• Anasayfa
 • Dernek Hakkında
 • Çalışma Kurulları
 • Çalışma Kurulları

  Yeterlilik Kurulu

  Dr. Nilgün Sayınalp
  Hacettepe Üniversitesi, İç Hastalıkları, Hematoloji Ünitesi, Ankara
  nsayinal@hacettepe.edu.tr
  Dr. Özgür Mehtap
  Kocaeli ÜTF İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD, Kocaeli
  ozgurmehtap@gmail.com
  Dr. Şule Ünal
  Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hematoloji Ünitesi, Ankara
  suleunal@hacettepe.edu.tr
  Dr. Şebnem Yılmaz
  Dokuz Eylül ÜTF Çocuk Hematoloji BD, İzmir
  sebnem.yilmaz@deu.edu.tr

  THD Bülteni Editörler Kurulu

  Dr. Leylagül Kaynar
  Medipol ÜTF Hematoloji BD, İstanbul
  drleylagul@gmail.com
  Dr. Fatma Burcu Belen Apak
  Başkent ÜTF Ankara Hastanesi Çocuk Hematoloji BD, Ankara
  draidabb@gmail.com
  Dr. Elif Gülsüm Ümit
  Trakya ÜTF Hematoloji BD - Edirne
  egugur@yahoo.com

  Hasta ve Hasta Yakınları İletişim Kurulu

  Dr. Neslihan Andıç
  Eskişehir Osmangazi ÜTF İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD, Eskişehir
  Dr. Gül Nihal Özdemir
  İstanbul Kanuni Sultan Süleyman EAH Çocuk Hematoloji-Onkoloji Kliniği, İstanbul
  Dr. İbrahim Eker
  Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi TF Çocuk Hematoloji BD, Afyonkarahisar

  JACIE Çalışma Grubu

  Dr. Can Boğa
  Başkent Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Hematoloji BD, Adana
  drcanboga@hotmail.com
  Dr. Leylagül Kaynar
  Medipol ÜTF Hematoloji BD, İstanbul
  drleylagul@gmail.com
  Dr. Ender Altıok
  Okan Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü, İstanbul
  altioke@gmail.com
  Dr. İlknur Kozanoğlu
  Başkent ÜTF Fizyoloji ABD Adana Erişkin Kemik İliği ve Hücresel Tedavi Merkezi, Adana
  ipamuk5@hotmail.com

  Hemoglobinopati Çalışma Grubu

  Başkan

  Dr.Yeşim Aydınok
  Sekreter

  Dr. Selma Ünal
  Dr. Şule Ünal
  Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hematoloji Ünitesi, Ankara
  suleunal@hacettepe.edu.tr
  Dr. Gönül Aydoğdu
  Dr. Hakan Özdoğu
  Dr. Eyüp Naci Tiftik
  Mersin ÜTF İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD, Mersin
  ntiftik@mersin.edu.tr
  Dr. Canan Vergin
  Dr. Akif Yeşilipek

  TTB Toplantıları Temsilcisi

  Dr. Pervin Topçuoğlu
  Ankara ÜTF İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD, Ankara
  topcuogl@medicine.ankara.edu.tr