Sağlık Bakanı`na,YÖK Başkanı`na, Tüm Üniversite Rektörlerine ve Tıp Fakültesi Dekanlarına Derneğimizden Açık Mektup

20.09.2007

Sayın .... ,

Türk Hematoloji Derneği 1967 yılında kurulmuş ve ülkemiz hematoloji uzmanlarını temsil eden tek uzmanlık derneğidir. Kurulduğu yıldan beri Türk Hematolojisi’ni ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi şekilde temsil etmeye ve geliştirmeye çalışan derneğimizin son yıllarda düzenlediği toplantılarda en çok tartışılan konu hematoloji uzmanı sayımızın olması gerekenin çok altında kalmış olması ve bu durumun nasıl düzeltilebileceği tartışılmaktadır.

 

Yaklaşık 75 milyon olan ülke nüfusumuza karşın hematolog sayısı 200’ün altındadır. İngiltere’de bu sayı 800’ün üstünde, Almanya’da 1000 civarında, A.B.D.’de ise yaklaşık 6300’dür. İtalya’da her yıl yaklaşık 50-60 hematoloji uzman adayının eğitime başladığı bilinmektedir. Kolaylıkla çoğaltılabilecek bunun gibi örneklerden de anlaşılabildiği gibi ülkemizde hematoloji uzmanı sayısı kesinlikle yetersizdir ve bu sayının hızla arttırılması gereklidir.

 

Ülkemizde hematoloji eğitimi 6 yıllık tıp fakültesi dönemi ve 5 yıllık iç hastalıkları ihtisasının ardından 3 yıl süren bir yan dal (üst ihtisas) eğitimi ile tamamlanmaktadır. Hematoloji son yıllarda en çok ilerleme sağlanan tıp alanları arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Ülkemizde geleneksel adıyla kemik iliği nakli olarak bilinen kök hücre transplantasyonları 20 yılı aşkın süredir hematologlar tarafından başarıyla yapılmaktadır. Çok sayıda ölümcül hastalıkla mücadelede de önemli adımlar atılmıştır. Lösemiler, lenfomalar, kalıtsal bazı kan ve metabolizma hastalıkları bunlar arasında en önemlileridir. Son yıllarda adeta patlarcasına büyüyen kök hücre (stem cell) araştırmaları da hematolojinin ana konuları arasında yer almaktadır.

 

Hematoloji tıbbi bilimler arasında temel öneme sahip bilim dallarından biridir ve bunun dayanakları beş ana başlıkta özetlenebilir.

  1. Hematoloji, pek çok bilim dalı için ya eğitim verici olmakta ya da işbirliği halinde çalışmaktadır. Hematolojinin tıp eğitimindeki alanı kansızlıktan aspirin gibi trombosit fonksiyonlarını bozan ilaçlara, kan kanserlerinden (lösemi) lenf bezi kanserlerine (lenfoma), kemik iliği naklinden kök hücre temelli tedavilere kadar son derece geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Göğüs hastalıkları, kalp cerrahisi, genel cerrahi, kardiyoloji, damar cerrahisi, nöroloji, yoğun bakım üniteleri, enfeksiyon hastalıkları, gastroenteroloji ve dermatoloji başta olmak üzere tüm dallarla işbirliği halindedir ve eğitimlerinde yer alabilmektedir.
  2. İnsan ömrünün giderek uzadığı gerçeği, belli bazı hastalıklarda artış olasılığını beraberinde getirmiştir. Kan kanserleri, lenf bezi kanserleri bunlar arasındadır. Sıklıklarında yavaş bir artış söz konusudur. Bu nedenle hematolojinin görev alanına giren yük giderek artmaktadır.
  3. Ülkemizde bir yılda yaklaşık 700-800 arası kök hücre (kemik iliği) nakli gerçekleştirilmektedir. Bu sayı olması gerekenin yaklaşık %15-20’si olup, evrensel boyutlarda gelişmiş ülke rakamlarının çok altında kalmaktadır. Kısaca ülkemizde yeterince hasta şifa sağlayıcı bir tedavi seçeneği olan kök hücre naklinden yararlanamamaktadır. Bunun sebebi kemik iliği nakli yapan merkezlerimizin sayı ve kapasitesindeki yetersizliktir. ABD’de yaklaşık 217 merkez, ülkemizde ise 23 merkez (Sağlık Bakanlığı onaylı) bulunmaktadır. Merkezlerin yetersizliğine sebep olan faktörlerden biri hematoloji uzmanı sayısının azlığıdır. Bugün için var olan sayının yetersizliğinin yanı sıra, mevzuattaki sorunlar nedeniyle son 1-2 yıldır hematoloji eğitimine yeni eleman başlatmak mümkün olmamıştır. Bugünü kurtarmış olsak bile, önümüzdeki kısa dönemde yeni hematoloji uzmanı mezun olamayacağı için “açık” katlanacaktır.
  4. Sayıca 200’den az olan hematoloji uzmanlarımız rutin işlere boğulmuş, araştırma yapamaz hale gelmişlerdir. Oysa TÜBİTAK Vizyon 2023 Teknolojik Öngörü programında da yer aldığı gibi, kök hücre araştırmaları ülkemiz için önemli bir fırsattır. Bu alanda yapılacak çalışmaların evrensel bilime katkısının yanı sıra ülke çıkarlarımız için de son derece önemli olduğunu bilmek durumundayız. Dünyanın her yerinde kök hücre araştırmalarını hematologlar ya planlamakta ve yönetmekte, veya ekip bünyesinde yer almaktadırlar. Bir kez daha vurgulamak gerekir ki ülkemizde de kök hücre tedavileri hematologlar tarafından yaklaşık 20 yılı aşkın süredir başarıyla uygulanmaktadır.
  5. Nükleer saldırı ve kazalarda insanlarda ortaya çıkan ölümcül tablo kemik iliği yetmezliğine bağlı olarak gelişmektedir. Bu tablonun düzeltilmesinde hematolojik destek tedavilerinin yanı sıra kök hücre nakli önemli yer tutmakta; dolayısıyla nükleer tehditler karşısında hematoloji uzmanlarına büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu saptama, ulusal stratejik bir değerlendirme olarak algılanmalıdır.

 

Yukarıda açıklanan nedenlerle, Türk Hematoloji Derneği, acilen üniversitelerimizde Hematoloji uzmanı yetiştirmeye yönelik kadroların artırılmasını önermektedir (Hematoloji eğitimi ülkemizde, bir devlet hastanesi dışında, yalnız üniversitelerimizde verilmektedir.) Bu öneri, çeşitli nedenlerle gerçekleştirilemeyecek ise, Sağlık Bakanlığı ile Üniversitelerimizin ortak çalışması sonucu; Bakanlık kanalıyla yaratılacak kadrolarla, Üniversitelerdeki Hematoloji araştırma görevlilerinin sayıları artırılmalıdır. Tıp Fakültelerinin kapasiteleri çok sayıda araştırma görevlisine aynı dönemde yan dal ihtisası vermeye yeterlidir. Hal böyle iken, tek şefi olan bir devlet hastanesinde 5-6 araştırma görevlisinin eğitim alıyor olması, buna karşın daha fazla öğretim üyesi ve daha geniş olanakları olan Tıp Fakültelerinde 1-2 araştırma görevlisinin eğitim alıyor olması evrensel eğitim ölçütleri temelinde ülkemiz adına yanlış bir yaklaşım olacaktır..

 

Konu gerçekten ülkemizin yakın ve uzak geleceği için bir tehdit unsuru oluşturmaktadır. Yüksek sorumluluk anlayışımız gereği durumu bu alandaki tüm paydaşlara bir kez daha duyurmak ve her türlü işbirliği veya katkıyı yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyoruz.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

Prof. Dr. Muhit Özcan

THD Başkanı

purchase suprax overnight

suprax sale suprax overnight antibiotic suprax suprax 200 mg

purchase suprax overnight

suprax sale suprax overnight suprax cost walgreens suprax 200 mg

purchase suprax overnight

suprax sale suprax overnight suprax cost walgreens suprax 200 mg

purchase suprax overnight

suprax sale suprax overnight http://www.dunshaughlinac.com/news-details.asp?id=112 suprax 200 mg

purchase suprax overnight

suprax sale suprax overnight 400 mg suprax suprax 200 mg

350,000 problem gamblers

teen gambling http://www.800gambler.org/ council on compulsive gambling of nj, inc.

350,000 problem gamblers

teen gambling gambling council on compulsive gambling of nj, inc.

350,000 problem gamblers

teen gambling gambling hotline council on compulsive gambling of nj, inc.

350,000 problem gamblers

teen gambling gambling council on compulsive gambling of nj, inc.

350,000 problem gamblers

teen gambling compulsive gambling. council on compulsive gambling of nj, inc.

clarithromycin reviews

buy clarithromycin 250mg buy generic biaxin clarithromycin online

clarithromycin reviews

buy clarithromycin 250mg http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=63#buyclarithromycin clarithromycin online

clarithromycin reviews

buy clarithromycin 250mg buy clarithromycin clarithromycin online

clarithromycin reviews

buy clarithromycin 250mg http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=63#buyclarithromycin clarithromycin online

clarithromycin reviews

buy clarithromycin 250mg http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=63#buyclarithromycin clarithromycin online

buy clarithromycin canada

buy biaxin 500mg http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=63#buyclarithromycin buy biaxin canada

buy clarithromycin canada

buy biaxin 500mg http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=63#buyclarithromycin buy biaxin canada

buy clarithromycin canada

buy biaxin 500mg http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=63#buyclarithromycin buy biaxin canada

buy clarithromycin canada

buy biaxin 500mg http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=63#buyclarithromycin buy biaxin canada

buy clarithromycin canada

buy biaxin 500mg buy clarithromycin buy biaxin canada

buy discount clarithromycin

clarithromycin online http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=53 cheapest biaxin

buy discount clarithromycin

clarithromycin online buy clarithromycin cheapest biaxin

buy discount clarithromycin

clarithromycin online buy clarithromycin cheapest biaxin

buy discount clarithromycin

clarithromycin online buy clarithromycin cheapest biaxin

buy discount clarithromycin

clarithromycin online buy clarithromycin cheapest biaxin

buy clarithromycin usa

buy clarithromycin australia buy clarithromycin cheap biaxin

buy clarithromycin usa

buy clarithromycin australia buy clarithromycin cheap biaxin

buy clarithromycin usa

buy clarithromycin australia clarithromycin online cheap biaxin

buy clarithromycin usa

buy clarithromycin australia http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=43 cheap biaxin

buy clarithromycin usa

buy clarithromycin australia http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=43 cheap biaxin

buy clarithromycin no prescription

buy cheap biaxin http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=63#buyclarithromycin buy generic clarithromycin

buy clarithromycin no prescription

buy cheap biaxin http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=63#buyclarithromycin buy generic clarithromycin

buy clarithromycin no prescription

buy cheap biaxin http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=63#buyclarithromycin buy generic clarithromycin

buy clarithromycin no prescription

buy cheap biaxin cheap clarithromycin buy generic clarithromycin

buy clarithromycin no prescription

buy cheap biaxin http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=63#buyclarithromycin buy generic clarithromycin

where to buy abortion pills online

where can i buy abortion pills order abortion pill buy the abortion pill online

where to buy abortion pills online

where can i buy abortion pills abortion pill buy the abortion pill online

where to buy abortion pills online

where can i buy abortion pills cytotec abortion pill buy online buy the abortion pill online

where to buy abortion pills online

where can i buy abortion pills where to buy abortion pill buy the abortion pill online

where to buy abortion pills online

where can i buy abortion pills http://sagesoftware.co.in/Default.aspx buy the abortion pill online

online purchase abortion pill

where can i buy abortion pills abortion pill order abortion pill online

online purchase abortion pill

where can i buy abortion pills abortion pill order abortion pill online

online purchase abortion pill

where can i buy abortion pills http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=53 order abortion pill online

online purchase abortion pill

where can i buy abortion pills abortion pill order abortion pill online

online purchase abortion pill

where can i buy abortion pills abortion pills order abortion pill online

how to order the abortion pill online

abortion pill online purchase http://www.cengage.co.in/content/about-us how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online

abortion pill online purchase abortion pill how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online

abortion pill online purchase http://www.cengage.co.in/content/about-us how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online

abortion pill online purchase http://www.cengage.co.in/content/about-us how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online

abortion pill online purchase order abortion pill online how to order the abortion pill online

buy viagra online safe

alternative to viagra http://www.cengage.co.in/content/privacy-statement get viagra

buy viagra online safe

alternative to viagra viagra online get viagra

buy viagra online safe

alternative to viagra http://www.cengage.co.in/content/privacy-statement get viagra

buy viagra online safe

alternative to viagra viagra online get viagra

buy viagra online safe

alternative to viagra viagra kaufen get viagra

female uk kamagra

cialis vs kamagra kamagra order kamagra online

female uk kamagra

cialis vs kamagra kamagra order kamagra online

female uk kamagra

cialis vs kamagra buy kamagra on the internet order kamagra online

female uk kamagra

cialis vs kamagra kamagra order kamagra online

female uk kamagra

cialis vs kamagra kamagra order kamagra online

problems with kamagra jelly

buy kamagra jelly in london england erectile dysfunction kamagra jelly kamagra jelly side effects

problems with kamagra jelly

buy kamagra jelly in london england kamagra jelly kamagra jelly side effects

problems with kamagra jelly

buy kamagra jelly in london england http://www.cengage.co.in/content/copyright-notice kamagra jelly side effects

problems with kamagra jelly

buy kamagra jelly in london england http://www.cengage.co.in/content/copyright-notice kamagra jelly side effects

problems with kamagra jelly

buy kamagra jelly in london england kamagra jelly sale kamagra jelly side effects

generic amoxil

buy cheap amoxil online uk alternative to amoxil amoxil for sale

generic amoxil

buy cheap amoxil online uk amoxicillin amoxil for sale

generic amoxil

buy cheap amoxil online uk http://www.cengage.co.in/content/academic-professional amoxil for sale

generic amoxil

buy cheap amoxil online uk alternative to amoxil amoxil for sale

generic amoxil

buy cheap amoxil online uk buy amoxil amoxil for sale

free synthroid sample

women does synthroid work buy thyroxine online synthroid dosage

free synthroid sample

women does synthroid work buy thyroxine online synthroid dosage

free synthroid sample

women does synthroid work synthroid synthroid dosage

free synthroid sample

women does synthroid work synthroid synthroid dosage

free synthroid sample

women does synthroid work http://www.cengage.co.in/content/english-language-teaching synthroid dosage

women does bisacodyl work

natural bisacodyl alternatives generic laxative sale get bisacodyl online

women does bisacodyl work

natural bisacodyl alternatives natural laxative get bisacodyl online

women does bisacodyl work

natural bisacodyl alternatives http://www.cengage.co.in/content/library-reference get bisacodyl online

women does bisacodyl work

natural bisacodyl alternatives laxative get bisacodyl online

women does bisacodyl work

natural bisacodyl alternatives laxative get bisacodyl online

buy ampicillin online safe

female herbal principen ampicillin principen for sale

buy ampicillin online safe

female herbal principen http://www.cengage.co.in/content/competitive-examinations principen for sale

buy ampicillin online safe

female herbal principen ampicillin principen for sale

buy ampicillin online safe

female herbal principen female free sample principen principen for sale

buy ampicillin online safe

female herbal principen get ampicillin avoid prescription principen for sale

buy abortion pill online

pill for abortion online abortion pill order abortion pill

buy abortion pill online

pill for abortion online order abortion pill online order abortion pill

buy abortion pill online

pill for abortion online abortion pill order abortion pill

buy abortion pill online

pill for abortion online abortion pill order abortion pill

buy abortion pill online

pill for abortion online abortion pill order abortion pill

buy clarithromycin australia

discount clarithromycin buy cheap clarithromycin cheap clarithromycin

buy clarithromycin australia

discount clarithromycin clarithromycin online cheap clarithromycin

buy clarithromycin australia

discount clarithromycin http://www3.umu.se/kultmed/kurswebb/default.aspx?id=29 cheap clarithromycin

buy clarithromycin australia

discount clarithromycin generic clarithromycin cheap clarithromycin

buy clarithromycin australia

discount clarithromycin clarithromycin cheap clarithromycin

generic cipro

natural ciprofloxacin fedex generic cipro buy ciprofloxacin online a href

generic cipro

natural ciprofloxacin order cipro online buy ciprofloxacin online a href

generic cipro

natural ciprofloxacin ciprofloxacin buy ciprofloxacin online a href

generic cipro

natural ciprofloxacin cipro uk buy ciprofloxacin online a href

generic cipro

natural ciprofloxacin buy cheap cipro online uk buy ciprofloxacin online a href

order cleocin

order cleocin clindamycin cleocin dosage

order cleocin

order cleocin cleocin online uk cleocin dosage

order cleocin

order cleocin http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=62 cleocin dosage

order cleocin

order cleocin buy cleocin cleocin dosage

order cleocin

order cleocin http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=62 cleocin dosage

dexone uk

free dexone sample dexamethasone order dexone

dexone uk

free dexone sample http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=44 order dexone

dexone uk

free dexone sample dexamethasone order dexone

dexone uk

free dexone sample http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=44 order dexone

dexone uk

free dexone sample dexamethasone order dexone

cheap duricef tablets

duricef prescription buy cefadroxil generic Cefadroxil

cheap duricef tablets

duricef prescription buy purchase duricef online generic Cefadroxil

cheap duricef tablets

duricef prescription buy cefadroxil generic Cefadroxil

cheap duricef tablets

duricef prescription buy cefadroxil generic Cefadroxil

cheap duricef tablets

duricef prescription buy http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=105 generic Cefadroxil

buy vantin

photos cefpodoxime generic vantin cefpodoxime equivalent

buy vantin

photos cefpodoxime cefpodoxime cefpodoxime equivalent

buy vantin

photos cefpodoxime http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=151 cefpodoxime equivalent

buy vantin

photos cefpodoxime cefpodoxime cefpodoxime equivalent

buy vantin

photos cefpodoxime generic vantin cefpodoxime equivalent

buy ceftin online

generic cefuroxime sale cefuroxime cheap ceftin

buy ceftin online

generic cefuroxime sale cefuroxime cheap ceftin

buy ceftin online

generic cefuroxime sale fedex generic cefuroxime cheap ceftin

buy ceftin online

generic cefuroxime sale http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=154 cheap ceftin

buy ceftin online

generic cefuroxime sale cefuroxime cheap ceftin

ordering abortion pills to be shipped to house

abortion pill online purchase medical abortion pill online buy abortion pills online

ordering abortion pills to be shipped to house

abortion pill online purchase abortion pill buy abortion pills online

ordering abortion pills to be shipped to house

abortion pill online purchase medical abortion pill online buy abortion pills online

ordering abortion pills to be shipped to house

abortion pill online purchase http://ateneobergamo.it/schedaNews.aspx?id=216 buy abortion pills online

ordering abortion pills to be shipped to house

abortion pill online purchase abortion pill online buy abortion pills online

cheap cephalexin

buy cheap keflex online uk http://www.fareastjournals.com/conf_detail.aspx?conf_id=5 cephalexin for sale

cheap cephalexin

buy cheap keflex online uk keflex without prescription cephalexin for sale

cheap cephalexin

buy cheap keflex online uk cephalexin cephalexin for sale

cheap cephalexin

buy cheap keflex online uk http://www.fareastjournals.com/conf_detail.aspx?conf_id=5 cephalexin for sale

cheap cephalexin

buy cheap keflex online uk cephalexin cephalexin for sale

buy chloromycetin on the internet

photos chloromycetin where to buy chloramphenicol online chloromycetin samples

buy chloromycetin on the internet

photos chloromycetin generic chloromycetin chloromycetin samples

buy chloromycetin on the internet

photos chloromycetin where to buy chloramphenicol online chloromycetin samples

buy chloromycetin on the internet

photos chloromycetin chloramphenicol chloromycetin samples

buy chloromycetin on the internet

photos chloromycetin natural chloramphenicol alternatives chloromycetin samples

buy abortion pills online

buy abortion pill online abortion pill buy online ordering abortion pills to be shipped to house

buy abortion pills online

buy abortion pill online where to buy abortion pills online ordering abortion pills to be shipped to house

buy abortion pills online

buy abortion pill online abortion pill buy online ordering abortion pills to be shipped to house

buy abortion pills online

buy abortion pill online http://www.fareastjournals.com/journal_detail.aspx?jid=18 ordering abortion pills to be shipped to house

buy abortion pills online

buy abortion pill online abortion pill online purchase ordering abortion pills to be shipped to house

where to buy clavulanate online

alternative to augmentin get clavulanate avoid prescription generic augmentin online

where to buy clavulanate online

alternative to augmentin where to buy clavulanate online generic augmentin online

where to buy clavulanate online

alternative to augmentin http://www.fareastjournals.com/journal_detail.aspx?jid=22 generic augmentin online

where to buy clavulanate online

alternative to augmentin augmentin generic augmentin online

where to buy clavulanate online

alternative to augmentin how does augmentin work generic augmentin online