Merhaba,
Label

TİTCK-EK Onay Alınmadan Kullanılabilecek İlaç Listesi

25.07.2017

Türk Hematoloji Derneği'nin Değerli Üyeleri,

"Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ek onayı alınmadan kullanılabilecek endikasyon dışı ilaç listesine eklenen ilaçlar listesi bağlantıda http://www.titck.gov.tr/EndikasyonDışı yer almaktadır. (Rituximab, Bendamustin, Bortezomib vb.)

Saygılarımızla,

Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu

Ek: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı İlaç Listesine Eklenen İlaçlar (21.07.2017 Tarihinden İtibaren Geçerli)