog Ortak Lenfoma Kursu” ile başladı. Lenfoma ve Hematopatoloji Bilimsel Alt Komiteleri’nin ortak düzenlediği bu kursta öğleden önce teorik eğitim öğleden sonra ise pratik uygulamalar yer aldı.

 

Derneğimizin yurtdışındaki paydaşlarıyla işbirliğinde olma düşüncesinin bir ürünü olarak bu yıl da Balkan Hematoloji Günü’nü üçüncü kez kongremiz kapsamında düzenledik. Bununla birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da Avrupa Hematoloji Derneği (EHA) ve Dünya Hematoloji Derneği (ISH) ile ortak oturumlar yapıldı.  

Kongremizde; 17 bilimsel oturum ve 13 uydu sempozyumda 47 oturum başkanının yönetiminde 66 konuşmacı sunumlarını gerçekleştirdi. Ayrıca 12 sözlü sunu oturumunda, 60 sözlü bildiri ve 10 ekranda 60 sözel tartışmalı poster ve kalan kısmı poster sunumu olacak şekilde toplam 368 bildiri yer aldı.

 

Başarı ile tamamlanan ve katılımcılardan tam not alan kurs sonrası dört gün süren bilimsel şölenimiz başladı.

Kongremizin bilimsel programı kapsamında; tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de biyobenzer ilaçların üretimi, onaylanma süreçleri, etkililik ve güvenlilik sorunlarının tartışıldığı ilaç endüstrisini ve sağlık otoritesinin katılımcı olduğu oturumumuz, kongremizin en ilgi çekici oturumlarından biri oldu.  

Devlet hizmeti yükümlülüğü görevini yerine getiren genç meslektaşlarımızın uygulama alanı ile ilişkili sorunlar yaşadığı kabul edilir bir gerçektir. Bu konu ile ilgili bireysel düşüncelerden çok bilimsel veri elde etmek için elliyi aşkın uzmanımızla yaptığımız anket çalışması sonuçlarının tartışıldığı bir oturum yapılarak tüm katılımcılar konu ile ilgili görüş ve sorunlarını aktardı.   

Kongre programında bilimsel oturumların yanı sıra sosyal program ve aktivitelere de yer verildi. Her sene ilgi ve hayranlıkla takip edilen üyelerimizin eserlerinden oluşan fotoğraf sergimiz yine çok dikkat çekiciydi. Ayrıca kongremizde, katılımcıların yorgunluğunu alacak, onları ülkemizin sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihi zenginlikleri hatırlatan “Geçmişe Açılan Kapı: Yenikapı Batıkları” başlıklı özel bir sunum Sayın Prof. Dr. Ufuk Kocabaş tarafından yapıldı. 

Kongremizin fuaye alanında yer alan Heparin Sokağı-McLean Caddesi’nde tüm katılımcılarımızı geçmişten günümüze heparin tarihçesini içeren bir yolculuğa çıkardık.  

Kongremizde ayrıca bilimsel alt komite seçimleri gerçekleştirildi. Sonuçlar aşağıda yer almaktadır:

  • Akut Lösemiler Bilimsel Alt Komitesi - Prof. Dr. İnci Alacacıoğlu
  • İmmünohematoloji Bilimsel Alt Komitesi - Prof. Dr. Meral Beksaç
  • Kronik Myelositer Lösemi ve Kronik Myeloproliferatif Neoplaziler Bilimsel Alt Komitesi - Prof. Dr. Düzgün Özatlı
  • Nadir Hematolojik Hastalıklar Bilimsel Alt Komitesi - Prof. Dr. Sema Karakuş
  • Transfüzyon Tıbbı-Kan Bankacılığı ve  Hemaferez Bilimsel Alt Komitesi - Prof. Dr. Yeşim Aydınok

20 Ekim 2016 Perşembe Günü “Beşinci Hematoloji Yeterlilik Sınavı” yapıldı. Sınava katılan ve başarılı olan katılımcıları tekrar tebrik ederiz.

Kongrenin üçünü günü akşamında ise geleneksel ödül töreni yapıldı. Ödül töreni başlangıcında hematoloji yan dal eğitimini tamamlayan Türk Hematoloji Okulu Öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi. Sonrasında Türk Hematoloji Derneği Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Ödül Jürisi tarafından seçilen bilimsel çalışmaların sahiplerine ödülleri verildi.

ÖDÜL LİSTESİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

Kongrede ayrıca Türk Hematoloji Derneği tarafından hazırlanmış olan, çeşitli kan hastalıkları ile ilgili yeni veya güncellenmiş tanı ve tedavi kılavuzları, kitaplar, Hematolog Derleme Dergisi Akut Lösemiler Sayısı ve benzeri basılı bilimsel kaynaklar katılımcılara ulaştırıldı. Editörlüğünü Prof. Dr. Tevfik Akoğlu,  Yardımcı Editörlüğünü Prof. Dr. Türkan Patıroğlu ve Doç. Dr. Muhlis Cem Ar’ın yaptıkları ve hematoloji-immünoloji alanındaki en güncel bilgilerin yer aldığı “Hematologlar için İmmünoloji Kitabı”, kongrenin ilgi odaklarından biri oldu.

Akıllı telefon uygulaması ile katılımcılar oturumların tümünü takip edebildi. Bu uygulama sayesinde kongre sonrası fotoğraf ve bildirilere de ulaşılabilmektedir.

Kongremizin başarısında rol oynayan tüm oturum başkanı, konuşmacı, katılımcı ve firma temsilcilerine ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız.  

Saygılarımızla,

Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu