Genç Araştırıcı Bursu Kazananlar Belli Oldu

03.10.2017

Türk Hematoloji Derneği (THD), 1-4 Kasım 2017 tarihleri arasında 43. Ulusal Hematoloji Kongresini Antalya Titanic Deluxe Belek Otel’de düzenlenecektir.

Bu yıl, THD Genç Araştırıcı Bursu için yapılan başvurular hakemler tarafından değerlendirilmiş ve aşağıda ismi bulunan 20 genç araştırıcı ödül alma hakkına sahip olmuştur.  

 

Ödül kazanan tüm genç araştırıcılarımızı tebrik eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

THD Yönetim Kurulu


1

298

Khusan Khodzhaev

ÇOCUKLUK ÇAĞı T-HÜCRELI AKUT LENFOBLASTIK LÖSEMI HASTALARıNDA ARTMıŞ TUBB2A ANLATıMı TEDAVI YANıTıNı BELIRLER

2

189

Sinem  Fırtına

ÇOCUKLUK ÇAĞı B-ALL HASTALARINDA TANI VE NÜKS ANINDAKI MOLEKÜLER DEĞIŞIMLERIN DINAMIĞI 

3

270

Eda  Sun

T-AKUT LENFOBLASTIK LÖSEMI’DE TRANSKRIPTOM DIZILEME ANALIZLERI

4

94

Zihni  Onur Çalışkaner

TUBB1 P.T274M/R307H GENETIK VARYASYONUNUN MIKROTÜBÜL ORGANIZASYONU ÜZERINDEKI ETKISI

5

169

Metin Yusuf Gelmez

KRONIK LENFOSITIK LÖSEMILI HASTALARDA BATF EKSPRESYONUNUN ARAŞTıRıLMASı

6

438

Veysel   Suzan

HEMOFILI HASTALARINDA MAJÖR CERRAHI GIRIŞIMLERIN YÖNETIMI: TEK MERKEZ DENEYIMI

7

218

Fulya  Küçükcankurt

ÇOCUKLUK ÇAĞı T-ALL HASTALARıNDA PTEN VE AKT1 VARYASYONLARı 

8

450

Betül  Pehlivan

DEMIR EKSIKLIĞI ANEMISININ MIYOKARD FONKSIYONLARıNA ETKISININ "SPECKLE EKO" VE "DOKU DOPPLER" ILE DEĞERLENDIRILMESI

9

233

Gülşah   Barğı 

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ ALICILARINDA FİZİKSEL AKTİVİTE SEVİYESİ, EGZERSİZ KAPASİTESİ VE YAŞAM KALİTESİ

10

281

veysi  akbey

Serum YKL-40 Düzeyinin Orak Hücre Hastalığında İnflamasyonu Değerlendirmedeki Rolü

11

239

Nurcan  Özçelik

TÜRKÖK AKRABA DIŞI VERİCİ BULMA KİNETİKLERİMİZİ NE YÖNDE ETKİLEDİ?

12

360

Halil  Cansun KILIÇ

DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ TEDAVİSİNDE KİLO ALIMI İLE GHRELİN VE HEPSİDİN DÜZEYLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN İLİŞKİSİ

13

256

Ferda  Can

MYELODİSPLASTİK SENDROM PROGNOSTİK SKORLAMA SİSTEMLERİ VE DİĞER RİSK FAKTÖRLERİNİN GERİYE DÖNÜK TEST EDİLMESİ 

14

137

Nuriye  Yıldız

YENİ TANI MULTİPL MİYELOM HASTALARINDA SERUM İKAROS PROTEİNİ SEVİYESİNİN BELİRLENMESİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ

15

202

Gözdenur Yurttaş

 SIÇANLARDA L-ASPARAGİNAZ İLE OLUŞTURULAN KARACİĞER VE PANKREAS HASARI ÜZERİNE N-ASETİL SİSTEİN’İN ETKİSİ

16

310

Aslı Ece Yakıcı

ÇOCUK HEMATOLOJI SERVISINDE EL HIJYENININ İYILEŞTIRILMESI  

17

203

Mehtap Ataseven Bulun

Santral Venöz Kateter Enfeksiyonları, Pediatrik KİT, Bakım Paketi

18

126

ÖZDEN  ÖZCAN

Kronik Lenfositik Lösemi, KLL, IL-10, Breg

19

583

Fatma Nihan  AKKOÇ MUSTAFAYEV

Allogeneik hematopoietik kök hücre nakli, donör lenfosit infüzyonu

20

394

 

Nurgül  Özgür Yurttaş

Tirozin Kinaz İnhibitörü Kullanan Kronik Miyeloid Lösemi Hastalarında Hepatit B Virüsü Seropozitifliği