1. KIT Hemşirelik Kursu Soruları

05.05.2008

Hematolojide Damar Yolu Erişimi

 

Intravenöz kateterlerin öncelikli komplikasyonu nedir?

a Tromboz

b Oklüzyon

c Enfeksiyon

d Pinch off sendromu

 

1 Periferal kanülün (iv branül, intraket) büyüklüğü ne kadar olmalıdır?

a Girilen damarın çapı kadar

b Verilecek hacim ile ilgili büyüklükte olmalı

c Her zaman aynı olmalı

d Doktorun söylediği kadar olmalı

 

2 Bir yetişkinde Vena Kava Superior daki ortalama kan akışı ne kadardır?

a Dakikada 2-2,5 litre

b Dakikada 1 litre

c Saatte 2-2,5 litre

d Dakikada 1-1,5 litre

 

3 Hickman kateter neden tercih edilir ?

a Düşük enfeksiyon riskinden

b Yüksek hacimli infüzyona olanak sağlar

c Kan almada kullanılabilir

d Yukarıdakilerin hepsi

 

4 Deri dezenfeksiyonu

a Periferik kanül girişinden önce gerekli değildir.

b Herhangi vasküler uygulamadan önce dikkatlice yapılmalıdır

c Subkutan enjeksiyondan önce de gereklidir

d Herhangi girişim uygulamasında 80% alkol yeterlidir

5 BT görüntüleme için kontrast uygulaması

a Yeni konulan CVC için bir seçenektir

b Her santral venöz kateter için yapılabilir

c Sadece periferik kanül kullanılarak uygulanabilir

d Sadece kasıklardaki geniş damarlardan uygulanabilir

 

6 Periferden takılan Santral Venöz Kateter (PICC)

a Kan almada kullanılabilir

b Tüm şıklar doğrudur

c Tüm intravenöz uygulamalar için uygundur

d Bir yıla kadar yerinde kalabilir

 

7 Doğru yerleştirilmiş PICC kateterin ucu

a Arteria carotistedir

b Vena kava inferiyorun üst üçüncü bölümündedir

c Vena Cava Süperior’un alt üçüncü bölümündedir

d Damar duvarında hareketi engellemek için durur

8 İğnesiz Bağlantı Konnektörleri

a Heparinle yıkama gereğini engelleyebilir

b Kullanmadan önce steril edilmelidir

c 3 tipe ayrılır

d Yukarıdakilerin hepsi

9 Yarı geçirgen örtüler

a Sentral Venöz kataterlerin giriş yerinde olmalıdır

b Duş alınmasına engel olur

c Haftada bir yenilenmelidir

d Enfeksiyonları artırır

 

Kemoterapi Uygulamaları

 

1 Kök Hücre Transplantasyonunda kemoterapinin amacı nedir?

a Kemik İliğinde yer açmak

b Malign hücreleri azaltmak

c Konakçı bağışıklık sistemini baskılamak

d Hepsi

 

2 Yatan bir hastaya tedavinin ve hastalık sürecinin karmaşık bir olay olduğunu hasta gerçekten anladığına emin olmanıza kadar ne kadar tekrarlamanız gerekir?

a En az bir- sonra hasta tümüyle anlar

b İki kere yeterlidir

c Üç kere ve üçüncü kez sonrasında ne anladığını kendi kelimeleri ile anlatmasını isteriz.

d Neden bilgi vereyim?

 

3 Hangi ilaçta hemorajik sistitten korunmak için MESNA kullanılır?

a Melfalan

b Etoposit

c Ifosfamid

d Kortikosteroid

4 Hangi ilaç kalıcı alopesi yapıyor?

a Siklofosfamid

b Busulfan

c Sisplatin

d Sitozin arabinosid

 

5 İlaç sınıflandırmasında KMT ne anlama gelir

a Kanserojen, Mutajen, Teratojen

b Klinik Medikal Tanımlama

c Karmaşık Malign Tedavi

d Bilmiyorum

 

6 Sitotoksik ilaçlar ile kontaminasyon ne zaman oluşabilir ?

a Ampuller ile uğraşırken

b İlaçları uygulama için hazırlarken

c Yatan hasta uygulaması sırasında

d Hepsi

 

7 Normal karaciğer fonksiyonlarına sahip bir hastada siklofosfamid temizlenmesi ne kadar zaman alır?

a 24 saat

b 48 saat

c 72 saat

d 5 güne kadar

 

Graft Versus Host Hastalığı (GVHH)

 

1 GVHH nasıl oluşur?

 

a Hasta lenfositleri verici dokuyu yabancı olarak algılar ve saldırır

b Vericiden gelen lenfositler hastanın dokularını yabancı algılar ve saldırır.

c Hasta ve verici lenfositleri birbirlerine saldırır.

d Hiçbiri

 

2 1. Derece cilt GVHH nasıl tanımlanır?

a Vücut yüzeyinin 25 %inden azında makülopapuler döküntü

b Vücut yüzeyinin 25-50 % sinde makülopapuler döküntü

c Vücut yüzeyinin 50 %inden çoğunda makülopapuler döküntü

d Büllöz oluşum ve kavlanmalı genel eritrodermi

 

3 GVHH

a Hastalık relaps riskini azaltır

b Tek (homozigotik) yumurta ikizlerinde yapılan sinjeneik nakilerde oluşmaz

c Değişken klinik koşullardır

d Yukardakilerin hepsi

e Yukardakilerin hiçbiri

 

4 GVHH’de diare (ishal) genelde

a Az, kırmızı, muköz

b Çok, Sulu, Yeşil, muköz

c Yarı katı, koyu, muköz

d Dışkılama alışkanlığı normaldir

 

5 GVHH günümüzde şu şekilde tanımlanmaktadır

a Yeni ve Eski

b Yaygın (ekstensif) ve sınırlı (limited)

c Akut ve Kronik

d Hafif ve Ciddi

 

6 GVHH oluşma yüzdesi genelde

a 10-30%

b 25-40%

c 30-70%

d 80-100%

 

7 GVHH 1. Basamak tedavisinde

a Steroid ve immunosupresif tedavi

b Fotoferez

c Monoklonal antikorlar

d Anti-timosit globulin

 

8 Kronik GVHD ne zaman oluşur?

a Alloreaktif T hücreleri oluştuğunda

b Otoreaktif T hücreleri oluştuğunda

c Hastalığın nüksünde

d Alloreaktif B hücreleri oluştuğunda

 

9 Perifer kandan yapılan allojeneik kök hücre nakilleri aşağıdaki hangi duruma yol açmaktadır?

a Daha çok akut GVHH

b Daha çok kronik GVHH

c Az GVHH

d GVHH olmaması

 

10 İlerleyen GVHH terimi ne için kullanılır?

a Yeni gelişen akut GVHH

b Kronik GVHH ye dönüşen Akut GVHH

c Yeni oluşan kronik GVHH

d Hepsi

Oral Mukozit

 

1 Literatüre göre yüksek doz kemoterapi ve TBI takiben KHT olan hastalarda oral mukozit sıklığı nedir?

a 25-50%

b 50-75%

c 75-100%

d Neredeyse tüm hastalarda oluşur

 

2 Oral mukozit etkileri ciddi olabilir.

a Acı ve rahatsızlık verir

b Kanama ve sistemik enfeksiyonlar için neden olabilir

c Ağız çalkalama ile engellenebilir

d a ve b şıkkı doğru

e a,b ve c şıkkı doğru

 

3 Oral mukozit oluşumundaki risk faktörleri

a Yaş

b Cinsiyet

c Ağzın durumu

d Beslenme durumu

e Hepsi

 

4 Klinik uygulamada birçok değerlendirme kriterleri mevcuttur. Bunlardan biri WHO toksik değerlendirme kriterleridir. WHO Evre 3 mukozit ne demektir?

a Ülserleri olan acılı eritem- hasta sadece sıvı tüketebiliyor

b Ağrısız ülserler, fetor

c Ağrı var ama katı yemek yiyebiliyor

d Hastanın parental beslenme desteğine gereksinimi var

 

5 En geçerli değerlendirme kriteri hangisidir?

a Ödem

b Ağrı

c Kızarıklık

d Beslenme

e Ağız boşluğunun özel yerleri

 

6 KHT sonrası oral mukozit oluşumunu engellemek için ne verilir?

a rh G-CSF

b rh GM-CSF

c rh KGF

d rh EPO

 

7 Oral mukozit tedavisi temelde

a Ülser iyileştirici ilaçların verilmesi

b Yumuşatıcılar ile ağızın çalkalanması

c Semptomatik tedavi

d Yapabilecek bir şey yoktur.

 

8 KHT sonrası oluşan oral mukozitlerin önlenmesinde ağızın klorheksidin ile çalkalanması diğer tüm solüsyonlardan daha etkilidir.

a- Doğru

b- Yanlış

 AD SOYAD

ADRES

TARIH

IMZA

 

purchase suprax overnight

suprax sale suprax overnight antibiotic suprax suprax 200 mg

purchase suprax overnight

suprax sale suprax overnight suprax cefixime tablets 400 mg suprax 200 mg

purchase suprax overnight

suprax sale suprax overnight suprax antibiotic cost suprax 200 mg

purchase suprax overnight

suprax sale suprax overnight suprax dose suprax 200 mg

purchase suprax overnight

suprax sale suprax overnight 400 mg suprax suprax 200 mg

350,000 problem gamblers

teen gambling click here council on compulsive gambling of nj, inc.

350,000 problem gamblers

teen gambling 1-800-gambler® council on compulsive gambling of nj, inc.

350,000 problem gamblers

teen gambling gambling council on compulsive gambling of nj, inc.

350,000 problem gamblers

teen gambling 1-800-gambler® council on compulsive gambling of nj, inc.

350,000 problem gamblers

teen gambling compulsive gambling council on compulsive gambling of nj, inc.

clarithromycin reviews

buy clarithromycin 250mg http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=63#buyclarithromycin clarithromycin online

clarithromycin reviews

buy clarithromycin 250mg buy clarithromycin clarithromycin online

clarithromycin reviews

buy clarithromycin 250mg http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=63#buyclarithromycin clarithromycin online

clarithromycin reviews

buy clarithromycin 250mg buy generic biaxin clarithromycin online

clarithromycin reviews

buy clarithromycin 250mg buy cheap clarithromycin clarithromycin online

buy clarithromycin canada

buy biaxin 500mg http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=63#buyclarithromycin buy biaxin canada

buy clarithromycin canada

buy biaxin 500mg buy clarithromycin uk buy biaxin canada

buy clarithromycin canada

buy biaxin 500mg buy clarithromycin buy biaxin canada

buy clarithromycin canada

buy biaxin 500mg buy clarithromycin buy biaxin canada

buy clarithromycin canada

buy biaxin 500mg clarithromycin buy biaxin canada

buy discount clarithromycin

clarithromycin online clarithromycin buy cheapest biaxin

buy discount clarithromycin

clarithromycin online cheapest biaxin cheapest biaxin

buy discount clarithromycin

clarithromycin online buy clarithromycin cheapest biaxin

buy discount clarithromycin

clarithromycin online http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=53 cheapest biaxin

buy discount clarithromycin

clarithromycin online buy biaxin uk cheapest biaxin

buy clarithromycin usa

buy clarithromycin australia buy clarithromycin cheap biaxin

buy clarithromycin usa

buy clarithromycin australia buy clarithromycin cheap biaxin

buy clarithromycin usa

buy clarithromycin australia buy clarithromycin cheap biaxin

buy clarithromycin usa

buy clarithromycin australia buy clarithromycin cheap biaxin

buy clarithromycin usa

buy clarithromycin australia clarithromycin cheap biaxin

buy clarithromycin no prescription

buy cheap biaxin generic biaxin buy generic clarithromycin

buy clarithromycin no prescription

buy cheap biaxin buy clarithromycin buy generic clarithromycin

buy clarithromycin no prescription

buy cheap biaxin buy clarithromycin buy generic clarithromycin

buy clarithromycin no prescription

buy cheap biaxin http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=63#buyclarithromycin buy generic clarithromycin

buy clarithromycin no prescription

buy cheap biaxin buy clarithromycin buy generic clarithromycin

where to buy abortion pills online

where can i buy abortion pills http://sagesoftware.co.in/Default.aspx buy the abortion pill online

where to buy abortion pills online

where can i buy abortion pills order abortion pill buy the abortion pill online

where to buy abortion pills online

where can i buy abortion pills order abortion pill buy the abortion pill online

where to buy abortion pills online

where can i buy abortion pills abortion pill buy the abortion pill online

where to buy abortion pills online

where can i buy abortion pills order abortion pill buy the abortion pill online

online purchase abortion pill

where can i buy abortion pills abortion pill order abortion pill online

online purchase abortion pill

where can i buy abortion pills abortion pills order abortion pill online

online purchase abortion pill

where can i buy abortion pills abortion pill order abortion pill online

online purchase abortion pill

where can i buy abortion pills abortion pills order abortion pill online

online purchase abortion pill

where can i buy abortion pills buy abortion pills online order abortion pill online

how to order the abortion pill online

abortion pill online purchase abortion pill how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online

abortion pill online purchase http://www.cengage.co.in/content/about-us how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online

abortion pill online purchase on line abortion pill how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online

abortion pill online purchase abortion pill how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online

abortion pill online purchase http://www.cengage.co.in/content/about-us how to order the abortion pill online

buy viagra online safe

alternative to viagra viagra online get viagra

buy viagra online safe

alternative to viagra http://www.cengage.co.in/content/privacy-statement get viagra

buy viagra online safe

alternative to viagra free viagra get viagra

buy viagra online safe

alternative to viagra viagra online get viagra

buy viagra online safe

alternative to viagra free viagra get viagra

female uk kamagra

cialis vs kamagra kamagra equivalent order kamagra online

female uk kamagra

cialis vs kamagra kamagra equivalent order kamagra online

female uk kamagra

cialis vs kamagra kamagra order kamagra online

female uk kamagra

cialis vs kamagra kamagra order kamagra online

female uk kamagra

cialis vs kamagra buy kamagra on the internet order kamagra online

problems with kamagra jelly

buy kamagra jelly in london england kamagra jelly sale kamagra jelly side effects

problems with kamagra jelly

buy kamagra jelly in london england erectile dysfunction kamagra jelly kamagra jelly side effects

problems with kamagra jelly

buy kamagra jelly in london england cheapest place to buy kamagra kamagra jelly side effects

problems with kamagra jelly

buy kamagra jelly in london england kamagra jelly kamagra jelly side effects

problems with kamagra jelly

buy kamagra jelly in london england kamagra jelly kamagra jelly side effects

generic amoxil

buy cheap amoxil online uk http://www.cengage.co.in/content/academic-professional amoxil for sale

generic amoxil

buy cheap amoxil online uk amoxicillin amoxil for sale

generic amoxil

buy cheap amoxil online uk amoxicillin amoxil for sale

generic amoxil

buy cheap amoxil online uk http://www.cengage.co.in/content/academic-professional amoxil for sale

generic amoxil

buy cheap amoxil online uk amoxicillin amoxil for sale

free synthroid sample

women does synthroid work where to buy thyroxine online synthroid dosage

free synthroid sample

women does synthroid work synthroid synthroid dosage

free synthroid sample

women does synthroid work thyroxine equivalent synthroid dosage

free synthroid sample

women does synthroid work http://www.cengage.co.in/content/english-language-teaching synthroid dosage

free synthroid sample

women does synthroid work synthroid synthroid dosage

women does bisacodyl work

natural bisacodyl alternatives generic laxative sale get bisacodyl online

women does bisacodyl work

natural bisacodyl alternatives purchase bisacodyl online get bisacodyl online

women does bisacodyl work

natural bisacodyl alternatives purchase bisacodyl online get bisacodyl online

women does bisacodyl work

natural bisacodyl alternatives natural laxative get bisacodyl online

women does bisacodyl work

natural bisacodyl alternatives http://www.cengage.co.in/content/library-reference get bisacodyl online

buy ampicillin online safe

female herbal principen ampicillin principen for sale

buy ampicillin online safe

female herbal principen ampicillin principen for sale

buy ampicillin online safe

female herbal principen mail order ampicillin principen for sale

buy ampicillin online safe

female herbal principen ampicillin principen for sale

buy ampicillin online safe

female herbal principen ampicillin principen for sale

buy abortion pill online

pill for abortion online abortion pill order abortion pill

buy abortion pill online

pill for abortion online http://www3.umu.se/kultmed/kurswebb/default.aspx?id=1 order abortion pill

buy abortion pill online

pill for abortion online http://www3.umu.se/kultmed/kurswebb/default.aspx?id=1 order abortion pill

buy abortion pill online

pill for abortion online on line abortion pill order abortion pill

buy abortion pill online

pill for abortion online order abortion pill online order abortion pill

buy clarithromycin australia

discount clarithromycin clarithromycin cheap clarithromycin

buy clarithromycin australia

discount clarithromycin http://www3.umu.se/kultmed/kurswebb/default.aspx?id=29 cheap clarithromycin

buy clarithromycin australia

discount clarithromycin clarithromycin cheap clarithromycin

buy clarithromycin australia

discount clarithromycin clarithromycin cheap clarithromycin

buy clarithromycin australia

discount clarithromycin buy cheap clarithromycin cheap clarithromycin

generic cipro

natural ciprofloxacin ciprofloxacin buy ciprofloxacin online a href

generic cipro

natural ciprofloxacin fedex generic cipro buy ciprofloxacin online a href

generic cipro

natural ciprofloxacin order cipro online buy ciprofloxacin online a href

generic cipro

natural ciprofloxacin http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=37 buy ciprofloxacin online a href

generic cipro

natural ciprofloxacin ciprofloxacin buy ciprofloxacin online a href

order cleocin

order cleocin clindamycin online uk cleocin dosage

order cleocin

order cleocin clindamycin cleocin dosage

order cleocin

order cleocin cleocin online uk cleocin dosage

order cleocin

order cleocin cleocin online uk cleocin dosage

order cleocin

order cleocin how does cleocin work cleocin dosage

dexone uk

free dexone sample dexamethasone order dexone

dexone uk

free dexone sample buy dexamethasone online order dexone

dexone uk

free dexone sample dexamethasone online shop in uk order dexone

dexone uk

free dexone sample dexamethasone online shop in uk order dexone

dexone uk

free dexone sample http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=44 order dexone

cheap duricef tablets

duricef prescription buy cefadroxil generic Cefadroxil

cheap duricef tablets

duricef prescription buy get Cefadroxil generic Cefadroxil

cheap duricef tablets

duricef prescription buy cefadroxil generic Cefadroxil

cheap duricef tablets

duricef prescription buy cefadroxil generic Cefadroxil

cheap duricef tablets

duricef prescription buy purchase duricef online generic Cefadroxil

buy vantin

photos cefpodoxime cefpodoxime cefpodoxime equivalent

buy vantin

photos cefpodoxime buy cefpodoxime online a href cefpodoxime equivalent

buy vantin

photos cefpodoxime buy cefpodoxime online a href cefpodoxime equivalent

buy vantin

photos cefpodoxime http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=151 cefpodoxime equivalent

buy vantin

photos cefpodoxime http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=151 cefpodoxime equivalent

buy ceftin online

generic cefuroxime sale cefuroxime cheap ceftin

buy ceftin online

generic cefuroxime sale ceftin online uk cheap ceftin

buy ceftin online

generic cefuroxime sale cefuroxime cheap ceftin

buy ceftin online

generic cefuroxime sale cefuroxime cheap ceftin

buy ceftin online

generic cefuroxime sale get cefuroxime cheap ceftin

ordering abortion pills to be shipped to house

abortion pill online purchase medical abortion pill online buy abortion pills online

ordering abortion pills to be shipped to house

abortion pill online purchase abortion pill buy abortion pills online

ordering abortion pills to be shipped to house

abortion pill online purchase abortion pill online buy abortion pills online

ordering abortion pills to be shipped to house

abortion pill online purchase abortion pill buy abortion pills online

ordering abortion pills to be shipped to house

abortion pill online purchase abortion pill online buy abortion pills online

cheap cephalexin

buy cheap keflex online uk buy keflex online a href cephalexin for sale

cheap cephalexin

buy cheap keflex online uk http://www.fareastjournals.com/conf_detail.aspx?conf_id=5 cephalexin for sale

cheap cephalexin

buy cheap keflex online uk http://www.fareastjournals.com/conf_detail.aspx?conf_id=5 cephalexin for sale

cheap cephalexin

buy cheap keflex online uk cephalexin cephalexin for sale

cheap cephalexin

buy cheap keflex online uk cephalexin cephalexin for sale

buy chloromycetin on the internet

photos chloromycetin natural chloramphenicol alternatives chloromycetin samples

buy chloromycetin on the internet

photos chloromycetin http://www.fareastjournals.com/conf_detail.aspx?conf_id=6 chloromycetin samples

buy chloromycetin on the internet

photos chloromycetin generic chloromycetin chloromycetin samples

buy chloromycetin on the internet

photos chloromycetin how does chloromycetin work chloromycetin samples

buy chloromycetin on the internet

photos chloromycetin chloramphenicol chloromycetin samples

buy abortion pills online

buy abortion pill online where to buy abortion pills online ordering abortion pills to be shipped to house

buy abortion pills online

buy abortion pill online http://www.fareastjournals.com/journal_detail.aspx?jid=18 ordering abortion pills to be shipped to house

buy abortion pills online

buy abortion pill online abortion pill ordering abortion pills to be shipped to house

buy abortion pills online

buy abortion pill online abortion pill ordering abortion pills to be shipped to house

buy abortion pills online

buy abortion pill online abortion pill online purchase ordering abortion pills to be shipped to house

where to buy clavulanate online

alternative to augmentin augmentin generic augmentin online

where to buy clavulanate online

alternative to augmentin get clavulanate avoid prescription generic augmentin online

where to buy clavulanate online

alternative to augmentin get clavulanate avoid prescription generic augmentin online

where to buy clavulanate online

alternative to augmentin augmentin generic augmentin online

where to buy clavulanate online

alternative to augmentin where to buy clavulanate online generic augmentin online