12. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi Başarıyla Tamamlandı

13.03.2020

12. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi Başarıyla Tamamlandı

Ülkemizde düzenli olarak gerçekleştirilen büyük organizasyonlar arasında yer alması yanında yurtdışındaki benzerleri arasında da alanındaki en önemli birkaç toplantıdan biri olma özelliğini koruyan “12. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi” 5-7 Mart 2020 tarihlerinde Muğla’da başarıyla gerçekleştirildi.

Giderek artan kemik iliği transplantasyon merkezi ve nakil sayısı yanında bu alanda katlanarak çoğalan bilgi birikimi ve araştırmalar kongrenin önemini daha da artırmaktadır. Kongre bilimsel programı beklendiği gibi bu yıl da son derece zengindi. İki gün boyunca alanlarında uzman ulusal ve uluslararası konuşmacılar kongrede yer aldı.

Bilimsel programda, erişkin ve çocukta kök hücre nakli konuları her yönüyle tartışılıp çok değerli bilim insanları tarafından güncel veriler sunuldu. 14 bilimsel oturumun yer aldığı kongrede, 3 kurs, 86 sözlü sunumu ve bilimsel alt komite toplantıları yapıldı. Kongrede 118 oturum başkanı ve konuşmacı görev aldı. Kongrede 500’e yakın katılımcı vardı.

Kongrenin ilk günü Tartışmalı Konular ve Zor Olgular Kursu ile başladı.

Birbirinden değerli konuşmacı ve oturum başkanları ile bilimsel programda transplantasyon ayrıntılı olarak incelendi ve güncel gelişmelerle birlikte sorunlar tartışılarak çözüm yolları arandı.

Kemik iliği nakli ünitelerinin başarısında hekimlerin yanında hemşire ve diğer çalışanların eğitimi de önemli rol oynamaktadır. Bu kapsamda bu sene 6. Transplantasyon Koordinatörler Kursu ve 12. Kemik İliği Transplantasyon ve Aferez Hemşirelik Eğitim Programı düzenlendi.

Koordinatör ve Hemşire eğitimine çok önem veren Türk Hematoloji Derneği, kursların hedefine ulaşması ve yurt çapında katılım sağlanabilmesi amacıyla her kemik iliği nakli merkezinden bir kursiyerin kongreye katılımını destekledi.

Kongrenin ilk günü akşamında ise ödül töreni yapıldı. Yeni ve güncellenen Türk Hematoloji Derneği yayınları yoğun ilgi gördü.

Kongrede sunulan çalımalar içerisinden jürinin seçtiği aşağıda yer alan çalışmalar ödül almaya hak kazandı;

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

“ORAK HÜCRE HASTALIĞINDA HLA-UYUMLU AKRABA DONÖRDEN ALLOJENİK PERİFERİK KÖK HÜCRE NAKLİ: ERİŞKİN OLGULARDA GÜNCEL ÇALIŞMA”
Can Boğa1, Hakan Özdoğu1, Mahmut Yeral1, İlknur Kozanoğlu2, Çiğdem Gereklioğlu3, Pelin Aytan1, Mutlu Kasar1, Süheyl Asma3, Nurhilal Büyükkurt1, Aslı Korur3, Cem Kis1

1 Başkent Üniversitesi, Adana Erişkin Kemik İliği Nakli Merkezi, Hematoloji Bölümü, Ankara; 2 Başkent Üniversitesi, Fizyoloji Bölümü, Ankara;
3 Başkent Üniversitesi, Aile Hekimliği Bölümü, Ankara

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

“HEMATOLOJİK MALİGNİTELERDE NAKİL SONRASI HEMATOGON DEĞERLERİNİN PROGNOZA ETKİSİ VAR MIDIR?”

Raife Uludağ1, Güldane Cengiz Seval1, Klara Dalva1, Selami Koçak Toprak1
1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

“ISIKOK-19 CAR-T HÜCRE TEDAVİSİ FAZ I/II ÇALIŞMASI ÖN SONUÇLARI”
Ebru Kızılkılıç1, Ayşe Burcu Akıncı2, Aslıhan Sezgin1, Cansu Hemşinlioğlu3, Fatma Demir Yenigürbüz2, Koray Yalçın3,4, Bulut Yurtsever3, Raife Dilek Turan3, Didem Çakırsoy3, Selen Abanuz3, Utku Seyiş3, Derya Dilek Kançağı3, Cihan Taştan3, Gülyüz Öztürk2, Siret Ratip, Ercüment Ovalı1,3

1 Acıbadem Altunizade Hastanesi Erişkin Kemik İliği Nakil Ünitesi, İstanbul 2 Acıbadem Altunizade Hastanesi Pediatrik Kemik İliği Nakil Ünitesi, İstanbul 3 Acıbadem Labcell Hücresel Tedaviler Merkezi, İstanbul
4 Medical Park Göztepe Hastanesi Pediatrik Kemik İliği Nakil Ünitesi, İstanbul