Türk Kan Bilim Akademisi Ekim Ayı Eğitimleri Başladı

14.10.2017

Mulitpl Myelom Ders Programı

14-15 Ekim 2017

08:30-09:15 Plazma Hücre Hastalıklarında Patolojik Değerlendirme Nazan Özsan

09:30-10:15 Önemi olan Monoklonal Gamopati (Myelom dışı) Levent Ündar

10:30-11:15 Protein elektroforez okumaları vaka bazlı örnek tartışmaları Levent Ündar

11:30-12:15 Plazma Hücre Hastalıkları’nda tanı kriterleri Ömür Gökmen Sevindik

12:30-13:30 Öğle Yemeği

13:30-14:15 Myelom’da evreleme ve risk belirleme Ömür Gökmen Sevindik

14:30-15:15 Myelom’da tedavi yanıtını değerlendirme Ömür Gökmen Sevindik

15:30-16:15 Myelom’da görüntüleme yöntemleri ve kemik hastalığının değerlendirilmesi Ali Balcı

16:30-16:45 Günün değerlendirmesi Hayri Özsan

17:00-18:30 Olgu tartışmaları Hayri Özsan

15.10.2017

08:00-08:45 Myelom öncülü durumlar – MGUS Meral Beksaç

09:00-09:45 Myelom öncülü durumlar – SMM Meral Beksaç

10:00-10:45 Tanı - Evreleme ve Risk belirleme – Olgu bazlı örnekler Hayri Özsan

11:00-11:45 Myelom öncülü durumlar – Olgu bazlı değerlendirme Hayri Özsan

12:00-12:30 Günün değerlendirmesi Hayri Özsan

 

Transfüzyon Tıbbi ve Kan Bankacılığı ve Hemaferez Ders Programı

 

14-15 Ekim 2017

08:30-09:15 Antikor tarama testleri; immunolojik prensipleri, test basamakları 
Dr. Olga Meltem Akay

09:30-10:15 Antikor tarama endikasyonları, antikor titrasyonu ve yorumlanması 
Dr. Olga Meltem Akay

10:30-11:15Antikor tanımlama paneli, reaksiyonun modifikasyonu (enzim, PEG, LISS) ve yorumu  Dr. Christoph Geissen

11:30-12:15 Antijen tanımlama; serolojik ve DNA-temelli (genotipleme) yöntemler ve kullanım endikasyonları  Dr. Christoph Geissen

12:30-13:30 Yemek

13:30-14:15 Direk Antiglobulin test (DAT); immunolojik prensipleri, test basamakları ve yorumu  Dr. Christoph Geissen

14:30-15:15 Adzorpsiyon (otolog/heterolog) ve elüsyon teknikleri  Dr. Christoph Geissen

15:30-16:15 İnsan nötrofil, lökosit ve trombosit antijenleri ( HNA, HLA, HPA): Transfüzyon pratiğindeki önemi  Dr. Asu Fergün Yılmaz

16:30-16:45 Günün değerlendirmesi

17:00-18:30 Video Eğitim

15.10.2017

08:00-08:45 Olgu Sunumu - Neslihan Andıç

09:00-09:45 Olgu Sunumu - Yeşim Aydınok

10:00-10:45 Olgu Sunumu -Christof Geisen

11:00-11:45 Tartışma

12:00-12:30 Günün değerlendirmesi Yeşim Aydınok