Merhaba,
Label

Multipl Myelom Veri Tabanı Sistemi

"Multipl Myelom Hasta Kayıt Çalışması: Prospektif Ulusal Çok Merkezli Gözlemsel Çalışma” adlı bu çalışmaya multipl myelom tanısı almış olan tüm hastalar dahil edilecektir. Merkezlerden çalışmaya dahil edilecek hastaların en fazla 2 basamak tedavi almış olmaları istenmektedir, böylece eski tedavi ve klinik bilgilerine ulaşmaları daha kolay olacak, veri kalitesi daha standart hale gelecektir.

Sisteme giriş için tıklayın.