• Anasayfa
 • Dernek Hakkında
 • Çalışma Kurulları
 • Çalışma Kurulları

  Yeterlilik Kurulu

  Dr. Nilgün Sayınalp
  Hacettepe Üniversitesi, İç Hastalıkları, Hematoloji Ünitesi, Ankara
  nsayinal@hacettepe.edu.tr
  Dr. Özgür Mehtap
  Kocaeli ÜTF İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD, Kocaeli
  ozgurmehtap@gmail.com
  Dr. Şule Ünal
  Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hematoloji Ünitesi, Ankara
  suleunal@hacettepe.edu.tr
  Dr. Şebnem Yılmaz
  Dokuz Eylül ÜTF Çocuk Hematoloji BD, İzmir
  sebnem.yilmaz@deu.edu.tr

  THD Bülteni Editörler Kurulu

  Dr. Leylagül Kaynar
  Medipol ÜTF Hematoloji BD, İstanbul
  drleylagul@gmail.com
  Dr. Fatma Burcu Belen Apak
  Başkent ÜTF Ankara Hastanesi Çocuk Hematoloji BD, Ankara
  draidabb@gmail.com
  Dr. Elif Gülsüm Ümit
  Trakya ÜTF Hematoloji BD - Edirne
  egugur@yahoo.com

  Hasta ve Hasta Yakınları İletişim Kurulu

  Dr. Neslihan Andıç
  Eskişehir Osmangazi ÜTF İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD, Eskişehir
  Dr. Gül Nihal Özdemir
  İstanbul Kanuni Sultan Süleyman EAH Çocuk Hematoloji-Onkoloji Kliniği, İstanbul
  Dr. İbrahim Eker
  Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi TF Çocuk Hematoloji BD, Afyonkarahisar

  THD Forum - Son Dakika Haberleri Sorumluları

  Dr. Meltem Kurt Yüksel
  Ankara ÜTF İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD - Ankara
  thdarassek@thd.org.tr
  Dr. Özgür Mehtap
  Kocaeli ÜTF İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD, Kocaeli
  ozgurmehtap@gmail.com
  Dr. Elif Gülsüm Ümit
  Trakya ÜTF Hematoloji BD - Edirne
  egugur@yahoo.com

  JACIE Çalışma Grubu

  Dr. Can Boğa
  Başkent Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Hematoloji BD, Adana
  drcanboga@hotmail.com
  Dr. Leylagül Kaynar
  Medipol ÜTF Hematoloji BD, İstanbul
  drleylagul@gmail.com
  Dr. Ender Altıok
  Okan Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü, İstanbul
  altioke@gmail.com
  Dr. İlknur Kozanoğlu
  Başkent ÜTF Fizyoloji ABD Adana Erişkin Kemik İliği ve Hücresel Tedavi Merkezi, Adana
  ipamuk5@hotmail.com

  Hemoglobinopati Çalışma Grubu

  Başkan

  Dr.Yeşim Aydınok
  Sekreter

  Dr. Selma Ünal
  Dr. Şule Ünal
  Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hematoloji Ünitesi, Ankara
  suleunal@hacettepe.edu.tr
  Dr. Gönül Aydoğdu
  Dr. Hakan Özdoğu
  Dr. Eyüp Naci Tiftik
  Mersin ÜTF İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD, Mersin
  ntiftik@mersin.edu.tr
  Dr. Canan Vergin
  Dr. Akif Yeşilipek

  TTB Toplantıları Temsilcisi

  Dr. Pervin Topçuoğlu
  Ankara ÜTF İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD, Ankara
  topcuogl@medicine.ankara.edu.tr