Merhaba,
Label

Türk Hematoloji Derneği Olağan Genel Kurulu Yapıldı

16.11.2017

Türk Hematoloji Derneği'nin Değerli Üyeleri,

Türk Hematoloji Derneği (THD) Olağan Genel Kurulu Toplantısı 18 Eylül 2017 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 5 Kasım 2017 tarihinde saat 09.30’da Antalya Titanic Deluxe Otel'de 77 dernek üyemizin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış konuşması, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından beş kıdemli üyemize derneğimize yaptıkları katkılar nedeniyle teşekkür plaketi verildi.  Divan Başkanlığı’na Dernek Başkanımız Sayın Dr. Ahmet Muzaffer Demir’in önerisi ile Sayın Dr. Teoman Soysal ve Divan yazmanlıklarına Sayın Dr. Cafer Adıgüzel ve Sayın Dr. Fatma Burcu Belen’in seçilmesinden sonra Genel Kurul, toplantı yeter sayısının açıklanması ile başladı.

THD Genel Sekreteri Sayın Dr. Güner Hayri Özsan, 2015-2017 döneminde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu faaliyetlerini, Sayman Üye Sayın Dr. Eyüp Naci Tiftik malî raporu ve Denetleme Kurulu Üyeleri adına Sayın Dr. Fahir Özkalemkaş Denetleme Kurulu raporunu Genel Kurula aktardı.

Raporların aktarılması sonrası yapılan oylamada yönetim kurulu oy birliği ile aklandı. Yeni üyelik başvuruları hakkındaki yönetim kurulu kararları, Genel Kurulun onayına sunuldu ve sunulan yeni üyelerin asil üyeliğe geçişleri oy birliği ile kabul edildi. Kanun hükmünde kararname ile görevinden uzaklaştırılan üyelerin, dernek üyelikleri ise oy çokluğu ile sonlandırıldı. Genel kurul toplantısında yeni yönetim kurulu, denetleme kurulu, disiplin kurulu ve tüm kurulların yedek üyeleri olarak görev alacak üyelerin seçim yöntemi tüzüğümüzün 10, 13 ve 14. maddelerine uygun olarak yapıldı. Seçim sonucuna göre 2017-2019 dönemi yönetim kurulu, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri aşağıda yer almaktadır.

2017-2019 THD YÖNETİM KURULU 

Başkan: Dr. Güner Hayri Özsan

II. Başkan: Dr. Tülin Tiraje Celkan

Genel Sekreter: Dr. Muhlis Cem Ar

Araştırma Sekreteri: Dr. Meltem Kurt Yüksel

Sayman: Dr. Eyüp Naci Tiftik

1.Üye: Dr. İlknur Kozanoğlu

2.Üye: Dr. Şule Mine Bakanay Öztürk

1. Yedek Üye: Dr. Sema Karakuş

2. Yedek Üye: Dr. Nilgün Sayınalp

3. Yedek Üye: Dr. Şule Ünal

4. Yedek Üye: Dr. İnci Alacacıoğlu

5. Yedek Üye: Dr. Fatma Burcu Belen

DENETLEME KURULU

Dr. Ahmet Muzaffer Demir

Dr. Fahir Özkalemkaş

Dr. Mualla Çetin

Yedek Üyeler:

1.      Yedek Üye: Dr. İbrahim C. Haznedaroğlu

2.      Yedek Üye: Dr. Mustafa N. Yenerel

3.      Yedek Üye: Dr. Vildan Özkocaman

DİSİPLİN KURULU

Dr. Teoman Soysal

Dr. Hale Ören

Dr. Fatih Demirkan

Yedek Üyeler:

1.      Yedek Üye: Dr. Nejat Akar

2.      Yedek Üye: Dr. Önder Arslan

3.      Yedek Üye: Dr. Namık Yaşar Özbek

Seçimden sonra Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dr. Güner Hayri Özsan teşekkür konuşmasını yaptı.

THD Yönetim Kurulu olarak başta başkanımız Dr. Ahmet Muzaffer Demir'e ve genel kurula katılan tüm üyelerimize teşekkür eder, iki yıl süreyle bize verdikleri bu önemli görevi, yüklendiğimiz sorumluluğun bilincinde layıkıyla gerçekleştireceğimizi belirtmek isteriz.

Saygılarımızla,

Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu