Immün yetersizlikelere olgular ile yaklaşım

16.11.2018

Canlı Yayın: "Immün yetersizlikelere olgular ile yaklaşım"

19:30-21:30
THD Ofis, Ankara
Oturum Başkanı: Dr. M. Cem Ar
Konuşmacılar: Antikor eksikliğine bağlı primer immun yetersizliklere olgularla yaklaşım- Dr. Aydan İkincioğulları
Sekonder immun yetersizliklere yaklaşım – Dr. Nilgün Sayınalp