Türk Hematoloji Derneği Hafta Sonu Kursları Başarı ile Tamamlandı

16.01.2017

Türk Hematoloji Derneğinin düzenlediği Haftasonu Kurslarından, Nadir Hematolojik Hastalıklar Bilimsel Alt Komite toplantısının ikincisi 14 Ocak 2017 Atlı Otel Ankara'da başarı ile tamamlandı.

Toplantı programını düzenleyen Bilimsel Alt Komite başkanı Dr. Sema Karakuş  ve sekreterleri Dr. Eren Gündüz, Şule Mine Bakanay Öztürk ve Dr. Gülnihal Özdemir'e ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz.