TEVAGRASTİM® (Filgrastim) 30 MIU/0.5 mL ve TEVAGRASTİM® (Filgrastim) 48 MIU/0.8 mL geri ödeme kapsamında

15.02.2016

Değerli Hekimimiz,

Tevagrastim® (Filgrastim) 30 MIU/0.5 mL ve 48 MIU/0.8 mL SC/IV Enjeksiyon/İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Kullanıma Hazır Enjektörler (1 enjektör/kutu; 5 enjektör/kutu) Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yer almaktadır.