2019 Yılı Araştırma Projelerine Destek Başvuruları

02.01.2019

Türk Hematoloji Derneği’nin Değerli Üyeleri,

Türk Hematoloji Derneği, Klinik Hematoloji, Laboratuvar Hematoloji ve Deneysel Hematoloji alanlarında yürütülecek veya yürütülmekte olan bilimsel araştırma projelerini desteklemektedir. Bu program sadece araştırma için gerekli tüketilebilir malzeme ve aşağıda belirtilen şartlarda hizmet alım desteğini kapsamaktadır. Demirbaş alımlarına ilişkin giderler bu program dışında bırakılmıştır. Yönergede, çalışmanın ana kısmını oluşturmamak kaydıyla Sağlık Uygulama Tebliği kapsamına giren bazı testlerin hastane veya yetkin laboratuvarlardan hizmet alımı yoluyla sağlanabileceği belirtilmektedir. THD desteği, proje bağlamında ücretli kişi çalıştırılmasını kapsamamaktadır. Araştırma projesi bütçesi KDV dâhil 30.000 TL ile sınırlandırılmıştır. Son başvuru tarihi 28 Şubat 2019’dur. Proje başvuruları için başvuru formu ve ayrıntılı bilgi http://www.thd.org.tr/menu/41/arastirma-projelerine-destek-programi adresinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu