Kök Hücre Nakli Bilimsel A.K.

Yönetim

Başkan

Can Boğa

1.Sekreter

Musa Karakükçü

2.Sekreter

Hasan Atilla Özkan

3.Sekreter

Alphan Küpesiz

Önceki Kurullar

2006-2008

Başkan: Dr. Hakan Göker
1. Sekreter: Dr. Gülsan Sucak
2. Sekreter: Dr. Mehmet Ertem

2008-2010

Başkan: Dr. Hakan Göker
1. Sekreter: Dr. Gülsan Sucak
2. Sekreter: Dr. Mehmet Ertem

2010-2014

Başkan: Dr. Fevzi Altuntaş
Sekreter: Dr. İsmail Sarı

 

2014-2018

Başkan: Dr. Mutlu Arat
1.Sekreter: Dr. Şahika Zeynep Akı
2.Sekreter: Dr. Dilber Talia İleriDiğer Bilimsel A.K