Türk Hematoloji Derneği Olağan Genel Kurulu Yapıldı

03.11.2019

 

 

Türk Hematoloji Derneği (THD) Olağan Genel Kurulu Toplantısı 6 Eylül 2019 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığı için, 3 Kasım 2019 tarihinde saat 09.00’da Antalya Titanic Deluxe Otel’de 54 dernek üyemizin katılımıyla gerçekleştirildi. 

 

Açılış konuşması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kıdemli üyelerimize derneğimize yaptıkları katkılar nedeniyle teşekkür plaketi verildi. 

 

Divan Başkanlığı’na Dernek Başkanımız Sayın Dr. Güner Hayri Özsan’ın önerisi ile Sayın Dr. Ahmet Muzaffer Demir ve Divan yazmanlıklarına Sayın Dr. Özlem Tüfekçi ve Sayın Dr. Fehmi Hindilerden’in seçilmesinden sonra Genel Kurul, toplantı yeter sayısının açıklanması ile başladı.

 

THD Genel Sekreteri Sayın Dr. Muhlis Cem Ar, 2017-2019 döneminde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu faaliyetlerini, Sayman Üye Sayın Dr. Eyüp Naci Tiftik mali raporu ve Denetleme Kurulu Üyeleri adına Sayın Dr. Fahir Özkalemkaş Denetleme Kurulu raporunu Genel Kurul’a aktardı. Raporların aktarılması sonrası yapılan oylamada yönetim kurulu oy birliği ile aklandı. 

 

Yeni üyelik başvuruları hakkındaki yönetim kurulu kararları, Genel Kurul’un onayına sunuldu ve sunulan yeni üyelerin asil üyeliğe geçişleri oy birliği ile kabul edildi. 

 

Genel kurul toplantısında yeni yönetim kurulu, denetleme kurulu, disiplin kurulu ve tüm kurulların yedek üyeleri olarak görev alacak üyelerin seçim yöntemi tüzüğümüzün 10, 13 ve 14. maddelerine uygun olarak yapıldı. Seçim sonucuna göre 2019-2021 dönemi yönetim kurulu, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri aşağıda yer almaktadır. 

 

2019-2021 THD YÖNETİM KURULU

 

Başkan: Dr. Güner Hayri Özsan 

II. Başkan: Dr. Şule Ünal Cangül 

Genel Sekreter: Dr. Muhlis Cem Ar 

Araştırma Sekreteri: Dr. Meltem Kurt Yüksel 

Sayman: Dr. Reyhan Diz Küçükkaya

1. Üye: Dr. Neslihan Andıç

2. Üye: Dr. Leylagül Kaynar

 

1. Yedek Üye: Dr. Fatih Demirkan

2. Yedek Üye: Dr. Nilgün Sayınalp

3. Yedek Üye: Dr. Canan Albayrak

4. Yedek Üye: Dr. İnci Alacacıoğlu 

5. Yedek Üye: Dr. Vahap Aslan

 

DENETLEME KURULU

Dr. Ahmet Muzaffer Demir

Dr. Tülin Tiraje Celkan

Dr. Fahir Özkalemkaş

Yedek Üyeler: 

1.Yedek Üye: Dr. Mustafa N. Yenerel

2. Yedek Üye: Dr. Vildan Özkocaman

3. Yedek Üye: Dr. İmdat Dilek

 

DİSİPLİN KURULU

Dr. Teoman Soysal

Dr. Hale Ören

Dr. Mustafa Çetin

Yedek Üyeler: 

1. Yedek Üye: Dr. Nejat Akar 

2. Yedek Üye: Dr. Mehmet Sönmez

3. Yedek Üye: Dr. Önder Arslan

 

Seçimden sonra Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dr. Güner Hayri Özsan teşekkür konuşmasını yaptı.