Tüm Endüstriden Haberler

TarihBaşlık
24.11.2020 2021 Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri Duyurusu
31.08.2020 Periferik T- Hücreli Lenfoma tedavisinde güncel gelişme:
21.02.2018 DACOGEN AML Endikasyonu Güncellendi!
14.08.2017 Gen İlaç-Erwinase Sayın Doktor mektubu
04.08.2017 Venetoclax Avrupa Birliği Ülkelerinde ve Türkiye’de Ruhsat Aldı
20.07.2016 Imnovid (Pomalidomid) ile Tedaviye Başlamadan Önce Hepatit B Virüs Durumunun Belirlenmesi İle İlgili Önemli Yeni Tavsiye
12.05.2016 Gilead Fellowship Programı
15.02.2016 TEVAGRASTİM® (Filgrastim) 30 MIU/0.5 mL ve TEVAGRASTİM® (Filgrastim) 48 MIU/0.8 mL geri ödeme kapsamında
11.08.2015 Ocladra Geri Ödeme
04.08.2015 Ciddi ve yaşamı tehdit edici semptomatik bradikardi vakaları ve ölümcül kardiyak arrest vakası
14.04.2015 Bexgratin, Beksaroten Geri Ödemeye Girdi
10.03.2015 Thromboreductin (Anagrelid)'e ait yeni tanımlanan bir risk olan Torsade de Pointes ve QTc uzaması
09.06.2014 Velcade® Türkiye’de Subkütan Uygulama İçin Onaylandı
24.02.2014 RİTUKSİMAB ve OFATUMUMAB hakkında bilgilendirme
07.11.2013 Bendamus ve Evorabin Geri Ödeme Kapsamına Alındı
03.06.2013 Pradaxa AF'ye bagli inmeyi onleme endikasyonunda geri odeme aldi!
18.12.2012 Lenalidomid Tedavisinde İki Önemli Gelişme
29.08.2012 Velcade Adlı İlacın Yanlış Yolla Uygulanması Hakkında
10.02.2012 MabThera Birinci Basamak Kronik Lenfositik Lösemi Tedavisinde de Onay Aldı
07.02.2012 MabThera 1. Basamak ve R/R Tedavisinde Onay Aldı
23.12.2011 Revlimid ile Tedavi Olan Hastalarda İkinci Primer Malignite Riski
16.11.2011 Nilotinibe Yeni Tanı KML Tedavisinde Birinci Basamakta Onay Verildi
12.07.2011 MabThera İle İlgili Son Gelişmeler
30.03.2011 VIDAZA®’nın AML ve KMML Endikasyonlarında Geri Ödemesi Onaylanmıştır
23.11.2009 Tasigna® Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Geri Ödeme Listesine Alınmıştır
22.10.2009 MP+T’nin Geri Ödeme Onayı Çıkmıştır