10 Ekim 2009 tarihli basın açıklaması

13.10.2009

 

Kök Hücre Tedavilerinde risk var mı?

 

Israil li bir grup bilim adamı yaptıkları çalışmada kök hücre nakli tedavisi olan bir hastada beyin tümörü oluşumunu gösterdi.

 

Yapılan çalışmanın amacı sinir kök hücrelerinin ve kök hücre tedavisinin, felç ve travma gibi neurodegenerative hastalıklarda potansiyel tedavi olarak araştırılmasıdır. Ancak, bu deneysel tedavi yaklaşımının güvenliği konusunda çekinceler yer almaktadır. Örneğin nakledilen kök hücreden, tümörler oluşma potansiyeli olabilir.

 

Bilim adamları, Ataxiatelanjiektazi (AT) (Kasların koordinasyon bozukluğu ) olan bir çocuğu insan fötal sinir kök hücrelerinin, beyin içine ve beyin zarı içine enjeksiyonu yapıldı. İlk tedaviden dört sene sonra birden fazla yerleşimli beyin tümörü tespit edildi. Yapılan örnekleme sonucu glioneuronal tümör olarak teşhis edilmiş.

 

Moleküler ve sitogenetik çalışmalar gösterdi ki tümör hastanın doku özelliklerini taşımıyor (hasta dışı bir kaynağa ait), nakledilen sinir kök hücresi (vericisi) kaynaklı.

 

Sonuç olarak bu olgu nörolojik kök hücre terapisinden sonra gelişen kök hücre kaynaklı insan beyin tümörüne ait ilk rapordur. Bulgular sinirsel kök/öncül hücrelerin gliomagenezis oluşumunda rol aldığını göstermekte ve verici kaynaklı beyin tümörü için ilk örneği oluşturmakta. Bu tür kök hücre çalışmalarının güvenliğini değerlendiren araştırmaların acilen yapılması gerekli.

 

Bu sonuçlar ne anlama geliyor?

Bu erkek hastanın omuriliğinde, verici hücre kaynaklı hücreler büyüyordu. Bunlar iki veya daha fazla vericiden elde edilmişti ve en az biri kadındı. Her ne kadar hastanın beyni henüz incelenmemiş olsa da, araştırmacılar bu hastada oluşan kitleler muhtemelen değişik bölgelerden transplante edilen kök hücrelerden bağımsız ortaya çıktığını söylüyor. Önemli diğer bir nokta ise tümörün yavaş büyümesi ve iyi farklılaşmış olmuş şekli ile benign olma ihtimalinin yüksekliği. Bağışıklık sistemi normalde tümör hücrelerini yok etmeye yardım eder. Her ne olursa olsun fötal sinir hücresi naklinden sonra verici kaynaklı beyin tümörü oluşumu çok endişe verici bir durumdur. Bu ve benzer hücresel tedavi yaklaşımlarının güvenilirliğinin acilen test edilmesi gereklidir.

 

Ref: http://www.plosmedicine.org/article/info:doi/10.1371/journal.pmed.1000029

 

Kanser Tedavisi Sırasında Yeşil Çaya Dikkat Edin

 

Güney Kaliforniya Universitesinde bilim adamları yaptıkları araştırma sonucunda yeşil çayın kanser tedavisi alan kişilerde kullanılmaması gerektiğini açıkladılar. Yeşil çayın ve içerdiği moleküllerin kanser karşıtı etkisi arıştırmacılar tarafından detaylı incelenmekte, ve bazı kanser hastaları yeşil çayı kendi tedavi süreçlerinde bu özelliğinden yararlanmak üzere tedavilerine yardımcı olması için kullanmaktadırlar. Bortezomib (BZM) (boronik asit içeren proteazom inhibitörü) ülkemizde multipl miyelom ve dirençli lenfoma hastalığında kullanılan bir kemoterapi ajanıdır. Bilim adamları in vivo ve in vitro yeşil çay ile tedavi kombinasyonunun kanser karşıtı etkisini araştırdılar. Beklenenin aksine değişik yeşil çay bileşenleri ( örneği (-)-epigallocatechin gallate (EGCG) ve 1,2-benzenediol içeren diğer polifenoller) BZM ile birlikte kullanıldığında in vivo ve in vitro ortamlarda tümör hücrelerinin ölümünü engelledi.

EGCG hemen BZM ile ilişkiye girerek proteozom engelleyici fonksiyonunu bloke ediyor ve sonucunda BZM endoplazmik retikuluma giremiyor ya da kaspaz 7 aktivasyonunu başlatamıyor ve tümör hücresini öldüremiyor. Birlikte alındığında sonuçlar gösteriyor ki yeşil çay polifenolleri BZM nin tedavi edici özelliğini engellemekte. Hastalar tedavileri sırasında çeşitli bitkisel tedavi yöntemlerine başvurmakta ya da hekiminden bu konuda talep ve öneri almakta. Bu çalışma boronik asit içeren proteazom inhibitörleri içeren kanser tedavisi gören hastalarda yeşil çay kullanımın önerilmemesini vurgulamaktadır. Bitkisel ajanların ve alternatif tıp ürünlerinin kullanım yaygınlığı bu konunun önemini daha da ortaya çıkarmaktadır.

Blood, 4 June 2009, Vol. 113, No. 23, pp. 5927-5937

KUMADİN KULLANIMINDA DEVRİM!

Artık her hafta kan tahliline ve yasak yiyeceklere son!

Dabigatran adlı ajanın uzun dönem faz 3 çalışma sonuçları açıklandı. Dabigatran akut ve kronik tromboembolik (damar içi pıhtı oluşumu ve dolaşıma pıhtı atılması) hastalarının tedavisinde kullanılmaktadır. Primer endikasyonu ortopedik cerrahi operasyon sonrası venöz tromboembolizmin önlenmesidir.

Bu çalışmada trombin inhibitörü dabigatran ile şu an kullanılan standart tedavi olan warfarinin, inmeyi önlemesi ve atriyal fibrilasyon (tromboembolizme yol açan ve sık rastlanan bir kalp ritim bozukluğu) hastalarında sistemik embolinin önlenmesinde uzun dönem sonuçlarını incelediler.

On sekiz bini aşkın hasta ile yapılan çalışma sonuçları çok ümit verici. Çalışma sonunda Dabigatran kullanan hastaların felç ve sistemik emboli riskinin %34 azaldığı açıklandı. Uygun antikoagulan tedavisi ile felç riski önlenebildi. Günümüzde K Vitamini antagonistleri (varfarin, kumarinler) standart tedavi seçenekleridir. Hastaların INR değerleri 2,0-3,0 arasında iken etkinliği en yüksek düzeydedir. K Vitamini antagonistleri ile ilaç ve besin etkileşimleri yüzünden kullanılması oldukça sorunludur. Hastalar başka ilaç(lar) kullanırken ve belirli yiyecekleri (özellikle K Vitamininden zengin) dikkatli olmak zorundadırlar. INR değerinin sabit tutulması için de sürekli kan testi ve takibi gerekmektedir. Aksi takdirde kanama riski artmaktadır. Bu başta hastalar sonra hekimler için oldukça yorucu ve zor bir süreçtir. Ayrıca yapılan bir geriye yönelik çalışma bu hastaların sadece yarısında uygun INR aralığında olduklarını göstermiştir. Dabigatran düşük oranda ilaç etkileşimi olan ve besin ilaç etkileşimi izlenmeyen olağan koagulasyon testleri takibi ya da doz ayarlaması gerektirmeyen yeni nesil bir ilaçtır. Tedavi başarısı benzer iken yan etkilerinin az olması, kullanım ve izlem kolaylığı ciddi bir evrimin başında olduğumuzu göstermektedir.

Yaşlı Kan Kanseri Tedavisinde İlaç Dozunu Arttırmak Yaşam Süresini Uzatıyor

Akut Miyeloid Lösemi (AML) hastalarında uzun süren sağkalım için tam remisyon şarttır. Daunorubisin AML tedavisinde indüksiyon rejiminde yer alan çok önemli bir ajandır. Genelde yaşlı hastalarda m2 başına 45-50 mg doz kullanılmaktadır.

60-83 yaş arasında yeni teşhis konmuş AML ya da yüksek riskli refrakter anemiahed hastaları çalışmaya alındı. Hastalıksız sağkalıma ulaşılıncaya kadar çalışma sürdürüldü. Yüksek doz daunorubicin alan hastalrda remisyon oranı 64 % iken standart doz alan hastalarda 54 % olarak bildirildi. Yüksek doz indüksiyon tedavisi sonrasındaki remisyon oranı ise 52% ye 35 % olarak açıklandı. 60 yaş ve üstü AML hastalarında standart dozun iki katı ve ilk tedavi sırasında verilen daunorubicin, ekstra yan etki olmadan daha hızlı yanıt ve daha yüksek yanıt alınmasını sağladı.

 

Avrupa Hematoloji Okulu ilk kursunu Türkiye’de yaptı

Türk Hematoloji Derneği’nin Avrupa Hematoloji Birliği ve Avrupa Hematoloji Okulu ile ortak düzenlediği ilk kurs olan tip 3 ESH-EHA etüdü Kayseri’de 68 katılımcı, 2 si yabancı 6 konuşmacı ile başarıyla gerçekleşti. Kursta yapılan sunumlardan sonra yapılan olgu tartışmaları ve oylama içeren soru cevaplar ilgi ile takip edildi. Oylama sonrası açıklanan sonuçlarda kursa katılan genç hematologların verdikleri yanıtlarda diğer ülkelerden daha başarılı yanıtlar verdikleri ortaya çıktı.

ESH-EHA , THD ile ortak 2010 yılında da İstanbul da daha kapsamlı bir kurs yapacak. Bu kurslarda esas amaç genç hematologların ve hematolog adaylarının eğitimi ve Avrupa genelinde hematoloji eğitiminin standartlaştırılması.

 

Türk Hematoloji Derneği Avrupa Hematoloji Kongresine Aday

Avrupa Hematoloji Kongresini Türkiye'de yapma uğraşısı içinde olan Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu önceki yıllarda önemli ilerlemeler sağlamış olmasına rağmen kongre merkezinin yetersizliği engeline takılmıştı. EHA ile THD arasında yoğunlaşan ilişkiler sayesinde THD geçen ay EHA 2014-2015 kongresini İstanbul'da düzenlemek üzere tekrar resmi teklifini yaptı. EHA, kongre düzenlemesinde ulusal hematoloji derneklerini muhattap almaktadır. THD yönetim kurulu da son hazırladığı teklif ile Avrupa Hematoloji Kongresini İstanbul'da yeni açılan İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirebilmek konusunda oldukça umutlu. Son yapılan Berlin’deki kongrede yedi bin üzeri katılımcı olduğu düşünülürse bu toplantının ülkemizde düzenlenmesinin yararı ve getirileri anlaşılabilir.

purchase suprax overnight

suprax sale suprax overnight suprax cefixime tablets 400 mg suprax 200 mg

purchase suprax overnight

suprax sale suprax overnight 400 mg suprax suprax 200 mg

purchase suprax overnight

suprax sale suprax overnight suprax antibiotic cost suprax 200 mg

purchase suprax overnight

suprax sale suprax overnight antibiotic suprax suprax 200 mg

purchase suprax overnight

suprax sale suprax overnight http://www.dunshaughlinac.com/news-details.asp?id=112 suprax 200 mg

350,000 problem gamblers

teen gambling teen gambling council on compulsive gambling of nj, inc.

350,000 problem gamblers

teen gambling compulsive gambling. council on compulsive gambling of nj, inc.

350,000 problem gamblers

teen gambling gambling council on compulsive gambling of nj, inc.

350,000 problem gamblers

teen gambling 1-800-gambler® council on compulsive gambling of nj, inc.

350,000 problem gamblers

teen gambling gambling council on compulsive gambling of nj, inc.

clarithromycin reviews

buy clarithromycin 250mg buy discount biaxin clarithromycin online

clarithromycin reviews

buy clarithromycin 250mg buy clarithromycin clarithromycin online

clarithromycin reviews

buy clarithromycin 250mg buy discount biaxin clarithromycin online

clarithromycin reviews

buy clarithromycin 250mg buy biaxin online clarithromycin online

clarithromycin reviews

buy clarithromycin 250mg buy cheap clarithromycin clarithromycin online

buy clarithromycin canada

buy biaxin 500mg buy clarithromycin buy biaxin canada

buy clarithromycin canada

buy biaxin 500mg http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=63#buyclarithromycin buy biaxin canada

buy clarithromycin canada

buy biaxin 500mg buy clarithromycin buy biaxin canada

buy clarithromycin canada

buy biaxin 500mg http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=63#buyclarithromycin buy biaxin canada

buy clarithromycin canada

buy biaxin 500mg clarithromycin buy biaxin canada

buy discount clarithromycin

clarithromycin online buy biaxin uk cheapest biaxin

buy discount clarithromycin

clarithromycin online buy clarithromycin cheapest biaxin

buy discount clarithromycin

clarithromycin online buy clarithromycin cheapest biaxin

buy discount clarithromycin

clarithromycin online http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=53 cheapest biaxin

buy discount clarithromycin

clarithromycin online buy biaxin uk cheapest biaxin

buy clarithromycin usa

buy clarithromycin australia buy clarithromycin cheap biaxin

buy clarithromycin usa

buy clarithromycin australia buy clarithromycin usa cheap biaxin

buy clarithromycin usa

buy clarithromycin australia http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=43 cheap biaxin

buy clarithromycin usa

buy clarithromycin australia clarithromycin online cheap biaxin

buy clarithromycin usa

buy clarithromycin australia buy clarithromycin cheap biaxin

buy clarithromycin no prescription

buy cheap biaxin generic biaxin buy generic clarithromycin

buy clarithromycin no prescription

buy cheap biaxin buy clarithromycin buy generic clarithromycin

buy clarithromycin no prescription

buy cheap biaxin generic biaxin buy generic clarithromycin

buy clarithromycin no prescription

buy cheap biaxin http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=63#buyclarithromycin buy generic clarithromycin

buy clarithromycin no prescription

buy cheap biaxin buy clarithromycin buy generic clarithromycin

where to buy abortion pills online

where can i buy abortion pills abortion pill buy the abortion pill online

where to buy abortion pills online

where can i buy abortion pills abortion pill buy the abortion pill online

where to buy abortion pills online

where can i buy abortion pills abortion pill buy the abortion pill online

where to buy abortion pills online

where can i buy abortion pills cytotec abortion pill buy online buy the abortion pill online

where to buy abortion pills online

where can i buy abortion pills cytotec abortion buy the abortion pill online

online purchase abortion pill

where can i buy abortion pills abortion pill order abortion pill online

online purchase abortion pill

where can i buy abortion pills abortion pill order abortion pill online

online purchase abortion pill

where can i buy abortion pills buy abortion pills online order abortion pill online

online purchase abortion pill

where can i buy abortion pills abortion pill order abortion pill online

online purchase abortion pill

where can i buy abortion pills cytotec abortion pill buy online order abortion pill online

how to order the abortion pill online

abortion pill online purchase on line abortion pill how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online

abortion pill online purchase abortion pill how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online

abortion pill online purchase on line abortion pill how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online

abortion pill online purchase on line abortion pill how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online

abortion pill online purchase http://www.cengage.co.in/content/about-us how to order the abortion pill online

buy viagra online safe

alternative to viagra viagra online get viagra

buy viagra online safe

alternative to viagra viagra online get viagra

buy viagra online safe

alternative to viagra viagra online get viagra

buy viagra online safe

alternative to viagra cheapest uk supplier viagra get viagra

buy viagra online safe

alternative to viagra cheapest uk supplier viagra get viagra

female uk kamagra

cialis vs kamagra http://www.cengage.co.in/content/terms-of-use order kamagra online

female uk kamagra

cialis vs kamagra buy kamagra on the internet order kamagra online

female uk kamagra

cialis vs kamagra kamagra order kamagra online

female uk kamagra

cialis vs kamagra http://www.cengage.co.in/content/terms-of-use order kamagra online

female uk kamagra

cialis vs kamagra http://www.cengage.co.in/content/terms-of-use order kamagra online

problems with kamagra jelly

buy kamagra jelly in london england kamagra jelly kamagra jelly side effects

problems with kamagra jelly

buy kamagra jelly in london england kamagra jelly kamagra jelly side effects

problems with kamagra jelly

buy kamagra jelly in london england kamagra jelly kamagra jelly side effects

problems with kamagra jelly

buy kamagra jelly in london england kamagra jelly kamagra jelly side effects

problems with kamagra jelly

buy kamagra jelly in london england cheapest place to buy kamagra kamagra jelly side effects

generic amoxil

buy cheap amoxil online uk women does amoxicillin work amoxil for sale

generic amoxil

buy cheap amoxil online uk http://www.cengage.co.in/content/academic-professional amoxil for sale

generic amoxil

buy cheap amoxil online uk amoxicillin dosage amoxil for sale

generic amoxil

buy cheap amoxil online uk alternative to amoxil amoxil for sale

generic amoxil

buy cheap amoxil online uk http://www.cengage.co.in/content/academic-professional amoxil for sale

free synthroid sample

women does synthroid work where to buy thyroxine online synthroid dosage

free synthroid sample

women does synthroid work thyroxine equivalent synthroid dosage

free synthroid sample

women does synthroid work thyroxine prescription synthroid dosage

free synthroid sample

women does synthroid work http://www.cengage.co.in/content/english-language-teaching synthroid dosage

free synthroid sample

women does synthroid work http://www.cengage.co.in/content/english-language-teaching synthroid dosage

women does bisacodyl work

natural bisacodyl alternatives laxative get bisacodyl online

women does bisacodyl work

natural bisacodyl alternatives purchase bisacodyl online get bisacodyl online

women does bisacodyl work

natural bisacodyl alternatives generic laxative sale get bisacodyl online

women does bisacodyl work

natural bisacodyl alternatives purchase laxative online get bisacodyl online

women does bisacodyl work

natural bisacodyl alternatives purchase laxative online get bisacodyl online

buy ampicillin online safe

female herbal principen ampicillin principen for sale

buy ampicillin online safe

female herbal principen mail order ampicillin principen for sale

buy ampicillin online safe

female herbal principen http://www.cengage.co.in/content/competitive-examinations principen for sale

buy ampicillin online safe

female herbal principen mail order ampicillin principen for sale

buy ampicillin online safe

female herbal principen alternative to ampicillin principen for sale

buy abortion pill online

pill for abortion online on line abortion pill order abortion pill

buy abortion pill online

pill for abortion online abortion pill order abortion pill

buy abortion pill online

pill for abortion online http://www3.umu.se/kultmed/kurswebb/default.aspx?id=1 order abortion pill

buy abortion pill online

pill for abortion online abortion pills order abortion pill

buy abortion pill online

pill for abortion online http://www3.umu.se/kultmed/kurswebb/default.aspx?id=1 order abortion pill

buy clarithromycin australia

discount clarithromycin generic clarithromycin cheap clarithromycin

buy clarithromycin australia

discount clarithromycin clarithromycin cheap clarithromycin

buy clarithromycin australia

discount clarithromycin clarithromycin online cheap clarithromycin

buy clarithromycin australia

discount clarithromycin clarithromycin online cheap clarithromycin

buy clarithromycin australia

discount clarithromycin http://www3.umu.se/kultmed/kurswebb/default.aspx?id=29 cheap clarithromycin

generic cipro

natural ciprofloxacin fedex generic cipro buy ciprofloxacin online a href

generic cipro

natural ciprofloxacin ciprofloxacin buy ciprofloxacin online a href

generic cipro

natural ciprofloxacin ciprofloxacin buy ciprofloxacin online a href

generic cipro

natural ciprofloxacin buy cheap cipro online uk buy ciprofloxacin online a href

generic cipro

natural ciprofloxacin order cipro online buy ciprofloxacin online a href

order cleocin

order cleocin http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=62 cleocin dosage

order cleocin

order cleocin http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=62 cleocin dosage

order cleocin

order cleocin clindamycin cleocin dosage

order cleocin

order cleocin http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=62 cleocin dosage

order cleocin

order cleocin cleocin online uk cleocin dosage

dexone uk

free dexone sample dexamethasone order dexone

dexone uk

free dexone sample dexamethasone order dexone

dexone uk

free dexone sample dexamethasone order dexone

dexone uk

free dexone sample http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=44 order dexone

dexone uk

free dexone sample http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=44 order dexone

cheap duricef tablets

duricef prescription buy cefadroxil generic Cefadroxil

cheap duricef tablets

duricef prescription buy duricef online generic Cefadroxil

cheap duricef tablets

duricef prescription buy purchase duricef online generic Cefadroxil

cheap duricef tablets

duricef prescription buy http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=105 generic Cefadroxil

cheap duricef tablets

duricef prescription buy get Cefadroxil generic Cefadroxil

buy vantin

photos cefpodoxime cefpodoxime cefpodoxime equivalent

buy vantin

photos cefpodoxime cefpodoxime cefpodoxime equivalent

buy vantin

photos cefpodoxime cefpodoxime cefpodoxime equivalent

buy vantin

photos cefpodoxime cefpodoxime cefpodoxime equivalent

buy vantin

photos cefpodoxime http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=151 cefpodoxime equivalent

buy ceftin online

generic cefuroxime sale get cefuroxime cheap ceftin

buy ceftin online

generic cefuroxime sale cefuroxime cheap ceftin

buy ceftin online

generic cefuroxime sale cefuroxime cheap ceftin

buy ceftin online

generic cefuroxime sale alternative to ceftin cheap ceftin

buy ceftin online

generic cefuroxime sale http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=154 cheap ceftin

ordering abortion pills to be shipped to house

abortion pill online purchase abortion pill buy abortion pills online

ordering abortion pills to be shipped to house

abortion pill online purchase pill for abortion online buy abortion pills online

ordering abortion pills to be shipped to house

abortion pill online purchase http://ateneobergamo.it/schedaNews.aspx?id=216 buy abortion pills online

ordering abortion pills to be shipped to house

abortion pill online purchase abortion pill buy abortion pills online

ordering abortion pills to be shipped to house

abortion pill online purchase medical abortion pill online buy abortion pills online

cheap cephalexin

buy cheap keflex online uk cephalexin cephalexin for sale

cheap cephalexin

buy cheap keflex online uk keflex without prescription cephalexin for sale

cheap cephalexin

buy cheap keflex online uk cephalexin cephalexin for sale

cheap cephalexin

buy cheap keflex online uk keflex for sale cephalexin for sale

cheap cephalexin

buy cheap keflex online uk keflex for sale cephalexin for sale

buy chloromycetin on the internet

photos chloromycetin chloramphenicol chloromycetin samples

buy chloromycetin on the internet

photos chloromycetin natural chloramphenicol alternatives chloromycetin samples

buy chloromycetin on the internet

photos chloromycetin http://www.fareastjournals.com/conf_detail.aspx?conf_id=6 chloromycetin samples

buy chloromycetin on the internet

photos chloromycetin chloramphenicol chloromycetin samples

buy chloromycetin on the internet

photos chloromycetin chloramphenicol chloromycetin samples

buy abortion pills online

buy abortion pill online where to buy abortion pills online ordering abortion pills to be shipped to house

buy abortion pills online

buy abortion pill online medical abortion pill online ordering abortion pills to be shipped to house

buy abortion pills online

buy abortion pill online http://www.fareastjournals.com/journal_detail.aspx?jid=18 ordering abortion pills to be shipped to house

buy abortion pills online

buy abortion pill online abortion pill buy online ordering abortion pills to be shipped to house

buy abortion pills online

buy abortion pill online abortion pill buy online ordering abortion pills to be shipped to house

where to buy clavulanate online

alternative to augmentin augmentin generic augmentin online

where to buy clavulanate online

alternative to augmentin http://www.fareastjournals.com/journal_detail.aspx?jid=22 generic augmentin online

where to buy clavulanate online

alternative to augmentin augmentin generic augmentin online

where to buy clavulanate online

alternative to augmentin where to buy clavulanate online generic augmentin online

where to buy clavulanate online

alternative to augmentin augmentin generic augmentin online