2017 Yılı THD Araştırma Projelerini Destekleme Programı Başvuruları Başladı

05.01.2017

Türk Hematoloji Derneği, Klinik Hematoloji, Laboratuvar Hematoloji ve Deneysel Hematoloji alanlarında yürütülecek veya yürütülmekte olan bilimsel araştırma projelerini desteklemektedir. Bu program sadece araştırma için gerekli tüketilebilir malzeme ve aşağıda belirtilen şartlarda hizmet alım desteğini kapsamaktadır. Demirbaş alımlarına ilişkin giderler bu program dışında bırakılmıştır. Yönergede, çalışmanın ana kısmını oluşturmamak kaydıyla Sağlık Uygulama Talimatı kapsamına giren bazı testlerin hastane veya yetkin laboratuvarlardan hizmet alımı yoluyla sağlanabileceği belirtilmektedir. THD desteği, proje bağlamında ücretli kişi çalıştırılmasını kapsamamaktadır. Araştırma projesi bütçesi KDV dâhil 30.000 TL ile sınırlandırılmıştır. Araştırma projesi için son başvuru tarihi 28 Şubat 2017 olup, proje başvuruları için başvuru formu ve ayrıntılı bilgi http://www.thd.org.tr/menu/41/arastirma-projelerine-destek-programi  adresinde yer almaktadır.