43. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Ödülü Kazananlar Açıklandı

09.11.2017

 

43. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ ÖDÜLLERİ

 

50. YIL ÖZEL ÖDÜLÜ

SS-05 AĞIR KONJENİTAL NÖTROPENİ: ULUSAL VERİLERİMİZ 

Deniz YILMAZ KARAPINAR1,Türkan PATIROĞLU2,Ayşe METİN3,Ümran ÇALIŞKAN4,Tiraje CELKAN5,Barış YILMAZ6,Zeynep KARAKAŞ7,Tuba Hilkay KARAPINAR8,Burcu AKINCI1,Himmet Haluk AKAR2,Hüseyin TOKGÖZ4,Gül Nihal ÖZDEMİR5,Ayça ASLAN KIYKIM9,Serap KARAMAN7,Yurdanur KILINÇ10,Yeşim OYMAK8,Lale OLCAY11,Zuhal KESKİN YILDIRIM12,Gönül AYDOĞAN13,Muge GÖKÇE13,Talia İLERİ14,Yusuf ZİYA ARAL15,Ali BAY16,Berna ATABAY17,Zuhre KAYA18,Murat SÖKER19,Hüseyin ONAY20,Ferda ÖZKINAY20,Uğur ÖZBEK21,Bilge ÖZSAİT SELÇUK21,Gülsün TEZCAN KARASU22,Şebnem YILMAZ22,Mehmet Akif YEŞİLİPEK23
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Kliniği
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik İmmünoloji Kliniği
3Ankara Çocuk Hematoloji–Onkoloji Hastanesi, Pediatrik Alerji -İmmünoloji Kliniği
4Konya Meram Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Kliniği
5İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Kliniği
6Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Kliniği
7İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Onkoloji Kliniği
8Dr Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Pediatrik Hematoloji Kliniği
9Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Alerji-İmmünoloji Kliniği
10Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Kliniği
11Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Kliniği
12Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Kliniği
13Kanuni Sultan Süleyman Devlet Hastanesi, Pediatrik Hematoloji Kliniği
14Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Kliniği
15Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Kliniği 
16Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Kliniği
17Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanes , Pediatrik Hematoloji Kliniği
18Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Kliniği
19Dicle Ünivesitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Kliniği
20Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilimdalı
21İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deneysel Tip Arastirma Enstitüsü, Genetik Anabilim Dali
22Göztepe Medical Park Hastanesi, Pediatrik Kemik İliği Transplantasyon
23Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji 

 

 

KLİNİK HEMATOLOJİ

BS-01 Başkent Sickle Cell Hastalığı Tıbbi Bakım Geliştirme Programı (BASCARE) ile Organ Hasarlarının Azaltılması 

Can Boğa Boga1,Hakan Özdoğu1,Süheyl Asma1,İlknur Kozanoğlu1,Çiğdem Gereklioğlu1,Mahmut Yeral1,Nurhilal Turgut Büyükkurt1,Soner Solmaz1,Aslı Korur1,Pelin Aytan1,Erkan Maytalman1,Mutlu Kasar1
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hermatoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye; Başkent Üniversitesi Adana Erişkin Kemik İliği Nakli Merkezi, Adana, Türkiye

BS-02 Hodgkin Lenfomada IPS-7 skorlama sistemine karşı güncel ve pratik skorlamaların geliştirilmesi ve kullanılabilirliği 

Semra Paydas1,Şahin Laçin2,Mutlu Doğan3,Birol Yıldız4,İbrahim Barışta2,Nuri Karadurmuş4,Vehbi Erçolak5,Gülşah Seydaoğlu1
1Çukurova Üniversitesi 
2Hacettepe Üniversitesi
3Ankara Numune EAH
4Gülhane EAH
5Mersin Üniversitesi 

LABORATUAR HEMATOLOJİ

SS-01 Çocukluk Çağı T-Hücreli Akut Lenfoblastik Lösemi Hastalarında artmış TUBB2A anlatımı tedavi yanıtını belirler 

khusan khodzhaev1,Özden Hatırnaz Ng1,Deniz Tuğcu2,Yücel Erbilgin1,Tiraje Çelkan3,Zeynep Karakaş2,Nazan Sarper4,Emine Zengin4,Gönül Aydoğan5,Didem Atay6,Çetin Timur7,Uğur Özbek8,Müge Sayitoğlu1
1İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Genetik AD
2İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı
3Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları AD
4Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları AD
5Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları AD
6Acıbadem Üniversitesi Çocuk Hematolojisi
7Medeniyet Üniversitesi Çocuk Hematoloji
8Acıbadem Üniversitesi Tıbbi Genetik AD

SS-07 MULTİPL MİYELOMDA KILLER IMMUNOGLOBULIN-LIKE RESEPTÖRLERİ (KIR) VE LİGANDLARI İLE HLA- GRUP C1 VE C2'NİN SIKLIĞI 

MERAL BEKSAÇ1,PINAR YURDAKUL2,H. YALIM AKIN3,GÖZDE AYDIN3,MERVE BUNSUZ ŞENGÜN3,UĞUR ŞAHİN1,MUSTAFA MERTER1,KLARA DALVA1
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji BD
2TOBB ETU Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD
3Ankara Üniversitesi Akraba Dışı Doku ve Kordon Kanı Bankası

DENEYSEL HEMATOLOJİ

SS-06 T-Akut Lenfoblastik Lösemi’de Transkriptom Dizileme Analizleri 

Eda Sun1,Özden Hatırnaz NG1,Sinem Fırtına1,Yücel Erbilgin1,Müge Sayitoğlu1
1İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik Anabilim Dalı
2İstinye Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 

SS-09
TUBB1 p.T274M/R307H GENETİK VARYASYONUNUN MİKROTÜBÜL ORGANİZASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Zihni Onur Çalışkaner*1,Didem Torun Özkan*2,Merve Tuzlakoğlu Öztürk1,Nejat Akar3,Yeşim Oymak4,Uygar Halis Tazebay1,Ayten Kandilci1
1Gebze Teknik Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Gebze, Kocaeli.
2Okan Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İstanbul.
3TOBB-ETU Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.
4Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Bölümü, İzmir.
5*Eşit katkı

TÜRK KAN BİLİM AĞI (TÜRKBA)

SS-04 AKUT TRANSFÜZYON REAKSİYONLARININ ANALİZİ (TRANSFÜZYON HEMŞİRESİ ≈ HEMOVİJİLANS HEMŞİRESİ MODEL PROJESİ) 

EYÜP NACİ TİFTİK1,MELTEM OLGA AKAY2,DAVUT ALBAYRAK3,FUAT ERDEM4,HAVA ÜSKÜDAR TEKE5,İRFAN YAVAŞOĞLU6,MEHMET SÖNMEZ7,GÖKHAN ÖZGÜR8,İSMAİL YAŞAR AVCI8,GÜLSÜM ÖZET9,İHSAN KARADOĞAN10,İSMET AYDOĞDU11,SEVGİ KALAYOĞLU BEŞIŞIK12,HARİKA OKUTAN13,NİGAR ERTUĞRUL13,MEHMET ŞENCAN14,GÜÇHAN ALANOĞLU15,ŞEHMUZ ERTOP16,GÜVEN ÇETİN17,FATİH DEMİRKAN18,YEŞİM AYDINOK19,MUZAFFER DEMİR20
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mersin
2Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Samsun
4Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Erzurum
5Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir
6Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aydın
7Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Trabzon
8Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
9Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
10Özel Medstar Hastanesi, Antalya
11Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Manisa
12İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul
13Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
14Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sivas
15Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Isparta
16Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Zonguldak
17Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul
18Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir
19Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir
20Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Edirne

SS-12 Nüks/Refrakter Hodgkin Lenfoma Vakalarında Brentuximab Vedotin’in Uzun Dönem Sonuçları: Çok Merkezli Türkiye Deneyimi 

Burhan Ferhanoğlu1,Ayşe Salihoğlu2,Murat Özbalak3,Teoman Soysal2,İhsan Karadoğan4,Semra Paydaş5,Evren Özdemir6,Birol Yıldız7,Nuri Karadurmuş7,Leylagül Kaynar8,Zeynep Arzu Yeğin9,Ezgi Pınar Özbalak10,Gülsan Sucak9,Vildan Özkocaman11,Pervin Topçuoğlu12,Muhit Özcan12,Elif Birtaş Ateşoğlu13,Hakan Göker14
1Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi ve V.K.V. Amerikan Hastanesi, Hematoloji Bilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı
3Bahçelievler Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Bölümü
4Antalya Medstar Hastanesi, Hematoloji Bölümü
5Çukurova Üniversitesi İç hastalıkları Anabilim Dalı Medikal Onkoloji Bilim Dalı
6Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü kemik İliği Nakli Ünitesi
7Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi İç hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı
8Kayseri Üniversitesi Tıp Fakültesi İç hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı
9Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı
10İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı
11Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı
12Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı
13Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İç hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı
14Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı

EN İYİ TÜRKÇE ÖDÜLÜ

P-002 Yaygın Büyük B Hücreli Lenfomada Çift Protein İfadeli Ve Çift Vurulu 26 Hastanın Geriye Dönük Değerlendirilmesi 

Erman Öztürk2,Şeyda Ece Oğuzer1,Mine Türkay1,Harun Aslan2,Öner Doğan3,Tülay Tecimer4,Olga Meltem Akay1,Mustafa Çetiner1,Burhan Ferhanoğlu1
1Koç Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi
2Koç Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Kliniği
3Koç Üniversitesi Hastanesi Patoloji Kliniği
4Acıbadem Üniversitesi Patoloji Kliniği