Merhaba,
Label

THD Hematolojide Enfeksiyonlar ve Destek Tedavileri BAK Görüş Talebi

08.03.2018

 

Türk Hematoloji Derneği’nin Değerli Üyeleri,

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği’nin daveti ile 10 Şubat 2018’de Ankara’da derneğimiz adına biyolojik ajan kullanımında karşılaşılan enfeksiyonlara yönelik kılavuz oluşturma toplantısına katıldım. (Gastroenteroloji, romatoloji, göğüs hastalıkları, onkoloji dernekleri ile birlikte.) Bu toplantıda onkoloji ve hematoloji hastaları için ayrı bir kılavuz düşüncesi oluşmuştur. Genel olarak biyolojik ajan (kapsam genişletilebilir tirozin kinazlar, küçük moleküller…..) kullanımda karşılaşılan enfeksiyonların yönetimi (profilaksi) nasıl olmalı, içerik belirlenmesi konularında düşüncelerinizin thdofis@thd.org.tr adresine iletilmesi çok faydalı olacaktır.  Yardımlarınızı dileriz.

Saygı ile,

THD Hematolojide Enfeksiyonlar ve Destek Tedavileri Bilimsel Alt Komitesi

Dr. İrfan Yavaşoğlu

Dr. Ozan Salim

Dr. Mediha Akcan