Merhaba,
Label

THD Yayın Yönergesi

THD Veri Tabanları Yayın Yönergesi

(Kabul tarihi 26.05.2017; Değiştirilme tarihi 31 Mart 2022)

1. Her veri tabanından bir ana makale yayınlanması amaçlanmaktadır. Bu ana yayında yazar isim sıralanması aşağıdaki şekilde yapılır;
a. İsim sıralamasında baş araştırıcı (en fazla hasta veren araştırıcı) ilk isimdir.
b. Ana yayında bir merkezden en fazla 4 isim yer alabilir.
c. Çalışmada Alt Komite/Çalışma Grup Başkanı son isim olarak yer alır (Veri tabanının bir Çalışma Grubu altında oluşturulmuş olması durumunda Çalışma Grubu Başkanı; doğrudan Bilimsel Alt Komite altında oluşturulmuş olması durumunda Alt Komite Başkanı son isim olarak yer alır).
d. Makalede yazarlar kısmına araştırıcı isimleriden sonra yayını yapan alt komite ya da çalışma grubunun ismi eklenmelidir. “on behalf of Turkish Society of Hematology, xxxx Scientific Subcommitee” ya da “on behalf of Turkish Society of Hematology, xxxx Study Group”
e. Birinci isimden sonraki araştırıcı isim sıralama hasta sayısına göre aşağıda verilen şekilde yapılır;
A: 84, 42, 21, 10.5, 5.25, 2.6
B: 54, 27, 13.5, 6.75, 3.3
C: 44, 22, 11, 5.5, 2.75
D: 23, 11.5, 5.75, 2.8
E: 10, 5 , 2.5
F: 5
G: 5
H: 4
Örnek olarak ana makalede en fazla 84 vaka ile A merkezinin hastası var. Daha sonra 54 vaka ile B, 44 vaka ile C, 23 vaka ile D merkezleri, v.d. geliyor. Merkezlerin olgu sayılarının yanında yer alan sayılar o merkezin hasta sayısını ikiye bölerek elde edilmektedir. Böylece çok hasta veren merkezden birden fazla (en fazla 4) araştırıcının isim sıralamasında alacağı yer belirlenir. A merkezinden 2. İsim (84/2=42) 44 hasta veren C merkezinden sonra, B merkezinden 2. İsim (54/2=27) 23 hasta veren D merkezinden önce yer alır. Sonuç olarak, böyle bir çalışmada isim sıralaması aşağıdaki gibi olmalıdır;
A, B, C, A, B, D, C, A, B, D,C, E, F,G, H, ve THD-XXX başkanı

2. Ana yayın yayınlandıktan sonra, arzu eden araştırıcı veri tabanını kullanarak makale yayınlamak üzere THD’ye başvurabilir. Veri tabanındaki retrospektif klinik verileri kullanmak için çalışma teklifi verilebilmesi için klinik çalışmaya alınması öngörülen hasta sayısının 1⁄4’ünün teklifi veren araştırıcının merkezinden bulunması gereklidir.

3. Bir merkez üzerinde en çok 2 retrospektif çalışma olabilir. İki çalışma yürüten merkezler çalışmalardan birini abstrakt veya gönderilmiş makale aşamasına getirdikten sonra yeni bir çalışma teklifi yapılabilir. Retrospektif veri toplama çalışmalarında en çok 1 yıl içinde abstrakt, en fazla 2 yıl içinde bir makale hazırlanmış ve gönderilmiş olmalıdır.