THD Nadir Hematolojik Hastalıklar BAK Çalışma Duyurusu

08.03.2018

 

Türk Hematoloji Derneği’nin Değerli Üyeleri,

Nadir Hematolojik Hastalıklar Bilimsel Alt Komitesi olarak 2018 yılı başlarında nadir görülen iki hematolojik hastalık için çok merkezli ulusal kayıt çalışmasına başlamayı planlanmaktayız;

1-    Sistemik mastositoz hastaları ulusal kayıt çalışması

2-    Castleman hastalığı ulusal kayıt çalışması

Türk Hematoloji Derneği’ne 2017 yılı araştırma destek başvurusunda bulunulan ve veri kayıt sistemi için destek verilmesi kabul edilen çalışmalarımızın etik kurul onay işlemleri de tamamlanmıştır. En önemli aşama olarak; ancak siz değerli Hematologların desteği ile gerçekleştirebileceğimiz bu iki projede Türkiye’den mümkün olduğunca  çok sayıda hematoloji merkezinden hasta kaydının yapılması durumunda anlamlı ve bilimsel olarak güçlü bir çalışma ortaya çıkması mümkün olabilecektir. Çalışmalara destek veren merkezlerin hasta sayısı dikkate alınarak uluslararası bir yayına dönüştürülmesi hedeflenen bu iki ulusal kayıt çalışmasında çok değerli olan desteklerinizi bekliyoruz.

Saygı ve sevgilerimizle,

THD Nadir Hematolojik Hastalıklar Bilimsel Alt Komitesi

 

Not: Her merkezden, Merkez Sorumlusunun uygun gördüğü bir kişi ile temasa geçilip detaylar bizzat tarafımızdan  aktarılacaktır.

İletişim bilgileri

sema_karakus@hotmail.com

sulemine.ozturk@yahoo.com

erengunduz26@gmail.com

 gnozdemir@hotmail.com