Merhaba,
Label

Kronik Miyeloproliferatif Neoplazm Veri Tabanı Sistemi

Bu veri tabanı ile amaçlanan; Ph-MPN’nin insidansı/prevalansını Türkiye popülasyonunda değerlendirmek ve progresyonlarını haritalamak: bu çeşitlilik gösteren bölgede Ph-MPN’lerin epidemiyolojik tablosunu değerlendirmek üzere güncel tanı paternlerine ilişkin epidemiyolojik ve tanımlayıcı verileri Türkiye’de sağlamak; Türk popülasyonunda hastaları yaş, cinsiyet, tanıdaki risk evresi, bölgesel farklılıklar ve araştırıcının bu hastaları tam olarak karakterize etmek üzere gerekli gördüğü diğer değişkenler temelinde hastaları sınıflandırmak; Türkiye’de gerçek yaşam düzeninde Ph-MPN’leri olan hastalardaki klinik sonuçlarla ilişkili olduklarından tedavi rejimlerine ve bu rejimlerin süresine ve sırasına ilişkin bilgi sağlamaktır. 

Kronik Miyeloproliferatif Neoplazm Veri Tabanı Sistemine Giriş İçin Tıklayınız