10. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi Başarı ile Tamamlandı

06.03.2018

Yeni dönem yönetim kurulumuzun ilk kongresi olan ve  ülkemizde düzenli olarak gerçekleştirilen en büyük organizasyon olması yanında yurt dışındaki benzerleri arasında da en önemli birkaç toplantıdan biri olma özelliğini  koruyan "10. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi" 1-3 Mart 2018 tarihlerinde Antalya’da düzenlendi.

Kongre bilimsel programımız beklendiği gibi bu yıl da son derece zengindi. Üç gün boyunca alanlarında uzman ulusal ve uluslararası konuşmacılar bizlerle birlikte oldu. “Sağlık Otoritesi ve Kemik İliği Nakli Oturumu”nda güncel mevzuat ve kemik iliği naklinde geri ödeme politikası konuşuldu. Birbirinden değerli konuşmacı ve oturum başkanları ile bilimsel programda transplantasyonu ayrıntılı olarak inceledik ve güncel gelişmelerle birlikte sorunlarımızı tartışıp çözüm yolları aradık.

Bilimsel programda, erişkin ve pediatrik kök hücre nakli konuları her yönüyle tartışılıp çok değerli bilim insanları tarafından güncel veriler sunuldu. 17 bilimsel oturumun yer aldığı kongremizde, 4 kurs, sözlü sunu oturumları ve bilimsel alt komite toplantıları yapıldı. Kongremizde 30 oturum başkanı ve 48 konuşmacı görev aldı.

Kongremizin ilk gününe Transplantasyon İmmünolojisi Kursu ile başladık. Bu kursta bağışıklık sistemi biyolojisinden tümör ve transplantasyon immünolojisine ilgi çeken güncel konular yer aldı. Nakil merkezlerimizin uluslararası akreditasyon sertifikası alınmasının ne kadar önemli olduğu tartışılmazdır. İki sene önce kurulan JACIE (Dünya ve Avrupa Kemik İliği Nakli Cemiyetleri’nin Ortak Akreditasyon Komitesi) Çalışma Grubu ve bu grubun ilk projesi olan Türk Hematoloji Derneği JACIE Ulusal İşbirliği Projesi başarı ile devam etmekte olup, Türkiye’den iki kemik iliği nakli merkezi uluslararası akreditasyon başvurusu konusunda önemli yol kat etmiştir. Bu yapısal projenin nakil merkezlerimize ve ülkemize katkısının büyük olacağına inanıyoruz. Bu sene ülkemizde uluslararası akreditasyonu hızlandırmak ve özendirmek amacıyla JACIE Kursu’nun dördüncüsünü düzenledik.

Ülkemizde 84 kemik iliği nakli merkezi mevcuttur ve bu sayının gelecekte artması beklenmektedir.  Ünitelerin başarısında hekimlerin yanında hemşire ve diğer çalışanların eğitimi önemli rol oynamaktadır. Bu bağlamda bu sene ilk defa kemik iliği nakli merkez koordinatörlerine yönelik bir kurs düzenledik. Kongrenin son gününde 10. Kemik İliği Transplantasyon ve Aferez Hemşirelik Eğitim Programı’nı düzenledik. Hemşirelik eğitimine çok büyük önem veren THD kursun hedefine ulaşması ve yurt çapında katılım sağlanabilmesi amacıyla her kemik iliği nakli merkezinden bir hemşirenin kongreye katılımını desteklemiştir. Bu sene aferez hemşirelerini de aramızda görmek üzere programı yeniledik.

Kongre programında bilimsel oturumların yanı sıra sosyal program ve aktivitelere de yer verildi. Kongrenin üçüncü günü akşamında ise ödül töreni yapıldı. Yeni ve güncellenen yayınlarımız da katılımcılar ile buluştu.

Kongremizin başarısında rol oynayan tüm oturum başkanı, konuşmacı, katılımcı ve firma temsilcilerine ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız. 

Saygılarımızla,

Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu