Merhaba,
Label

Başarı ile Tamamlanan 44. Ulusal Hematoloji Kongresi İlklere İmza Attı

09.11.2018

Başarı ile Tamamlanan 44. Ulusal Hematoloji Kongresi İlklere İmza Attı

Ülkemizde hematoloji alanında yapılagelen ve en önemli organizasyon olan Ulusal Hematoloji Kongresi’nin kırk dördüncüsü 31 Ekim–3 Kasım 2018 tarihleri arasında Antalya’da düzenlendi.

Bilimsel şölen iki yeni kurs ile başladı. Hematologlar için Genetik Kursu’nda genetik bilgiler güncellenirken, aynı anda yan salonda 12. Mezuniyet Sonrası Hematoloji Eğitim Kursu’nda zor olgular tartışıldı. Katılımcıların memnuniyetlerini belirttikleri her iki kurs ilgi ile izlendi.

Kongre kapsamında yirmi beş bilimsel oturum, on iki uydu sempozyum ve on altı sözlü sunu oturumu yer aldı.

Kongrenin ilk gününde yer alan “Başkanın Seçtiği Bildiriler” oturumu ile seçilen en iyi beş bildiri bu oturumda sunuldu. Ayrıca ilk gün akşamında Türk  Kan  Bilim (Hematoloji) Akademisi  mezunlarının  sunumlarını  yaptığı  bir  toplantı  gerçekleştirildi. Perşembe günü ise ilgi çeken diğer bir oturum olan Sağlık Bakanlığı ortak oturumunda “Hematolojide Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı, Klinik Araştırmalara TITCK Yaklaşımı ve Hematoloji Hastalarında Geri Ödemede Güncel Durum” konuşuldu.  Cuma günü, European  Hematology  Association,  International  Society  of  Hematology  ve  International Society  for  Laboratory  Hematology  dernekleri  ile  ortak yapılan eğitim  programları uluslararası güne renk kattı.

Kongrenin son oturumunda ise Turkish  Journal of Hematology editörü Dr. Reyhan Küçükkaya makale gönderiminde dikkat  edilmesi  gereken  konulara değinirken, klinik  çalışmalarda  önemli  noktalar Dr. Hamdi Akan tarafından vurgulandı.

İlgi ile takip edilen bilimsel oturumların yanı sıra “Bilimsel alt komite toplantıları” da perşembe akşamı dikkat çeken oturumlar arasında yer aldı.

İlaç Endüstrisi ve Araştırmaları Çalışanları için Hematoloji Eğitim Programı'nın bu sene kongre kapsamında on birincisi düzenlendi.

Hematoloji Yeterlilik Sınavı’nın yedincisi 11 kişinin katılımı ile yapıldı. Başarılı olan katılımcıları tekrar tebrik ederiz.

Kongrenin basın toplantısında konuşmacı olarak Dr. Güner Hayri Özsan, Dr. Tülin Tiraje Celkan, Dr. Muhlis Cem Ar, Dr. Reyhan Küçükkaya ve Dr. Nurhilal Büyükkurt yer aldı.

Kongre süresince sanatsal aktivite olarak önceki yıllarda olduğu gibi fotoğraf sergisi düzenlendi. Her sene ilgi ve hayranlıkla takip edilen sergi yine çok dikkat çekiciydi.

Ayrıca sosyal programda “THD 2. Yürüyüşü/Koşusu” yoğun ilgi gördü. Keyifle tamamlanan parkurda madalya sıralaması aşağıdaki gibi şekillendi.

Kadınlar Kategorisinde; 1. Yeşim Oymak 2. Meltem Kurt Yüksel 3. Pelin Aytan, Erkekler Kategorisinde ; 1. Emre Soydam, 2. Umut Yılmaz 3. Deha Çetin

Sosyal program kapsamında gerçekleşen “Yetenek Hematoloji” yarışmasıyla hem hekimlerin hem de firma temsilcilerinin yeteneklerini sergiledikleri gecede katılımcılar keyifli dakikalar geçirdiler. Başarılı performanslarıyla Dr. Özgür Mehtap gecenin birincisi oldu.

Ulusal Hematoloji Kongresi klasiği olan ödül töreni ile bildiri ödülleri seremonisi ve Türk Hematoloji Okulu ve Türk Kan Bilim (Hematoloji) Akademisi mezunları için mezuniyet törenleri de düzenlendi.

Kongrenin ilk iki gününde yapılan oylamalar sonucunda Bilimsel Alt Komite Başkanlık seçimleri tamamlandı. Sonuçlara göre Prof. Dr. Reyhan Küçükkaya Hemostaz Tromboz Bilimsel A.K., Doç. Dr. Ömür Gökmen Sevindik Multipl Myelom Bilimsel A.K., Prof. Dr. Can Boğa Kök Hücre Bilimsel A.K., Doç. Dr. Yeşim Oymak Eritrosit Hastalıkları ve Hemoglobin Bilimsel A.K., Prof. Dr. Meltem Olga Akay Lenfoma Bilimsel A.K., Prof. Dr. Nalan Akyürek Hematopatoloji Bilimsel A.K., Prof. Dr. Müge A. Sayitoğlu Moleküler Hematoloji ve Sitogenetik Bilimsel A.K.’ne başkan olarak seçildiler.

Kongreye 16 konu başlığında toplam 381 bildiri gönderildi. Bildiriler puan sıralamasına göre sözel ve e-poster sunusu olarak seçildi. Bu puanlara göre 16 oturumda 80 sözlü sunu ve 5 ekranda 50 tartışmalı poster sunumu seçildi. Genç araştırıcı katılımcı bursuna başvuran 166 bildiri içinden en yüksek puanı alan 15 araştırıcıya bu burs verildi. Tüm posterler e-poster olmakla birlikte, poster tartışmaları önceki ulusal kongrelerde olduğu gibi bu yıl da ilgi gördü.

THD ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

Genç Araştırıcı Ödülü Kazananlar: Atilla Uslu, Asena Dikyar, Didem Şahin Eroğlu, Deniz Özmen, Umut Yılmaz, Arif Dana, Mehmet Baysal, Aysun Şentürk Yıkılmaz, Zeliha Birsin, Ahmet Şeyhanlı, Batuhan Aplak, Rafiye Çiftçiler, Özlem Şatırer, Ezgi Pınar Özbalak, Burçak Kurucu Bilgin

Klinik Hematoloji Dalında Ödül Alan Bildiriler:

“Orak Hücreli Anemi Hastalarında S100B Proteini ve Aşikar veya Sessiz Enfarktlar Arasındaki İlişki”

Gül İlhan1, Oğuzhan Özcan1, Gülen Burakgazi1, Gönül Oktay2, Aliye Serpil Sarıfakıoğulları1

1Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi 2Hatay Devlet Hastanesi

“Klasik Hodgkin Lenfomada Pd-1/Pd-L1 Yolağının Prognostik Faktörlerle İlişkisi”

Aysun Şentürk Yıkılmaz1, Aydan Kılıçarslan2, Şule Mine Bakanay1, Sema Akıncı3, İmdat Dilek1

1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara 2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Patoloji Bilim Dalı, Ankara 3Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı, Ankara

Laboratuvar Hematoloji Dalında Ödül Alan Bildiriler:

“Eritrosit Konsantrelerini Yaralanma Noktasına Götürmek: O Noktaya Ulaşabildik mi?”

Aytekin Ünlü1, Soner Yılmaz2, Özlem Yalçın3, Metin Uyanık4, Patrizio Petrone5, Rıza Aytaç Çetinkaya6, İbrahim Eker7, Murat Urkan1, Taner Özgürtaş8, İsmail Yaşar Avcı9, Nazif Zeybek1, Ali Cenk Aksu3

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı, Ankara, Türkiye

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Süreli Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü, Ankara, Türkiye

3Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hemoreoloji, Hemodinami ve Vasküler Biyoloji Laboratuvarı, İstanbul, Türkiye

4Çorlu Devlet Hastanesi,Biokimya Servisi, Tekirdağ, Türkiye

5NYU Winthrop Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, New York, ABD

6Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

7Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Başkanlığı, Afyon, Türkiye

8Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biokimya Anabilim Dalı Başkanlığı, Ankara, Türkiye

9Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı, Ankara, Türkiye

“İzole 13q Delesyonu Saptanan Kronik Lenfositik Lösemi Vakalarında Retinoblastoma Gen Delesyonunun Prognoza Etkisinin Değerlendirilmesi”

Nur Sena İnci1, Sevgi Işık1, Hava Üsküdar Teke1, Tuba Bulduk1, Eren Gündüz1, Olga Meltem Akay2, Abdulvahap Aslan3, Fatih Demirkıran4, Filiz Yavaşoğlu5, Mustafa Karagülle6, Muzaffer Bilgin1, Oğuz Çilingir1, Sevilhan Artan1, Beyhan Durak Aras1

1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2Koç Üniversitesi

3Özel Ümit Hastanesi

4Dokuz Eylül Üniversitesi

5Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi 6Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi

Deneysel Hematoloji Dalında Ödül Alan Bildiri:

“KIR2DS4’ün Miyelom Plazma Hücrelerine Karşı Otolog veya Kordon Kanı Doğal Öldürücü Hücre aracılıklı Toksisitede Rolü”

Pınar Yurdakul Mesutoğlu1, Hasan Yalım Akın2, Merve Bunsuz Şengün2, Eylül Turasan2, Mustafa Merter3, Cemalettin Öztürk3, Klara Dalva3, Meral Beksaç3

1TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD 2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kordon Kanı Bankası

3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji BD

Çok Merkezli Çalışma Dalında Ödül Alan Bildiriler:

“Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Ulusal Çekirdek Eğitim Programının Transfüzyon Tıbbı Hedefine Ulaşımının Değerlendirilmesi”

başlıklı çalışma ÇOK MERKEZLİ ÇALIŞMA dalında ödül almaya hak kazanmıştır.

Funda Tayfun Küpesiz 1, Gülen Tüysüz Kintrup2, Süheyla Ocak 3, Begüm Şirin Koç4, Melike Sezgin Evim5, Özlem Tüfekçi6, Utku Aygün7, İbrahim Eker8, Başak Ünver Koluman9, Gül İlhan 10, Neslihan Andıç 11, Ersin Töret12, Ayşe Burcu Akıncı13, Burçak Tatlı Güneş14, Asu Fergün Yılmaz15, Dilek Gürlek Gökçebay16, Tuğba Belgemen Özer17,

Melek Işık18, Yeşim Oymak19, Berna Ateşağaoğlu20, Işıl Erdoğan Özünal21, Mustafa Duran22, Deniz Özel Erkan23, Erol Gürpınar 24, Yeşim Aydınok25

1SBÜ Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji Onkoloji, 2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı, 3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı, 4İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı, 5Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı, 6Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı, 7Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı, 8Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı, 9Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, 10Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı, 11Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı, 12Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı, 13Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı, 14T.C SBÜ İzmir Tepecik EAH Çocuk Hematoloji Onkoloji , 15İzmir Atatürk EAH Hematoloji , 16Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji Onkoloji, 17İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH Çocuk Hematoloji Onkoloji , 18Ankara Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Çocuk Hematoloji Onkoloji , 19Dr Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH Çocuk Hematoloji Onkoloji , 20Balıkesir Devlet Hastanesi Hematoloji, 21İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH, 22Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi Hematoloji, 23Akdeniz Üniversitesi İstatistik Danışma Birimi, 24Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ABD, 25Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı

“Ülkemizde Pediatrik Hematoloji Kliniklerinde Tromboz: Çok Merkezli Çalışma Sonuçları”

başlıklı çalışma ÇOK MERKEZLİ ÇALIŞMA dalında ödül almaya hak kazanmıştır.

Hale Ören1,Özlem Tüfekçi1,Melike Evim Sezgin2,Birol Baytan2,Adalet Meral Güneş2,Hasan Fatih Çakmaklı3,Mehmet Ertem3,Hatice Erkol Tuncer3,Talia İleri3,Sema Aylan Gelen4,Emine Zengin4,Nazan Sarper4,Arzu Akyay5,Ünsal Özgen5,Gül Nihal Özdemir6,Gönül Aydoğdu6,Zafer Şalcıoğlu6,Tuba HilkayKarapınar7,Yeşim Oymak7,Raziye Canan Vergin7,Deniz Yılmaz Karapınar8,Can Balkan8,Kaan Kavaklı8,Selma Ünal9,Zeliha Güzelküçük10,Namık Yaşar Özbek10,Şebnem Yılmaz1,Ekrem Ünal11,Musa Karakükçü11,Türkan Patıroğlu11,Selin Şevkiye Aytaç12,Mualla Çetin12,Zeynep Canan Özdemir13,Özcan Bör13,Veysel Gök14,Ahmet Faik Öner14,Serap Karaman15,Zeynep Karakaş15,Zühre Kaya16,İdil Yenicesu16,Ülker Koçak16,Hüseyin Tokgöz17,Ümran Çalışkan17,Fatma Demir Yenigürbüz18,Saadet Akarsu19,Tülin Tiraje Celkan20,Ayşen Türedi Yıldırım21,Hüseyin Gülen21,Eda Ataseven22,Meral Türker22,Ayşenur Bahadır23,Erol Erduran23,Sinan Akbayram24,Yılmaz Ay25,Ebru Yılmaz Keskin26,Ayşegül Ünüvar15

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 4Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, 5İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, 6Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 7Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 8Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 9Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, 10Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 11Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, 12Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 13Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 14Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, 15İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, 16Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 17Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, 18Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 19Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, 20İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 21Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, 22İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 23Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, 24Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, 25Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, 26Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi