Merhaba,
Label

DART Projeleri

Sisteme giriş için tıklayınız.

 

DART
Proje
No

DART Araştırma Konuları

Yürütücü Araştırmacı

Danışman

İletişim

Proje Özeti

Etik kurul onayı

Veri Giriş Dosyası

001

Sağlıklı Hematopoietik Kök Hücre Donörlerinde G-CSF ile Mobilizasyon Sırasında Gelişen Semptomatik Splenomegali ve Yönetimi: Donör Araştırma Takımı'nın (DART) Geriye Dönük Analizi

Dr. Cem Kis
Dr. Deniz Arıca

Dr. Mahmut Yeral
Dr. Leylagül Kaynar

cemkis01@hotmail.com

Proje özetine ulaşmak için tıklayınız

Etik kurul onayına ulaşmak için tıklayınız

Çalışma dosyasına ulaşmak için tıklayınız

002

Otolog veya allojenik hematopoietik kök hücre
transplantasyonu amacıyla CD34 pozitif kök hücre toplanması
işleminin farklı aferez cihazlarındaki verimliliğinin
karşılaştırılması

Dr. Şebnem İzmir Güner

Dr. Şebnem İzmir Güner

sebnemizmirguner@
gmail.com

Proje özetine ulaşmak için tıklayınız

Etik kurul onayına ulaşmak için tıklayınız

Çalışma dosyasına ulaşmak için tıklayınız

003

Türk Toplumunda Akut Lösemi Hastalarında Akraba Dışı DonördenYapılan Hematopoietik Kök Hücre Naklinde HLA-DPB1 Uyumunun Nakil Sonuçlarına Etkisi: 12/12 Uyum Gerekli mi?

Dr. Mutlu Kasar
Dr. Duygu  Nurdan Avcı

Dr. Mahmut Yeral

drmkasar@hotmail.com

Proje özetine ulaşmak için tıklayınız

Etik kurul onayına ulaşmak için tıklayınız

Çalışma dosyasına ulaşmak için tıklayınız

004

Haploidantik nakillerde MFI eşik değerlerinin desensitizasyon ve transplant sonuçları üzerine etkisi

Dr. Hüseyin Saffet Beköz

Dr. Berrin Balık Aydın

Dr. Deniz Sargın
Dr. Fatma Oğuz Savran

berrin_balik166@
hotmail.com

Proje özetine ulaşmak için tıklayınız

Etik kurul onayına ulaşmak için tıklayınız
Etik Kurul Kararı 1
Etik Kurul Kararı 2

Çalışma dosyasına ulaşmak için tıklayınız

005

COVID-19'a karşı Anti-spike Antikor Pozitifliği olan Hematopoietik Kök Hücre Nakli Donörlerinin Kök Hücre Nakil Alıcılarının Bağışıklığı Üzerine Etkileri (COVID-19 a karşı antikorları olan donörlerden alıcılara bağışıklığın geçmesine yönelik bir proje)

Dr. Can Boğa

Dr. İlknur Kozanoğlu
Dr. Özlem Azap

drcanboga@hotmail.com

Proje özetine ulaşmak için tıklayınız

Etik kurul onayına ulaşmak için tıklayınız.

TITCK onayına ulaşmak için tıklayınız.

Çalışma dosyasına ulaşmak için tıklayınız

006

Donör uygunluğu yönünden hematolojik değerlerin erken dönem donör komplikasyon açısından önemi

Dr. Mürüvvet Seda Aydın

Dr. Eren Gündüz
Dr. Funda Ceran

drmseda84@gmail.com

Proje özetine ulaşmak için tıklayınız

Etik kurul onayına ulaşmak için tıklayınız.

Çalışma dosyasına ulaşmak için tıklayınız

007

Hematopoietik Kök Hücre Donörlerinde İşlem İlişkili Mortalite: Donör Araştırmaları Takımının (DART) Geriye Dönük Bir Analizi

Dr. Öğr. Gör. Deniz Arıca
Uzm. Dr. Cem Kis

Prof. Dr. Leylagül Kaynar

denizarica@gmail.com

Proje özetine ulaşmak için tıklayınız

Etik kurul onayına ulaşmak için tıklayınız.

Çalışma dosyasına ulaşmak için tıklayınız

008

trait dönorlerin aferez ile kök hücre ürün toplama etkinliği ve hücresel üründe in-vitro ve in-vivo kalite kontrol çalışması

Dr. Duygu Nurdan Avcı

Dr.Can Boğa
Dr.İlknur Kozanoğlu

nurduav@hotmail.com

Proje özetine ulaşmak için tıklayınız

Etik kurul onayına ulaşmak için tıklayınız.

Çalışma dosyasına ulaşmak için tıklayınız

009

Pediatrik allojeneik kök hücre donörleri hakkında nakil ekibinin etik söylemleri: Türkiye’de niteliksel bir çalışma

Dr. Şükrü Keleş

Dr.Elif İnce

kelesukru@gmail.com

Proje özetine ulaşmak için tıklayınız

Etik kurul onayına ulaşmak için tıklayınız.

 

010

Yetişkin allojeneik kök hücre donörleri hakkında nakil ekibinin etik söylemleri: Türkiye’de niteliksel bir çalışma

Dr. Şükrü Keleş

Dr. Can Boğa Dr.Elif İnce

kelesukru@gmail.com

Proje özetine ulaşmak için tıklayınız

Etik kurul onayına ulaşmak için tıklayınız.

 

011

akraba kök hücre donörlerinde üst yaş sınırı kaç olmalı 60 mı 70 mi?

Dr. Gülkan Özkan
Dr. Sezgin Pepeler

Dr. Hasan Atila Özkan
Dr. Mutlu Arat

drgulkan@gmail.com

Proje özetine ulaşmak için tıklayınız

Etik kurul onayına ulaşmak için tıklayınız.

Çalışma dosyasına ulaşmak için tıklayınız