7. International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma Başarıyla Tamamlandı

08.05.2019

Birincisi 24-27 Mayıs 2007 tarihlerinde Fethiye’de, ikincisi 20-24 Mayıs 2009 tarihlerinde İstanbul’da, üçüncüsü 11-14 Mayıs 2011 tarihlerinde İstanbul’da, dördüncüsü 22-25 Mayıs 2013, beşincisi 21-23 Mayıs 2015 tarihlerinde İstanbul’da ve altıncısı 11-13 Mayıs 2017 tarihlerinde Antalya’da rekor katılımcıyla düzenlenen International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma’nın yedincisi İstanbul’da düzenlendi.

Ülkemizde düzenli olarak gerçekleştirilen en yüksek katılımlı uluslararası hematoloji kongresi olan bu toplantının en önemli özelliklerinden biri programının oluşturulma şeklidir. Programın tamamı alanında tanınmış uluslararası bilim insanları tarafından oluşturulmakta ve sunulmaktadır. İki günlük bu kongrede hematolojik kanserler ve tedavileri hakkında en güncel bilgiler bizzat o bilgilerin oluşmasına katkı sağlayan bilim insanları tarafından aktarıldı.

Türkiye’den ve dünyanın değişik ülkelerinden kongreyi izlemeye gelen 100’ü yabancı 300’e yakın hematoloji uzmanına 8 bilimsel oturum ve 2 uydu sempozyumda 16 oturum başkanının moderatörlüğünde 23 konuşmacı tarafından güncel bilgiler sunuldu.

Kongrede bu sene Irak, Azerbeycan, Arnavutluk, İspanya, Romanya, Kosova, Karadağ, Arabistan, Makedonya, Umman, Sırbistan ve Pakistan’dan katılımcılar da sözlü sunumlarda çalışmalarını sunma imkanı buldu.

Kongre basında da yoğun ilgi görürken, basın toplantısında konuşmacı olarak Dr. Güner Hayri Özsan, Dr. Muhlis Cem Ar ve Dr. Christian Chabannon yer aldı.

Kongreden bir gün önce 2 Mayıs 2019 tarihinde “2. İstanbul İmmunohematoloji Zirvesi” ve “Türk Hematoloji Derneği Avrupa Kan ve Kemik İliği Derneği Hücresel Tedaviler Çalışma Grubu Ortak CAR T Hücre Sempozyumu” nu (2nd İstanbul Immunohematology Summit ve TSH/EBMT CTIWP Joint CAR-T Cell Symposium) içeren bir kurs düzenlendi. Tek gün süren bu kursun öğleden önceki bölümünde bağışıklık sisteminin yapısı, bağışıklık sistemi hastalıkları,  kan hastalıklarının tedavisinde bağışıklık sistemi temelli yeni tedaviler hakkında güncel bilgiler aktarıldı. Kursun öğleden sonraki bölümünde Türk Hematoloji Derneği ortaklığında Avrupa Kan ve Kemik İliği Nakli Derneği (Hücresel Tedaviler ve İmmunobiyoloji Çalışma Grubu) Türkiye’de ilk defa yeni bir kanser tedavi yöntemi olan CAR-T Hücreler hakkında bir sempozyum düzenlendi. Sempozyum dahil 2. İmmunohematoloji Kursunda toplam 10 oturum başkanı ve 12 konuşmacı yer aldı.

Kongre kapsamında ayrıca Türk Hematoloji Derneği, uluslararası işbirliğini farklı ülkelerin Hematoloji dernek başkanlarının ve temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleştirdiği toplantıda perçinledi.