Başkanımız Avrupa Hematoloji Derneği Ulusal Dernekler Günü'ne Katıldı

11.02.2020

Avrupa Hematoloji Derneği (EHA) Ulusal Dernekler Günü 28 Ocak 2020’de Lahey, Hollanda’da düzenlendi.

 

İlgili toplantıda dernek Başkanımız Prof. Dr. Güner Hayri Özsan, EHA Başkanı John Gribben, seçilmiş Başkan Elizabeth Macintyre ve 30 ulusal hematoloji dernek başkanı yer aldı.

 

Toplantı, dernek başkanlarının kendilerini ve dernek aktivitelerini tanıtımları ile başladı. Toplantının devamında, EHA aktiviteleri hakkında genel bilgiler verildi. Dernekler arası ortak üyelikler, eğitim birliktelikleri, yeterlilik sınavı, Avrupa Birliği iş birlikleri ve genç nesil iletişim yöntemleri ayrıntıyla tartışıldı. Ülkemizden iki genç hematolog EHA temsilcisi olmak üzere önerildi.

 

Toplantının önemli maddeleri arasında klinik uygulama için kılavuzlar hazırlanması, ilaç erişimi, bilgi paylaşımı ve yönetimi yer aldı. Ulusal derneklerin görüş ve önerileri alınarak, ilişkilerin güçlenmesi adına önemli adımlar atıldı.

 

Toplantıda yer alan dernekler aşağıdadır;

 

o   Albania Association of Haematology

o   Armenian Association of Hematology

o   Belgian Hematology Society

o   Bulgarian Society of Haematology

o   Croatian Hematology and Blood Transfusion Society

o   Czech Society of Hematology

o   Danish Society of Hematology

o   Estonian Society of Hematology

o   Finnish Association for Hematology

o   French Society of Hematology

o   Georgian Association for Blood and Bone Marrow Transplantation

o   German Society of Hematology and Medical Oncology

o   Hellenic Society of Haematology

o   Israel Society of Hematology and Blood Transfusion

o   Italian Society of Hematology

o   Kosovo Society of Hematology

o   Latvian Hematology Society

o   Lithuanian Society of Hematology

o   Macedonian Hematology Association

o   Polish Society of Hematology and Transfusion Medicine

o   Portugese Society of Hematology

o   Romanian Society of Hematology

o   Slovak Society of Hematology and Transfusiology

o   Spanish Society of Haematology and Hemotheraphy

o   Swedish Society of Hematology

o   Swiss Society for Hematology

o   Turkish Society of Hematology

o   British Society for Haematology