11. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi Başarı ile Tamamlandı

08.03.2019

Ülkemizde düzenli olarak gerçekleştirilen en büyük organizasyon olması yanında yurtdışındaki benzerleri arasında da en önemli birkaç toplantıdan biri olma özelliğini koruyan “11. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi” 28 Şubat – 2 Mart 2019 tarihlerinde Antalya’da düzenlendi.

Giderek çoğalan merkez ve nakil sayısı yanında bu alanda gün geçtikçe artan bilgi birikimleri de dikkate alındığında kongrenin önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Kongre bilimsel programı beklendiği gibi bu yıl da son derece zengindi. İki gün boyunca alanlarında uzman ulusal ve uluslararası konuşmacılar kongrede yer aldı.

Bilimsel programda, erişkin ve çocukta kök hücre nakli konuları her yönüyle tartışılıp çok değerli bilim insanları tarafından güncel veriler sunuldu. 15 bilimsel oturumun yer aldığı kongrede, 4 kurs, 5 sözlü sunu oturumu ve bilimsel alt komite toplantıları yapıldı. Kongrede 40 oturum başkanı ve 65 konuşmacı görev aldı.

Kongrenin ilk günü Kök Hücre Nakli/Hücresel Tedavilerde Sorular ve Yanıtlar Kursu ile başladı.

Birbirinden değerli konuşmacı ve oturum başkanları ile bilimsel programda transplantasyon ayrıntılı olarak incelendi ve güncel gelişmelerle birlikte sorunlar tartışılarak çözüm yolları arandı. “Sağlık Otoritesi Oturumu”nda TÜRKÖK’de son durum ve ileri tedavi tıbbi ürünlerine sağlık otoritesi bakışı ve hücresel tedavilere üretici bakışı görüşüldü.

Ülkemizde 86 aktif kemik iliği nakli merkezi mevcuttur ve bu sayının gelecekte artması beklenmektedir. Ünitelerin başarısında hekimlerin yanında hemşire ve diğer çalışanların eğitimi önemli rol oynamaktadır. Bu kapsamda bu sene EBMT ile ortak olarak Transplantasyon Koordinatörler Kursu’nun beşincisi düzenlendi.

Kongrede ayrıca 11. Kemik İliği Transplantasyon ve Aferez Hemşirelik Eğitim Programı düzenlendi.

Koordinatör ve Hemşire eğitimine çok önem veren Türk Hematoloji Derneği, kursların hedefine ulaşması ve yurt çapında katılım sağlanabilmesi amacıyla her kemik iliği nakli merkezinden bir kursiyerin kongreye katılımını destekledi.

Kongre programında bilimsel oturumların yanı sıra sosyal program ve aktivitelere de yer verildi. Kongrenin ilk günü akşamında ise ödül töreni yapıldı. Yeni ve güncellenen Türk Hematoloji Derneği yayınlarından Hematolog serisinin “Kök Hücre Nakli” kitabı da katılımcılar ile buluşarak yoğun ilgi gördü.

Kongrede sunulan çalımalar içerisinden jürinin seçtiği aşağıda yer alan çalışmalar ödül almaya hak kazandı.


11.ULUSAL KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU VE HÜCRESEL TEDAVİLERİ KONGRESİ SÖZLÜ BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
“ÇOCUKLARDA TCR αβ (+) DEPLESYONU UYGULANAN HAPLOİDENTİK HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİ: ERCİYES PEDİATRİK KİT MERKEZİ”
Musa Karakükcü1, Ebru Yılmaz1, Alper Özcan1, Çağrı Sarıarslan1, Ekrem Ünal1, Türkan Patıroğlu11Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji-onkoloji Bölümü Ve Kit Merkezi, Kayseri, Türkiye

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

“HODGKİN HASTALIĞINDA OTOLOG PKHN İÇİN KULLANILAN BEAM VE MİTOXANTRON/ MELFALAN HAZIRLAMA REJİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI”
Mahmut Yeral 1, Pelin Aytan 1, Burcu Güngör2, Can Boğa1, Ali Ünal3, Yener Koç2, Leylagül Kaynar3, Nurhilal Büyükkurt1, Bülent Eser 3, Hakan Özdoğu1
1Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi , Hematoloji B.d., Adana Dr. Turgut Noyan Araştırma Ve Uygulama Merkezi Erişkin Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi2Medikal Park Antalya Hastanesi, Erişkin Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi3Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji B.d., Erişkin Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLLERİ
“PLERİXAFOR, PERİFERİK KÖK HÜCRE ÜRÜNÜNDE AKIM SİTOMETRİ İLE SAPTANABİLEN KLONAL PLAZMA HÜCRE KONTAMİNASYONUNU ETKİLERMİ?”
Güldane Cengiz Seval1, Atilla Uslu1, Klara Dalva1, Şule Mine Bakanay1, Mustafa Merter1, Uğur Şahin1, Osman İlhan1, Meral Beksaç1
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı

“ALLOJENEİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE ALICISI PEDİATRİK OLGULARDA CMV REAKTİVASYON HIZI VE RİSK FAKTÖRLERİ”
Merve Damla Pınar1, Zeynep Dinçer Türker1, Burcu Kömoğ2, Gülsün Karasu1, Vedat Uygun1, Suar Çakı Kılıç2, Seda Öztürkmen1, Hayriye Daloğlu1, Suna Celen2, Fügen Pekün2, Koray Yalçın2, Volkan Hazar2, Akif Yeşilipek1
1Medicalpark Antalya Hastanesi, Çocuk Kemik İliği Nakli Ünitesi, Antalya 2Medicalpark Göztepe Hastanesi, Çocuk Kemik İliği Nakli Ünitesi, İstanbul

“AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE NAKİL ÖNCESİ MİNİMAL KALINTI HASTALIK DİĞER RİSK FAKTÖRLERİNDEN DAHA ÖNEMLİ MİDİR?”
Zehra Narlı Özdemir1, Uğur Şahin2, Mehmet Akif Baltacı3, Atilla Uslu1, Cemaleddin Öztürk1, Güldane Cengiz Seval1, Selami Koçak Toprak1, Meltem Kurt Yüksel1, Pervin Topçuoğlu1, Önder Arslan1, Muhit Özcan1, Meral Beksaç1, Osman İlhan1, Günhan Gürman1, Sinem Civriz Bozdağ1
1Ankara Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı2 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 3Ankara Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı