Türk Hematoloji Derneği Multipl Myelom Kayıt Programı

18.10.2019


KONUŞAN KANBİLİM SİTESİ

Türk Hematoloji Derneği’nin Değerli Üyeleri,

Türk Hematoloji Derneği, Multipl Myelom Bilimsel Alt Komitesi olarak yeni bir veri tabanı çalışması başlatıyoruz. Multipl myelom tedavisinde yeni ajanlar tedavi seçenekleri arasına girmeye başlamış ve ulusal bir veri tabanı eksikliğini bu çalışmanın gidereceği düşünülmüştür.

"Multipl Myelom Hasta Kayıt Çalışması: Prospektif Ulusal Çok Merkezli Gözlemsel Çalışma” adlı bu çalışma gerçek yaşam verilerinden oluşacağından ülkemizdeki bu alandaki ihtiyacı karşılayacağına inanıyoruz. Bu çalışmaya multipl myelom tanısı almış olan tüm hastalar dahil edilecektir. Merkezlerden çalışmaya dahil edilecek hastaların en fazla 2 basamak tedavi almış olmaları istenecektir, böylece eski tedavi ve klinik bilgilerine ulaşmaları daha kolay olacak, veri kalitesi daha standart hale gelecektir.

Bu kayıt çalışmasında, etik kurul ve TİTCK onayı alınarak, Multipl myelom hastaları için bazal kayıt oluşturulacak ve sonrasında veri tabanı güncel tutulacaktır. İhtiyacınız doğrultusunda bazal kayıtlarınızın oluşturulması için gerekli teknik ve eleman desteği sağlanmaya çalışılacaktır.

Veri tabanında her merkez sadece kendi verilerini görebilecek, hastanın kimliğini belirleyici her hangi bir veri toplanmayacak olup, elektronik veri toplama formunun her hasta için atadığı bir numara ile izlenebilecek, analiz edilebilecek ve yayın etiği kurallarına göre yayına hazırlanabilecektir. Veri tabanı ve bu veri tabanı katılımcılarıyla oluşturulacak yayınlar için yayın politikası ekte sunulmuştur. Yayın kurallarına uygun şekilde bu verilerin kullanıldığı prospektif çalışmalar diğer çalışma grubu üyeleri tarafından teklif edilebilecek ve yürütülebilecektir.

Çalışmada yer almak isteyen merkezlerin etik kurul, TİTCK başvurusu ve veri tabanına kayıtları için ekli formu tamamlayarak Türk Hematoloji Derneği, thdofis@thd.org.tr  adresine iletilmesini rica ederiz.

Başvuru Formu için lütfen tıklayınız.
 

Yayın yönergesi için lütfen tıklayınız. 

Saygılarımla,

Dr. Ömür Gökmen Sevindik   

THD Multipl Myelom Bilimsel Alt Komite Başkanı


 

 

www.thd.org.tr