HAUD Programı Tekrar Açıldı

16.08.2019

Değerli Üyelerimiz,

HAUD bursumuz 6 Ağustos 2019 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile tekrar başvurulara açılmıştır. Bu programın amacı Türk Hematoloji Derneği (THD) üyesi tüm hematoloji asistan ve uzmanlarının yurt dışında yapacakları geçici eğitim süreçlerini kısa süreli (6 ay) desteklemeye, böylece hematoloji asistanlarının eğitimine destek sağlamaya, hematoloji alanında uluslar arası ilişkileri güçlendirmeye ve ortak girişimlere zemin hazırlamaya ilişkin usul ve esasları belirlemek olup, yönerge bu amaca yönelik yapılacak işlemleri kapsar.

Başvuru koşullarına ve detaylı bilgiye http://www.thd.org.tr/menu/46/haud-programi sayfasından ulaşabilirsiniz.

 

Saygılarımızla,

Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu