Türk Kan Bilim (Hematoloji) Akademisi Başvuruları Tamamlandı

22.05.2017

Türk Hematoloji Derneği’nin Değerli Üyeleri,

 

Kanbilimi alanında farklı konularda genç uzmanlara eğitim vererek kanbiliminin geleceğini yapılandırmak üzere geçen sene başlattığımız "THD Kan Bilim (Hematoloji) Akademisi” yeni dönemi Eylül ayında başlıyor. Yan dal eğitimini tamamlamış yeni hematoloji uzmanlarının, Multipl Myelom veya Transfüzyon Tıbbi Kan Bankacılığı ve Hemaferez konu başlıkları altında altı ay boyunca düzenli aralıklarla detaylı eğitim alarak bilgi dağarcıklarının zenginleştirilmesi, THD ve ülkemizi yurt içi ve yurt dışında temsil edebilecek düzeye getirilmesi ve çok merkezli klinik çalışmaları gerçekleştirebilecek araştırıcı/eğitici olarak yetişmesi bu projenin ana amacını oluşturmaktadır. Proje için ayrıntılar www.thd.org.tr/akademi sayfasında yer almaktadır.

 

Üyelerimizin bilgilerine saygıyla duyururuz.

 

Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu