Türk Kanbilim Akademisi- Multipl Myelom ve Transfüzyon Tıbbı ve Kan Bankacılığı ve Hemaferez Uzmanlık Sınıfları Mezun oluyor

21.03.2018